Похожие разделы

Андрієвський В. Звичаї й обряди українського народу

 • формат pdf
 • размер 3,88 МБ
 • добавлен 04 марта 2016 г.
Краків: Українське Видавництво, 1941. — 52 с. Від автора Вступне слово Тримаймося наших традицій Українські різвяні піссні Веснянки українські великодні звичаї Страсні псалми та велокодні канти Купальська справа Звичаї чемности українського народу

Бігун Г.С. Історія української культури

Статья
 • формат doc
 • размер 283,20 КБ
 • добавлен 13 октября 2014 г.
Історія української культури: навч.-метод. посіб. для студ. екон. і торг. спец. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. українознавства; Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха, С.Е. Саржан, Р.П. Соловйова – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 182 с.

Білети. Історія української культури

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 238,31 КБ
 • добавлен 24 июля 2013 г.
КНУ ім. Т. Г. Шевченка. 2013. 26 сторінок (зменшений формат). Перелік питань: Методологічне питання визначення поняття культури. Братський рух в Україні. Національна культура. Розвиток полемічної літератури в Україні. Народна культура та фольклор. Києво-Могилянська академія – центр освіти і науки в Україні. Джерела та складники формування української культури. Діяльність Феофана Прокоповича (1681-1736). Поняття міфу як специфічної риси слов’янськ...

Білокінь Сергій. Довідкова книга з культурної спадщини України: Метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо. Робочий зошит

 • формат pdf
 • размер 2,64 МБ
 • добавлен 18 июня 2012 г.
К.: Інститут історії України НАН України, 2009. — 514 с. Нове довідкове видання розкриває фактографічний зміст важливіших бібліографічних покажчиків, біографічних словників та інших довідкових видань щодо культурної спадщини України. Вибирання україніки із імперських та загальносоюзних оглядів виявляє повні контури української історичної літератури. Зіставлення статей із різних словників про ту саму особу виявляє численні помилки, адже з багатьох...

Балашова О., Герман Л. Искусство украинских шестидесятников

 • формат pdf
 • размер 32,72 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Киев: Основы, 2015. Книга представляет собой первую в истории украинского искусствоведения попытку воздать должное уникальной эпохе — шестидесятым годам ХХ века, одному из важнейших, но при этом малоизученных периодов украинского искусства. Ядром книги являются тексты о 15 художниках, ключевых для неофициальной (или нонконформистской) среды Киева, Львова и Ужгорода, а также — отдельный обширный материал об одесском круге, формирование которого пр...

Бароко в Україні

Презентация
 • формат ppt
 • размер 14,69 МБ
 • добавлен 18 июня 2016 г.
Выходные данные не указаны. — 59 слайдів на тему "Бароко в Україні" (історія виникнення стилю, характерні риси українського бароко, приклади архітектури, найвідоміші архітектори українського бароко, приклади скульптури та гравюри, висновки). Дисципліна - українська культура.

Богдан Ступка. Жив, живе та буде жити

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 516,42 КБ
 • добавлен 12 октября 2012 г.
Украйїна подарувала ссвіту чимало талановитих людей, багатогранністю і величчу яких захоплюються мільйони людей. Однією з таких культових осіб для нашої культури був Богдан Сільвестрович Ступка, творчим доробком якого насолоджувалось і буде насолоджуватись ще не одне покоління. Напевне кожен знає, хто такий Б. С. Ступка. Але чи всім відомо про його життєвий шлях, чи кожен знає про його неоціненний вклад в культуру нашої держави? І найголовніше –...

Богуцький Ю.П. Українська культура в європейському контексті

 • формат doc
 • размер 742,46 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.:Знання, 2007. – 679 с. У книзі розкривається розвиток української культури з найдавніших часів до сьогодення у її нерозривному зв’язку і взаємозбагаченні з духовним надбанням народів Європи. Висвітлюється активна роль культурної складової у процесах загальноцивілізаційного поступу, зокрема державотворення в Україні. Книга адресована насамперед студентам і викладачам вищих навчальних закладів, науковцям-культуролагам, а також державним службовц...

