Психологические дисциплины
Дисертация
  • формат pdf
  • размер 196,91 КБ
  • добавлен 29 сентября 2012 г.
Кохан В.Г. Діяльність військового керівника по збереженню психічного здоров'я військовослужбовців
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Хмельницький, Роботу виконано в Національній академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького. 2003. – 15 с.
19.00.09 - Психологія діяльності в особливих умовах.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Яковенко С.І.
Анотація.
Уточнено суть та зміст психічного здоров'я військовослужбовця. Проведено експериментальне дослідження та визначено рівні психологічної готовності військових керівників до діяльності щодо збереження психічного здоров'я підлеглого. Розроблено пропозиції з метою оптимізації зазначеної діяльності.
Мета роботи – на основі теоретичного та експериментального вивчення проблеми збереження психічного здоров’я військовослужбовців розробити програму підвищення психологічної готовності військових керівників до збереження психічного здоров’я підлеглого особового складу, а також пропозиції щодо оптимізації цієї діяльності.
Гіпотеза дослідження - професійна діяльність військового керівника по збереженню психічного здоров’я військовослужбовців значно покращиться за умов: усвідомлення ним суті проблеми та персональної відповідальності за її вирішення; розвитку активно-дійового стану, установки на збереження психічного здоров’я підлеглих при реалізації управлінських функцій.
Об’єкт дослідження – особливості професійної взаємодії військового керівника з підлеглими.
Предмет дослідження – психологічні чинники професійної діяльності військового керівника як суб’єкта збереження психічного здоров’я підлеглого особового складу.
Практичне значення результатів дослідження полягає у розробці практичних рекомендацій військовим керівникам щодо збереження психічного здоров’я військовослужбовців. Результати дослідження впроваджено у процес організації виховної роботи у Прикордонних військах України (№26/6361 від 18.04. 2003 р.); Внутрішніх військ МВС України (акт №36 і довідка №2195 від 16.05.2003 р.).
Похожие разделы