История Беларуси
Исторические дисциплины
Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 87 КБ
 • добавлен 25 августа 2010 г.
Контрольная работа - Пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР. Далучэнне Віленшчыны да Літвы
План:
Уводзіны.
Нападзенне фашысцкай Германіі на Польшчу і яе разгром. Уз’яднанне Заходняй Беларусі ў з БССР.
Палітычныя і сацыяльна- эканамічныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1939 – першай палове 1941 г.
Заключэнне.
Спіс літаратуры.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. История
 3. История Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Периодика по вспомогательным историческим дисциплинам
 5. Беларускі археаграфічны штогоднік
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История стран Европы и Америки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Гістарычны Альманах
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История белорусской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Литературоведение
 3. Изучение белорусской литературы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания истории
 5. Методика преподавания истории Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История государства и права
 4. История государства и права Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Киевской Руси
 1. Художественная литература
 2. Белорусская художественная литература
Смотрите также

Группа авторов. Калабарацыя ў гiсторыi Беларусі. Матэрыялы VI навуковай канферэнцыі Беларускага Гістарычнага Таварыства (на белорусском языке)

 • формат pdf
 • размер 656.66 КБ
 • добавлен 14 февраля 2010 г.
Содержание сборника: Карнялюк Віталь (Гародня) Калабарацыя ў Беларусі: эпізод першай сусветнай вайны Чарнякевіч Андрэй (Гародня) Ад супрацоўніцтва да здрады: беларускі рух і ІІ аддзел Польскага Генеральнага штабу 1919-1939 г. Мілеўскі Ян Ежы (Беласток) Калабарацыя на «Крэсах Усходніх» Другой Рэчы Паспалітай у 1939 – 1941 г. Коваль Вольга (Менск)Замежныя перыядычныя выданні беларускіх калабарантаў (1939-1945 г. ) Літвін Аляксей (Менск)Кала...

Контрольная работа - Беларусь ў гады Першай Сусветнай вайны

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 88.5 КБ
 • добавлен 11 апреля 2010 г.
БрГПУ, псіхолого-пед. факультет, 1 курс, 2006, Спирин, объем тонкой тетради, 10 источников, на бел. мове. Уводзіны Прычыны і мэты вайны Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі Пачатак вайны. Набліжэнне фронта да Беларусі Уступленне немецкіх войскаў на тэрыторыю Беларусі. Ваенныя аперацыі Расійскай арміі 1916 года Становішча Беларусі ў час вайны. Беларускія бежанцы Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Заходняй Беларусі Бежанства – нацыянальная трагедыя Ста...

Лекции - Вялікая Айчынная вайна

Статья
 • формат docx
 • размер 242.24 КБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
120 стр. Уводзіны Гістарыяграфія, крыніцы. Перыядызацыя Другой сусветнай вайны. Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны Міжнародная дзейнасць Германіі ў 30-х гг. XX ст. Антыкамінтэрнаўскі пакт. Складванне блока агрэсіўных дзяржаў. Мюнхенскае пагадненне. Спроба стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Савецка-германскія дагаворы. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі Пачатак Другой сусветнай вайны. Уступлен...

Лекции - Вялікая Айчынная вайна

Статья
 • формат ppt
 • размер 459.84 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Мінск: БДУІР. - 158 слайдаў Змест: Савецкі саюз і краіны свету напярэдадні і ў пачатку другой сусветнай вайны Міжнароднае становішча напярэдадні і ў пачатку Другой сусветнай вайны - Міжнароднае становішча ў 30-х гг. ХХ ст. Ачагі ваеннай напружанасці на Далёкім Усходзе, у Еўропе і Паўночнай Афрыцы. - Спроба стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Савецка-французска-англійскія перагаворы ў Маскве летам 1939 г. - Савецка-германскія адносіны...

Новік Я.К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)

 • формат doc
 • размер 2.11 МБ
 • добавлен 09 ноября 2010 г.
Курс лекцый. Змест. Уводзiны. Раздзел. Савецкi саюз i краiны свету напярэдаднi i у пачатку другой сусветнай вайны. Міжнароднае становішча напярэдадні і ў пачаткуДругой сусветнай вайны. Другая сусветная вайна, падзеі ў Еўропе і Беларусі. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны. Раздзел. Барацьба савецкага народа супраць германскай агрэсii. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Баявыя дзеянні на франтах. Маскоўская бітва. Крах «бліцкрыга». Акупацыйны рэж...

Шпаргалка - История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 84.04 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Содержание: Першыя пасяленнi чалавека на тэрыторыi Беларусi. Жыццё ва умовах першабытнага ладу. Полацкае княства - першая дзяржава на тэрыторыi Беларусi. Культура Беларускiх зямель у XI-XIII ст. ст. Утварэнне Вялiкага княства Лiтоускага. Унутранняя i знешняя пралiтыка у канцы XII-XV ст. Фармiраванне беларускай народнасцi. Утварэнне Рэчы Паспалiтай. Барацьба Вялiкага княства Лiтоусказа за захаванне самастойнасцi. Культура i царква у Беларусi у XYI...

Шпаргалка - История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 302.41 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Содержание: Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Паходжанне беларусау. Сацыяльна-эканамІчнаеразвІццебеларускІх зямельу ІХ-ХШст. Станауленне 1 развІццеПолацкагакняства (ІХ-ХІ ст. ). Беларуск1я землі у час палітычнай феадальнай раздробленасці (ХП- ХШ ст. ). Барацьба с Іншаземнымі захопнікамі у ХШст. Распаусюджванне хрысцІянства. РэлІгІйна-асветнІцкаядзейнасцьЕ. Полацкай 1 К. Тураускага. Культура старажытнай Беларусі (Х-ХШст. ). Канцэпцы1...

Шпоры краткие

pottee
 • формат rtf
 • размер 459.17 КБ
 • добавлен 11 июня 2010 г.
Список вопросов: 1)Засяленне тэрыторыі Беларусі. Даіндаеўрапейскі і Індаеўрапейскі перыяды этнічнай гісторыі Беларусі 2)Раннефеадальныя княствы на тэррыторыі Беларусі, іх палітычнае і сацыяльнае развіццё. Вытокі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. 3)Увядзенне хрысціянства на беларускіх землях, яго ўплыў на жыццё феадальнага грамадства. 4) Культура Беларускіх зямель у IX-XII ст. Дзейнасць беларуских асветникащ. 5)Утварэнне ВКЛ. Роля беларускіх...

Шпоры по Истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 131.37 КБ
 • добавлен 03 февраля 2010 г.
Прадмет, значэнне і мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі. Першабытнае грамадства - агульны этап у гісторыі чалавецтва. Засяленне тэрыторыі Беларусь Асноўныя заняткі першабытных людзей, іх грамадскі лад. Вялікае перасяленне народаў. Рассяленне індаеўрапейцаў. Балты і славяне на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Тэорыі паходжання беларусаў і тэрміна «Белая Русь». Зараджэнне дзяржаўн...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 170.57 КБ
 • добавлен 28 марта 2010 г.
БГТЭУТК, все специальности заочный факультет Навука гісторыя: прадмет, задачы і месца ў сучасным грамадстве. Функцыі гісторыі i тыпы гістарычных ведаў. Гiсторыя Беларусi як неад`емная частка сусветнай гiсторыi. Разнастайнасць гiстарычнага працэсу. Крытэрыі яго перыядызацыі: археалагічны, марксісцкі, цывілізацыйны. Структура і тыпы цывілізацый, дынамiка іх развіцця. Гістарычныя цыклы і іх заканамернасці. Навука i рэлiгiя аб паходжаннi чалавека на...