Бокань В. Польовий Л. История культуры Украины

 • формат doc
 • размер 224.92 КБ
 • добавлен 03 декабря 2009 г.
Пропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов'янських націй та цивілізованого світу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток культури України від давніх часів до сьогодення. Для студентів коледжів, вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться історією культури України. Розділи I—V написав В. Бокан...

Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України 2002 р (Украинский язык)

 • формат pdf
 • размер 1.24 МБ
 • добавлен 14 октября 2009 г.
Пропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов янських націй та цивілізованого світу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток культури України від давніх часів до сьогодення. Для студентів коледжів, вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться історією культури України. Зміст: Розділ І. КУЛЬТУРА П...

Бондаренко С.К. Становлення модерної культури читання у Російській імперії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст

 • формат pdf
 • размер 29,52 МБ
 • добавлен 21 января 2017 г.
Монографія. наук. ред. і передм. С. М. Куделка. — Харків, 2015. — 220 с. Видання висвітлює питання виникнення, становлення, особливості і розвиток нової культури читання у Харкові в 1860 – 1910 роках у контексті процесів модернізації Російської імперії. Здійснено спробу застосування теоретичних підходів «нової історичної науки» до історії читання на Харківщині. Розглянуто теорію історії читання з урахуванням різних наукових субстратів. Автор долу...

Боргардт О. Дві культури

 • формат fb2
 • размер 535,29 КБ
 • добавлен 13 декабря 2012 г.
Книга Олександра Боргардта 'Дві культури' є спробою (можливо, й першою) зіставити та порівняти дві культури: 'вєлікую русскую' та 'провінційну і занедбану' українську. Хоч остаточне порівняння і не завжди виходить на користь 'вєлікой', так би мовити, за визначенням. О. Боргардт не притягав до розгляду матеріалу ні марксизму, ні навіть фрейдизму та структуралізму, обмежуючись незаперечними фактами, як і тим, що можна з них отримати шляхом логічног...

Братко-Кутинський О. Феномен України

 • формат pdf
 • размер 80,86 МБ
 • добавлен 12 марта 2014 г.
Хто ми українці, звідки ми , де наші корені - ці проблеми досліджує в своїй праці Олексій Братко- Кутинський. Вчений відкив феномен України, на багатому фактичному матеріалі показав незвичайність , унікальність землі , на якій розташована наша держава , її місце в космосі, а отже унікальність українського етносу , породженного цією землею. Праця вченого розвінчує фальсіфікації більшовицької історичної науки , відкриває людям правду , ставить все...

Братства та їхні школи

Реферат
 • формат doc
 • размер 71 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
Братства та їхні школи. Шкільництво уніатів Виникнення перших братств. Одним із істотних чинників українського релігійного і національно-культурного відродження стали братства і засновані ними школи та друкарні 1. На християнському Сході (Єгипет, Константинополь) релігійні "братства", які об’єднували кліриків і світських людей, відомі вже з IV ст. Переважно вони засновувалися для взаємних послуг щодо поховання померлих, спільних молитов та інших...

Братський рух та Острозька академія

Презентация
 • формат ppt
 • размер 7,99 МБ
 • добавлен 24 июня 2016 г.
Выходные данные не указаны. — 39 слайдів на тему "Братський рух та Острозька академія" (політичні та культурні причини виникнення руху та заснування академії, основні постаті в історії, характеристика діяльності). Дисципліна - українська культура

Британ, Підлісна. Історія Української культури

 • формат doc
 • размер 272,67 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
НМетАУ. Дніпропетровск. 194 с. Структура і функції культури. Субкультура і контркультура. Типологія культури. Найдавніша культура в Україні. Культура давньої Русі. Трипільська культура. Міфологічно-магічний характер давньослов’янської культури. Специфіка сприйняття візантійського християнства. Політична культура. Література, літописання, іконопис, архітектура. Давньоруська культурна спадщина. Культура України. Українська культура і європейське Ві...

