Психологические дисциплины
Дисертация
  • формат doc
  • размер 886,28 КБ
  • добавлен 12 февраля 2016 г.
Кочубей О.С. Психологічні чинники становлення перекладацької компетентності майбутніх філологів
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Національна академія педагогічних наук РДГУ. Рівне – 2016. – 315 с. Науковий керівник доктор психологічних наук, професор Н.О. Михальчук
Об’єктом дослідження є перекладацька компетентність майбутніх філологів.
Предмет дослідження – психологічні особливості, чинники та умови становлення перекладацької компетентності майбутніх філологів.
Мета дослідження полягає в психологічному обґрунтуванні особливостей, чинників та умов становлення перекладацької компетентності майбутніх філологів.
Гіпотеза дослідження. Становлення перекладацької компетентності майбутніх філологів істотно вдосконалюється за психолого-педагогічних умов, створюваними спеціальною системою професійної підготовки фахівців, яка актуалізує лінгвістичну, комунікативну, інтерпретативну, міжкультурну та ін. компетенції філологів.
Зміст
Вступ
Теоретико-методологічні основи перекладацької компетентності філолога

Перекладацька діяльність як об’єкт психологічних досліджень
Перекладацька компетентність як складова професійної компетентності фахівця
Психологічний аналіз компонентів перекладацької компетентності філолога
Психолого-педагогічні основи становлення перекладацької компетентності майбутніх філологів
Структура перекладацької компетентності майбутніх філологів
Методичне забезпечення процесу дослідження перекладацької компетентності майбутніх філологів
Результати констатувального дослідження, їх аналіз
Емпіричне дослідження перекладацької компетентності майбутніх філологів
Структурно-функціональна модель становлення перекладацької компетентності майбутніх філологів
Аналіз результатів сформованості перекладацької компетентності майбутніх філологів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Похожие разделы