Психологические дисциплины
Дисертация
  • формат doc
  • размер 602,01 КБ
  • добавлен 23 февраля 2016 г.
Каніболоцька М.С. Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров᾿я молоді з різним економічним статусом
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. Інститут соціальної та політичної психології. Київ – 2014. – 184 с. Науковий керівник кандидат психологічних наук, доцент Коробка Лариса Миколаївна
Мета дослідження – визначити соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом та можливості корекції їх негативного прояву.
Об’єкт дослідження – ставлення молоді до здоров’я.
Предметом дослідження є соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом.
Зміст
Вступ
Теоретичні засади вивчення проблеми ставлення молоді до здоров’я

Теоретичний аналіз проблеми ставлення до здоров’я
Суб’єктивні чинники ставлення молоді до здоров’я
Економічний статус у системі детермінант ставлення молоді до здоров’я

Емпіричне дослідження cоціально-психологічних особливостей ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом

Методичні засади, організація вибірки та процедура дослідження соціально-психологічних особливостей ставлення молоді до здоров’я
Особливості ставлення до здоров’я в контексті прояву його компонентів у молоді з різним економічним статусом
Специфіка ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом як зв’язок його компонентів між собою та із різними суб’єктивними чинниками
Соціально-психологічний зміст особливостей ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом
Корекція негативного прояву соціально-психологічних особливостей ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом
Організація дослідження можливостей корекції негативного прояву соціально-психологічних особливостей ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом
Особливості реалізації програми корекції негативного прояву соціально-психологічних особливостей ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом
Результати впровадження програми корекції негативного прояву соціально-психологічних особливостей ставлення до здоров’я молоді з низьким і високим економічним статусом
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Бланк експертної оцінки. Ціль: вивчення соціально-психологічних особливостей ставлення до здоров’я молоді.
Програма корекційного заняття. Мета – корекція негативного прояву соціально-психологічних особливостей ставлення молоді до здоров’я.
Похожие разделы