Бу-Ба-Бу

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,37 МБ
 • добавлен 15 июня 2016 г.
Выходные данные не указаны. — 17 слайдів на тему "Постмодернізм та літературна група Бу-Ба-Бу" (історія створення, засновники, порушені теми та проблеми в творчості письменників). Дисципліна - українська культура та література.

Бушина М.І. Історія української культури

 • формат doc
 • размер 2,15 МБ
 • добавлен 04 ноября 2016 г.
Курс лекцій. — Черкаси: ЧДТУ, 2012. — 220 с. Запропонований курс лекцій містить короткий виклад особливостей розвитку української культури. Зокрема акцентується увага на формуванні української народності та нації, на етнічному складі населення сучасної України. В курсі лекцій висвітлено розвиток як духовної так і матеріальної культури українського народу. Перші теми розкривають особливості господарювання українців, традиційні заняття та ремесла,...

Відповіді до іспиту з історії української культури

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 211,33 КБ
 • добавлен 23 мая 2014 г.
КНУ ім. Т.Г.Шевченка. Викладач: проф. Русин М.Ю. 2014 р. 81 ст. Методологічне питання визначення поняття культури. Братський рух в Україні. Національна культура. Розвиток полемічної літератури в Україні. Народна культура та фольклор. Києво-Могилянська академія – центр освіти і науки в Україні. Джерела та складники формування української культури. Діяльність Феофана Прокоповича (1681-1736). Поняття міфу як специфічної риси слов’янської міфології...

Відповіді до іспиту з Історії української культури для студеньтів 4 курсу Заочного факультету №2 НУЮАУ ім. Я. Мудрого

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 781,08 КБ
 • добавлен 15 июля 2013 г.
Етимологія та розвиток наукового підходу до поняття культура. Культура: проблема визначення та сутність. Своєрідність та періодизація історії української культури. Особливості культури первісного суспільства в Україні. Трипільська культура. Скіфо-сарматська культура на теренах України. Антична культура Північного Причорномор’я. Християнізація, розвиток писемності, освіта. ПИСЕМНІСТЬ І ОСВІТА. Містобудування та архітектура, малярство,скульптура. О...

Відповіді з Історії української культури

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 179,66 КБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Екзамен з дисципліни "Історія української культури". ХНУ ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна. Викладач - Суковатая В. А. 2011 74 с. Поняття культури, теорії її походження та розвитку (Понятие культуры, теории её происхождения и развития) Теорії циклічного та стадіального розвитку культури (Теории циклического и стадиального развития культуры) Теорія культури Г. Сковороди (Теория культуры Г. Сковороды) Теорія «осевого часу» К. Ясперса (Теория "...

Відповіді з Історії української культури

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 232,27 КБ
 • добавлен 04 сентября 2016 г.
Екзамен, Київський національний університет ім. Т. Шевченка., Інститут філології, кафедра Української філософії та культури, 2015-2016 рік, 61 білет. Викладач - проф. Русин М.Ю. Методологічні проблеми визначення поняття культури. Поняття національної культури. Народна культура та фольклор. Джерела та складники формування української культури. Поняття міфу та специфічні риси слов’янської міфології. Пантеон слов’янських богів як світоглядна модель....

Відповіді з Українознавства

Билеты и вопросы
 • формат pdf
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 27 декабря 2012 г.
Екзамен з дисципліни "Українознавство". УМКС, м. Люблін, Польща. Українознавство/Ukrainoznawstwo Опрацювали студенти української філології УМКС у Любліні ЗМІСТ Етнопсихологічні характеристики українців. Україна й українська культура в стародавні часи і в Середньовіччі. Трипільці та їх культура. Культури кочових племен Великого степу. Мистецтво "звіриного стилю" Культура Античного Причорномор'я. Матеріальна та духовна культура ранніх слов'ян. Ві...

Відповіді на екзамен з культури України

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 55,40 КБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
Для студентів ДНУЖТ , 22 стор. Культура українських земель у найдавніші часи. Трипільська культура. Культурне значення прийняття христианства Київською Руссю. Культура княжої доби: ремесло, Образотворче мистецство, книгопереписування, архітектура, Містобудування, освіта. Умови розвитку української культури в литовсько-Польську добу (14-1 пол. 17 ст.) Роль православної церкви у культурному житті україни. Освіта в 14-1 пол. 17 ст. Утворення братськ...

