Психологические дисциплины
  • формат doc
  • размер 496,03 КБ
  • добавлен 06 января 2016 г.
Кияшко Л.О. (ред.) Політична участь молоді сучасної України: психологічні чинники активізації
Монографія. – К.: Міленіум, 2013. – 216 с.
У монографії висвітлюються питання активізації політичної участі молоді, зокрема, структурно-функціональна модель політичної участі, модель взаємозв’язку складових та рівнів соціально-політичної активності; розглядаються соціально-психологічні чинники, що впливають на рівень готовності молоді до політичної участі. Пропонуються авторські методики оцінки мотивації політичної участі, ступеня розвитку громадянської відповідальності, прояву соціально-ідеологічних стереотипів, факторів прийняття рішень щодо політичної участі та рівня політичної активності молоді.
Для психологів, політологів, соціологів, науковців, працівників галузей політичної психології, освіти та виховання дітей і молоді, усіх, хто цікавиться проблемами розбудови громадянського суспільства.
Зміст
Передмова
Політична участь як передумова формування громадянського суспільства (Кияшко Л. О.)

Історія становлення концепції та сучасні тенденції дослідження феномена політичної участі
Місце феномена політичної участі серед категорій політичної активності
Класифікація форм політичної активності
Соціально-психологічні детермінанти політичної активності
Особливості політичної участі сучасної української молоді (теоретико-емпіричний аналіз)
Резюме
Література
Психологічні фактори впливу на політичну активність молоді
Ідеологічні настанови та стереотипи свідомості як регулятори політичної поведінки молоді (Кияшко Л. О.)
Роль настановних явищ психіки у формуванні суспільно-політичної свідомості молоді
Неусвідомлені психічні явища, що впливають на політичну поведінку
Емпіричні дослідження репрезентації у свідомості молоді соціально-ідеологічних настанов та стереотипів
Емпіричні дослідження впливу ідеологічних стереотипів на рівень та форми політичної участі молоді
Мотивація політичної участі сучасної української молоді (Краснякова А. О.)
Концептуальні підходи до вивчення мотивів політичної участі
Потреби як джерело мотивів політичної участі.
Емпіричні дослідження мотивів політичної участі молоді та їхнього взаємозв’язку з рівнями політичної активності
Аналіз мотивів політичної участі молоді з різним рівнем політичної активності
Громадянська відповідальність молоді як чинник політичної участі (Гуменюк О. Є.)
Психологічний аналіз особливостей громадянської відповідальності особистості
Передумови становлення громадянської відповідальності молоді
Соціально-психологічні механізми формування громадянської відповідальності молоді
Громадянська відповідальність у контексті політичної активності молоді
Емпіричні дослідження особливостей громадянської відповідальності молоді
Література
Особливості процесу прийняття рішення щодо політичної активності (Полунін О. В.)
Прийняття рішення − невід’ємна складова політичної участі.
Основні складові процесу прийняття рішення (пропозиції, події, підґрунтя, цілі та наслідки прийняття рішень)
Пропозиції як початок процесу прийняття рішення
Події як складова процесу прийняття рішення
Наслідки рішення
Цілі у прийнятті рішень молоддю
Підгрунтя прийняття рішення
Емпіричні дослідження процесу прийняття рішень студентською молоддю
Диференційна шкала оцінки якостей рішення
Скорочений варіант опитувальника рівня політичної участі (КОРПУ)
Прийняття рішень студентською молоддю
Властивості рішень і рівень політичної участі
Резюме
Література
Об’єктивні фактори формування готовності молоді до політичної участі
Вплив сім’ї на формування готовності до політичної участі молоді (Сидоркіна М. Ю.)
Політична соціалізація як процес формування політичної культури
Сім’я як агент політичної соціалізації
Роль батьків у формуванні соціально-психологічної готовності дітей до майбутньої політичної участі
Особливості трансгенераційної передачі досвіду політичної участі
Вплив батьків на електоральну активність у юнацькому віці
Психологічні особливості впливу громадських організацій на особистість молодої людини (Кияшко Л. О.)
Механізм соціальної взаємодії як чинник активізації потенційних можливостей людини
Резюме
Література
Післямова
Похожие разделы