Психологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 2,35 МБ
  • добавлен 08 сентября 2012 г.
Казміренко В.П. (ред.) Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості
Монографія / ред. В. П. Казміренко. - К. : Міленіум, 2008. - 360 с. ISBN 979-966-8063-70-5
Вплив організаційних середовищ на соціальний світогляд особистості.
Психологічні механізми, що забезпечують розвиток і формування індивідуальної готовності до участі в процесах перетворення суспільства та інтеграційних процесах.
Інтуїтивно-почуттєві механізми вибору.
Мотивація політичного вибору особистості.
Вплив інтеграційних процесів в освітньому середовищі на формування політичних вимірів громадянської культури.
Інтеграційні процеси в середовищі молодіжних політичних і громадських рухів.
Інтеграційні процеси в територіальних громадах: діалоги з владою та особливості політичного самовизначення.
Емоційні стани учасників масових політичних акцій у контексті інтеграції різних територіальних спільнот.
Мотивація політичного вибору в контексті міграційних процесів і розвитку української громади за кордоном.
Соціально-психологічні ознаки середнього класу як суб'єкта політичного вибору та його вплив на інтеграційні процеси в суспільстві.
Прикладні аспекти перспективних практичних завдань з розроблення засад спрямованого розвитку інтеграційних процесів у суспільстві.
Оцінка динаміки мотивації політичного вибору громадян України у 2004-2007 роках.
Похожие разделы