Відповіді на питання до екзамену з історії української культури ГНПУ

Шпаргалка
 • формат doc, pdf
 • размер 652,55 КБ
 • добавлен 25 мая 2015 г.
ГНПУ ім. О. Довженка. Глухів, Україна. Автор невідомий 143 с. Теоретично-методологічні засади розуміння української культури. Періодизація історії української культури. Культура на українських землях в добу палеоліту та мезоліту. Неолітична революція та її вплив на розвиток культури. Трипільська культура (V –ІV тис. до. н. ери). Культура кочових спільнот Лісостепу та Північного Причорномор’я у ІХ ст. до. н. е. –ІІІ ст. (кіммерійці, скіфи, сармати...

Відповіді на питання з історії української культури НУВГП (шпори)

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 341,63 КБ
 • добавлен 17 ноября 2012 г.
Екзаменаційні питання з курсу «Історія української культури» НУВГП, викладач Гуменюк С.М. Основні етапи становлення української культури. Культура первісного суспільства-доба палеоліту, мезоліту, неоліту. Трипільська культура. Культура давніх кочових народів. Антична культура міст-держав Північного Причорномор’я і Криму. Язичницька культура давніх східних слов’ян. Запровадження християнства та його вплив на давньоруську культуру. Розвиток писемно...

Вдовиченко Г.В. Конспект лекцій з історії української культури

 • формат doc
 • размер 38.4 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Фізфак КНУТШ, 2010. 1 курс 1 семестр. Оцифровані конспекти - якість відповідно до стану здоров’я конспектувальника. ІУК як наука. Культура як об’єкт дослідження. Етнографічні регіони України. Мови. Археологія первісності. Культурно-мистецьке життя Київської держави. Архітектура К. д. Галицько-Волинське князівство.

Вечірко Р.М. Українська та зарубіжна культура

 • формат doc
 • размер 7.02 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 367 с. Посібник ознайомлює студентів з основами теорії та історії української і світової культури. Він розрахований на самостійне вивчення предмета, містить програмний виклад лекцій, плани семінарських занять, приклади тестів, хронологію основних подій української культури, термінологічні словники та нотатки з окремих тем. Особлива увага в посібнику приділяється українській к...

Висоцький О.Ю. Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 1.34 МБ
 • добавлен 15 сентября 2009 г.
Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c. Пропонований посібник розкриває процес становлення та розвитку української культури, розглядає найбільш значні культурні цінності українського народу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток української культури від давніх часів до сьогодення. Навчальний посібник розрахований на студентів усіх спеціальностей, що навчаються у Національній металургійній акад...

Висоцький О.Ю., Леонова Н.В. Історія української культури. Частина ІV

 • формат doc
 • размер 191,71 КБ
 • добавлен 08 апреля 2012 г.
Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 49 с. У четвертій частині посібника визначені специфіка, проблеми та перспективи розвитку культури незалежної України. Висвітлені нові явища у світовій культурі кінця XX – початку XXI ст., модерні та постмодерні пошуки у сучасному українському мистецтві, а також реформаційні процеси в освіті та науці. Містить термінологічний словник та відомості про діячів української культури. Призначений для ст...

Висоцький О.Ю., Леонова Н.В. Історія української культури. Частина ІV

 • формат pdf
 • размер 431,51 КБ
 • добавлен 22 марта 2012 г.
Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 49 с. У четвертій частині посібника визначені специфіка, проблеми та перспективи розвитку культури незалежної України. Висвітлені нові явища у світовій культурі кінця XX – початку XXI ст., модерні та постмодерні пошуки у сучасному українському мистецтві, а також реформаційні процеси в освіті та науці. Містить термінологічний словник та відомості про діячів української культури. Призначений для ст...

