История культуры
Культурология
 • формат pdf
 • размер 3.55 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура
Опис: Розглядається історія української та зарубіжної культури — від первісного суспільства до кінця XX ст. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах людської історії.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Видавництво: Центр учбової літератури, 2010
Кількість сторінок: 584
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Вечірко Р.М. Українська та зарубіжна культура

 • формат doc
 • размер 7.02 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 367 с. Посібник ознайомлює студентів з основами теорії та історії української і світової культури. Він розрахований на самостійне вивчення предмета, містить програмний виклад лекцій, плани семінарських занять, приклади тестів, хронологію основних подій української культури, термінологічні словники та нотатки з окремих тем. Особлива увага в посібнику приділяється українській к...

Висоцький О.Ю. Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 1.34 МБ
 • добавлен 15 сентября 2009 г.
Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c. Пропонований посібник розкриває процес становлення та розвитку української культури, розглядає найбільш значні культурні цінності українського народу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток української культури від давніх часів до сьогодення. Навчальний посібник розрахований на студентів усіх спеціальностей, що навчаються у Національній металургійній акад...

Головнёва Е.В. Культурология

 • формат doc
 • размер 126.25 КБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. – 84 с. Теория культуры. Культурология как научная дисциплина. Методы культурологии. Культура как предмет изучения. Культура и цивилизация. Морфология. Виды культуры. Школы и концепции культурологии. Культура Западной Европы. Культура Древней Греции. Культура средневековья и Ренессанса: преемственность и новаторство. Европейская культура XVII–XVIII веков. Европейская культура XIX–XX веков. Русская культура. Культура...

Заблоцька К.В. Українська і зарубіжна культура

 • формат html
 • размер 356.2 КБ
 • добавлен 16 января 2010 г.
Заблоцька К. В. Українська і зарубіжна культура. Навчальний посібник. - Донецьк: "Східний видавничий дім", 2001. - 372 с. Посібник Українська і зарубіжна культура повністю включає матеріал, передбачений навчальними програмами для вузів всіх рівнів акредитації та середніх навчальних закладів. Посібник є доповненим і розвиненим варіантом виданого у 1999 році у Донецьку Українським культурологічним центром навчального посібника История мировой и у...

Зотов В.М., Клімачова А.В., Таран В.О. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів

Справочник
 • формат pdf
 • размер 1.91 МБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
Київ: Центр учбової літератури, 2009. - 269 с. У словникові вміщено статті-довідки з основних культурологічних термінів курсу української й зарубіжної культури. Тематично вони пов’язані як із учасністю, так і з історією світової та української культури. Широко представлені як традиційні, так і модерністські культурні напрямки. Об’єктивно й ґрунтовно висвітлено проблеми, що стосуються минулого й сучасного духовного життя українського народу. До сл...

Калашникова О.Л. Українська та зарубіжна культура

 • формат doc
 • размер 81.92 МБ
 • добавлен 02 октября 2010 г.
Дніпропетровськ, 2003. 215 стор. У навчальному посібнику висвітлюються філософсько-теоретичні проблеми культурознавства, розглядається генеза і розвиток вітчизняної та світової культури, розпочинаючи з первісного суспільства і закінчуючи ХХ століттям. Лекції містять інформацію з історії релігійних вірувань, ритуалів, науки, пи-семності, архітектури, образотворчого мистецтва, літератури, музики, театру народів світу. Показано своєрідність, місце і...

Кравченко Г.В., Клепалов Б.Я., Піддубська І. В., Шаповалова Н.П. Історія української культури

 • формат doc
 • размер 28.96 МБ
 • добавлен 30 апреля 2011 г.
Підручник 2010 г. Донецьк. 108 стр. Основні напрями світової культурологічної думки та культурологічна думка в Україні. Поняття ментальності в культурологічному аспекті. Українська культура в контексті світової культури: основні історичні віхи. Архаїчні джерела української культури. Тенденції розвитку культури за часів Середньовіччя в Західній та Східній Європі та Київській Русі. Культура Київської Русі. Європейське Відродження та українська куль...

Лобас В.X. Українська і зарубіжна культура

 • формат doc
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 08 февраля 2010 г.
Лобас В. X. - К.: МАУП, Українська і зарубіжна культура: Навч. посіб. 2000. — 224 с. У навчальному посібнику пропонується управлінська модель культури, що спирається на інтуїтивні світоглядні орієнтації сучасників та етнологічні дослідження механізмів формування культури в минулому. Запропонована модель використовується для порівняння культур Сходу й Заходу з метою виявлення специфіки української культури та її місця у світовій культурі. Для студ...

Радугин А.А. Культурология: учебное пособие

 • формат doc
 • размер 343.52 КБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Культура как предмет культурологии Основные школы и концепции культурологии Культура как система Организационная культура и культура предпринимательства Массовая и элитарная культура Взаимоотношение идеологических и гуманистических тенденций в художественной культуре Миф как форма культуры Культура Древнего Востока История античной культуры Xристианство как духовный стержень европейской культуры Культура Западной Европы в средние века Культура...