Психологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 1,82 МБ
  • добавлен 31 декабря 2015 г.
Кияшко Л.О. (ред.) Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу
Монографія. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К.: Міленіум, 2014. - 314 с.
У монографії представлено ґрунтовне дослідження об'єктивних та суб'єктивних чинників макро- і мікросередовища, які впливають на формування мотивації та навичок політичної участі молоді. Описано концептуальну модель формування мотивації і навичок соціальної взаємодії у політичному середовищі, дано наукове обґрунтування системи соціально-психологічного впливу на розвиток когнітивного, комунікативного, мотиваційного компонентів політичної участі, навичок прийняття політичних рішень. Значну увагу приділено критеріям оцінки ефективності технологій психологічного супроводу процесів корекції та формування умінь і навичок, що є складовими готовності молоді до ефективної політичної участі.
Для психологів, політологів, соціологів, працівників сфери освіти та виховання дітей і молоді, системи підвищення кваліфікації управлінських кадрів, працівників відділів зв'язків з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників політичних та громадських організацій, усіх, хто цікавиться проблемами підготовки молодого покоління до участі в політичному житті українського суспільства.
Зміст
Передмова (Кияшко Л. О.)
Теоретичні підходи до аналізу соціально-психологічних умов формування мотивації та навичок політичної участі

Феномен та модель формування психологічної готовності молоді до участі у політичних процесах в умовах реформ (Кияшко Л. О.)
Теоретичний аналіз впливу макро- та мікросередовища на політичну активність молоді (Васильченко О. М.)
Життєві стратегії та рольові настанови як детермінанти формування політичної поведінки (Кияшко Л. О.)
Роль життєвих стратегій у формуванні політичної активності індивіда
Соціально-рольові настанови як регулятори поведінки молоді в політичному середовищі
Психологічні засади формування громадянської відповідальності молоді (Баранова С. В.)
Уявлення молоді про соціальні орієнтири, вміння та навички політичної участі (Васильченко О. М.)
Обґрунтування підходів до формування навичок прийняття рішень та мотивації політичної участі
Концептуальні підходи до розгляду процесу формування мотивації політичної участі
Соціальна довіра як специфічний фактор впливу на формування мотивації політичної участі молоді (Краснякова А. О.)
Методологічне обґрунтування системи впливу на розвиток мотиваційних складових політичної участі молоді (Коробанова О. Л.)
Методологічні підходи до створення системи впливу на перебіг прийняття рішень щодо політичної участі (Полунін О. В.)
Прийняття рішення щодо політичної участі: формування навичок
Формування навички покрокового прийняття рішення
Впливи на прийняття рішення через особливості когнітивної обробки інформації
Методологічне обґрунтування системи впливу на розвиток складових політичної участі та її психологічного супроводу
Формування готовності до політичної участі в освітньому середовищі (методологічні підходи до проблем організації] (КияшкоЛ. О.)
Реалізація програм розвитку громадянської відповідальності молоді в освітньому середовищі (Баранова С. В.)
Методологічне обґрунтування підходів до корекції і розвитку когнітивних та поведінкових складових політичної участі (Кияшко Л. О..)
Комунікативні навички ефективної політичної участі та методологічні підходи до їх формування (БородчакМ. В.)
Технології психологічного супроводу формування навичок політичної участі молоді
Моделі психологічного супроводу діяльності молодіжних громадських та політичних організацій (Кияшко Л. О.)
Комплексна програма формування складових ефективної політичної участі (Бородчак М. В., Васильченко О. М., Кияшко Л. О., Коробанова О. Л., Краснякова А. О.)
Післямова (КияшкоЛ. О.)
Додатки
Опитувавльник «Спрямованість на спільну діяльність»
«Розуміння маніпулятивних впливів»
Методика незавершених речень
Шкала міжособистісної (соціальної) довіри Дж. Б. Роттера
Похожие разделы