Витоки української культури

Реферат
 • формат doc
 • размер 32,88 КБ
 • добавлен 13 апреля 2014 г.
Чернівці, ЧНУ, Україна, 2014, реферат на тему Витоки української культури. 18 сторінок. План Історичні передумови виникнення української культури. Культура дохристиянської Русі. Вплив християнства на культуру Київської Русі. Культура Галицької-Волинської Русі.

Гетьмани України - випускники Києво-Могилянської академії

Реферат
 • формат doc
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 13 ноября 2013 г.
ОНУ ім. Мечникова, 2013 р. 16 с. + окремо додані портрети гетьманів, випускників академії. Києво-Могилянська академія була першим вищим навчальним закладом, що відповідав запитам і потребам духовного життя українського народу в період радикальних світоглядних і суспільно-політичних змін, народно-визвольної боротьби, формування національної церкви і держави. Добре відомо, що славу будь-якому навчальному закладу приносять насамперед його випускник...

Головіна О.В. Історія та культура України

Статья
 • формат pdf
 • размер 782,49 КБ
 • добавлен 31 октября 2016 г.
Конспект лекцій. -Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. - 104 с. Посібник містить усю необхідну теорію з дисципліни "Історія та культура України", рекомендовану літературу (основну і додаткову) та методичні поради щодо підготовки тем і самоконтролю. Призначено для студентів юридичного напрямку, викладачів, але буде корисним і для студентів інших спеціальностей, інших напрямів, для всіх, хто цікавиться Ук...

Горинь Г.Й. Шкіряні промисли західних областей України (друга половина XIX - початок XX століття)

 • формат djvu
 • размер 12,85 МБ
 • добавлен 01 июля 2014 г.
Київ: Наукова думка, 1986. — 96 с. У монографії досліджуються основні види шкіряних промислів, характеризуються технологічні процеси та знаряддя праці, типи і форми народних виробів із шкіри, їх функціональне призначення та художньо-естетичні особливості, тенденції розвитку на сучасному етапі. На основі історико-порівняльного аналізу простежується генезис окремих явищ виробничої культури українського народу. Для етнографів, істориків, народних і...

Грановський Б. Джерела альтернативного українознавства (Європа, 1940-1945 рр.): Бібліографічний довідник

Справочник
 • формат djvu
 • размер 8,48 МБ
 • добавлен 30 мая 2016 г.
К.: Неопринт, 2002. — 436 с. Довідник містить відомості щодо понад 500 за назвами періодичних видань україно-, та іншомовного друку воєнної доби в Європі, котрі видавались радянською (1940-1945 рр.) та німецькою окупаційною (1941-1944 рр.) владами на терені України, а також громадськими, політичними, військовими організаціями та релігійними концесіями української діаспори в Австрії, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Фінляндії, Франції, Чехі...

Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури

 • формат tif
 • размер 25.13 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Видавництво "Літера", 2000 - 464 с. Висвітлюються основні аспекти розвитку світової та української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Для студентів, курсантів, викладачів курсу "Історія української та зарубіжної культури".rn

Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української культури

 • формат pdf
 • размер 41,28 МБ
 • добавлен 26 марта 2012 г.
Підручник. — Київ: Літера, 2006. — 481 с. В запропонованому підручнику висвітлюються основні аспекти розвитку світової та української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Теоретичний та фактичний матеріал, який розкриває основні тенденції поступу освіти, науки, літератури, образотворчого мистецтва доповнюється ілюстраціями із зображенням світових шедеврів та інших, найбільш виразних зі стилістичної точки зору, творів мистецтва. Д...

Гримич Марина. Українська культура ХХ-ХХІ: Соціоантропологічний аспект

 • формат pdf
 • размер 7,32 МБ
 • добавлен 23 июня 2016 г.
Київ: Дуліби, 2015. — 238 c. Збірник наукових праць є результатом виконання першого етапу науково-дослідної теми «Культура як цілісність матеріального та духовного розвитку суспільства в умовах глобалізації та міжкультурної взаємодії» і представляє кілька актуальних тематичних напрямів, серед них – як досить добре розроблені в українській науці, зокрема «Українська культура в умовах тоталітарного режиму», так і порівняно нові – «Імаґологія», «Кул...

Гринишина М.О. Містові й світові: Драматургія А.П. Чехова на українському кону в інтерконтекстуальних зв'язках із світовим сценічним простором

 • формат pdf
 • размер 4,06 МБ
 • добавлен 04 февраля 2017 г.
Київ: Інтертехнологія, 2008. — 426 с.: іл. ISBN 978-966-1648-25-7 Вперше в українському театрознавстві підсумований досвід театру в Україні зі сценічних інтерпретацій драматургії А. Чехова. Також у книзі представлений корпус спектаклів, знакових для того чи іншого етапу світового процесу осягнення чеховської драматургії. Видання розраховане на театрознавців і культурологів.

Грушевський та діяльність Наукового Товариства Шевченка

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,41 МБ
 • добавлен 22 июня 2016 г.
Выходные данные не указаны. — 22 слайди про життя та діяльність М.С.Грушевського та його участь у діяльності наукового товариства імені Шевченка. Дисципліна - українська культура

Гузар І. Україна в орбіті европейської мислі. Від Григорія Сковороди до Тараса Шевченка

 • формат pdf
 • размер 8,78 МБ
 • добавлен 04 марта 2016 г.
Торонто - Львів: Наукове Товариство ім. Шевченка в Канаді, 1995 - 175 с. Зміст Рецепція античності, ренесансу й борокко в східнослов'янських країнах Вчення про алегорії та символи (ренесанс, барокко, клясицизм) Роля україни в розвитку культури східнослов'няьких країн Григорій сковорода у контексті просвітительської філософії Г.В. Ляйбніц і Григорій Сковорода про щастя людини і зло на землі Клясицизм, ідеї Й.Й. Вінкельмана в образотворчому містецт...

Гуманістичний характер творчості Г. Сковороди

Реферат
 • формат doc
 • размер 26,49 КБ
 • добавлен 28 декабря 2016 г.
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», Київ, 2017 р., 8 ст. Становлення та розвиток Г. Сковороди як просвітителя-гуманіста: життєвий шлях Г. Сковороди, літературна творчість Г. Сковороди. Гуманізм у творчості Г. Сковороди. Висновки. Список використаної літератури.

Гуменюк С.М. Методичні вказівки та матеріали до семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни Історія української культури

Практикум
 • формат pdf
 • размер 467,11 КБ
 • добавлен 01 июля 2014 г.
Методичні вказівки. - Рівне : НУВГП, 2012. - 55 с. Для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання. Мета навчальної дисципліни «Історія української культури» – вивчення основних періодів розвитку української культури, проблеми етногенезу та культурогенезу українського народу, аналіз історичної специфіки української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою формування ціннісних орієнтирів та гуманізації суча...

Даренська В.М. Культура Давньої Русі

 • формат pdf
 • размер 5,80 МБ
 • добавлен 13 января 2015 г.
Навчальний посібник. — Харків: Факт, 2012. — 264 с. ISBN 978-966-637-715-2. Даний навчальний посібник являє собою нарис історії культури Давньої Русі як комплексу духовних здобутків суспільства. До змісту духовної культури включаються при цьому не тільки література та різні форми мистецтва, але й спосіб життя, система цінностей, традицій та вірувань. Центральне місце в концепції посібника займає процес християнізації Давньої Русі. Основні царини...

Дещинський Л.Є. Історія української та зарубіжної культури

 • формат pdf
 • размер 3,63 МБ
 • добавлен 17 февраля 2013 г.
Львів: Бескід Біт, 2008. - 252 с. У посібнику розкрито сутність, структуру та функції культури, висвітлено історію її розвитку у первісний, античний, середньовічний періоди. Викладено матеріали про трипільську культуру, культуру скіфів, Месопотамії, Єгипту, Індії та Китаю, античних міст-держав Північного Причорномор'я та Візантії. Охарактеризовано стан освіти, науки та літератури у країнах Західної Європи у часи середньовіччя. Розглянуто вплив хр...

Дорошенко Дмитро. Розвиток науки українознавства у XIX - на початку XX ст. та її досягнення

 • формат txt
 • размер 18,30 КБ
 • добавлен 07 сентября 2013 г.
Українська культура : Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / упоряд.: С. В. Ульяновська ; М. Антонович . – К. : Либідь, 1993 . – С. 26-39. (короткий огляд) Наука українознавства дуже рідко й в дуже короткі періоди тішилася сприятливими умовами для свого розвитку. Здебільшого ж доводилося їй боротися з перешкодами, про які інші, щасливіші своєю історичною долею народи не мають навіть поняття. І все ж таки вона виявила надзвичайну живучість і дося...

Дроздова О.В. Історія української культури

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,25 МБ
 • добавлен 24 сентября 2016 г.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. — Українська медична стоматологічна академія. — Полтава, 2010. — 144 с. "Історія української культури" — це синтетичний навчальний курс, побудований на основі наукових знань з етнографії, археології, історії, краєзнавства, етики, естетики, узагальненого історичного досвіду громадсько-побутового й виробничо-господарськог...

Жигло В.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни Історія української культури

Практикум
 • формат djvu
 • размер 154,81 КБ
 • добавлен 04 января 2014 г.
Методичні рекомендації. — Х.: ХНУМГ, 2014. — 23 с. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Історія Укранської культури» (для студентів І та II курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 6.050702 «Електромеханіка»). Поняття про феномен культури. Витоки української культури. Культура Київсь...

Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в XVI-XVIII ст

 • формат pdf
 • размер 46,26 МБ
 • добавлен 26 февраля 2012 г.
Київ: Наукова думка, 1983. - 180 с. Важливе значення для пізнання духовної атмосфери, в якій розвивалося українське мистецтво, має вивчення еволюції естетичної думки на Україні в такі складні для становлення та розвитку культури українського народу часи, якими були XVII і XVIII ст. Зміст цього процесу полягав у поступовому відмиранні середньовічних естетичних понять, народженні нового світосприйняття з його реалістичними тенденціями. Істотне мі...

Зінько О.В., Зінько Ю.А. Нариси історії української культури

 • формат pdf
 • размер 1,61 МБ
 • добавлен 02 сентября 2015 г.
Вінниця, Нілан-ЛТД, 2014. – 248 с. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, 2-ге вид.: доповн., перероб. У навчальному посібнику розкриваються найважливіші особливості розвитку історії української культури з найдавніших часів до початку XXI ст. Узагальнено досвід викладання культурознавчих дисциплін в вищих навчальних закладах.

Заблоцька К.В. Українська і зарубіжна культура

 • формат html
 • размер 356.2 КБ
 • добавлен 16 января 2010 г.
Заблоцька К. В. Українська і зарубіжна культура. Навчальний посібник. - Донецьк: "Східний видавничий дім", 2001. - 372 с. Посібник Українська і зарубіжна культура повністю включає матеріал, передбачений навчальними програмами для вузів всіх рівнів акредитації та середніх навчальних закладів. Посібник є доповненим і розвиненим варіантом виданого у 1999 році у Донецьку Українським культурологічним центром навчального посібника История мировой и у...

Забута країна (Забытая страна), 1997, №2

 • формат pdf
 • размер 2.4 МБ
 • добавлен 22 апреля 2011 г.
Двуязычный журнал. Название на одной стороне обдожки: "Забута країна" на другой: "Забытая страна". Український часопис дайджест / Украинский журнал дайджест, СПб. На русском и украинском языках. Редактор Олександр Стащак. Содержание \ Змiст: Г. С. Батiщев. Коріння і плоди. Заявление: О российско-украинских отношениях. Павло Загребельний. З великим болем у душі Гоголь входить в наше життя, щойно ми навчаємось читати. Галина Маркевич. Родом з Поді...

Завалій Л.П. Методичні вказівки з дисципліни Історія української культури

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 10 января 2014 г.
Методичні вказівки. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 171 c. Анотація. Загальні вимоги до знань і вмінь студентів з навчальної дисципліни. Основний зміст лекційних занять. Тематика семінарських занять. Завдання для самостійної роботи студентів. Запитання до диференційованого заліку. Список рекомендованої літератури. Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін КІ СумДУ.

Зачарована Десна

Реферат
 • формат doc
 • размер 67,24 КБ
 • добавлен 21 января 2014 г.
ДНУ ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ, 2010 рік, 54 сторінки. Спираючись на досягнення сучасного літературознавства у вивченні творчості майстра, ми намагалися сумлінно проаналізувати текст твору і зробити власні спостереження. Це й зумовило мету дослідження: з’ясувати питання про творче використання О.Довженком традицій фольклору в його «Зачарованій Десні». Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: -розглянути своєрідні...

Звичаї та обряди українського народу

Реферат
 • формат doc
 • размер 56,06 КБ
 • добавлен 03 июня 2016 г.
10 с. Документ містить інформацію про звичаї та обряди українського народу. Три типи обрядовості: трудова, сімейна та календарна. Більш детально розібрані саме на календарній обрядовості: Етапи формування Обрядовість зимового циклу Весняні свята та обряди Літні свята Осінні звичаї та обряди

Зинченко Н.А., Веремей С.А. История украинской культуры

Практикум
 • формат pdf
 • размер 628,07 КБ
 • добавлен 16 сентября 2016 г.
Полтава: Украинская медицинская стоматологическая академия, 2011. — 116 с. Методические рекомендации для самостоятельной работы составлены по новой программе с «Истории украинсокй культуры» для медицинских вузов. Содержат все темы для самостоятельной работы в хронологической последовательности, а также вопросы для самоконтроля знаний. Рекомендуется студентам стоматологического и медицинского факультетов.

Значення неолітичної революції для становлення стародавніх цивілізацій

Реферат
 • формат doc
 • размер 42,73 КБ
 • добавлен 01 января 2016 г.
Реферат, НТУУ "КПІ", 2016р., 17с., українською Вступ Зміни в житті людей внаслідок неолітичної революції. Передумови виникнення стародавніх цивілізіцій Зміни у суспільному житті Зміни у господарстві Зміни у духовному житті Становлення та розвиток стародавніх цивілізацій внаслідок неолітичної революції Цивілізація Трипілля Цивілізація Месопотамії Цивілізація Єгипту Висновок

Зотов В.М., Клімачова А.В., Таран В.О. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів

Справочник
 • формат pdf
 • размер 1.91 МБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
Київ: Центр учбової літератури, 2009. - 269 с. У словникові вміщено статті-довідки з основних культурологічних термінів курсу української й зарубіжної культури. Тематично вони пов’язані як із учасністю, так і з історією світової та української культури. Широко представлені як традиційні, так і модерністські культурні напрямки. Об’єктивно й ґрунтовно висвітлено проблеми, що стосуються минулого й сучасного духовного життя українського народу. До сл...

Исследовательская работа - Вплив Т.Г.Шевченка на процес державотворення України крізь призму його членства в Кирило-Мефодіївському братстві

 • формат doc
 • размер 630,70 КБ
 • добавлен 07 октября 2013 г.
Львів, 2009. - 41 с. У роботі досліджуються політичні погляди та діяльність Тараса Григоровича Шевченка, їх вираження у творчості поета та вплив цієї творчості на формування свідомості української нації і як результат на процес державотворення України. Аналізується оцінка політичних поглядів Шевченка різними науковими школами, та відношення представників різних напрямків української політичної думки щодо творчості поета. Розглянуто ставлення Т. Г...

История украинской культуры

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 302,33 КБ
 • добавлен 07 ноября 2014 г.
Культурологія як наука. Етапи становлення. В ХХ ст. на базі гуманітарних наук виникає нова галузь – культурологія. У 1939 р. американський філософ Леслі Уайт тлумачив термін "культурологія", вводячи його в контекст антропологічних досліджень про культуру.

Кавалеридзе Иван. Сборник статей и воспоминаний

 • формат pdf
 • размер 51,63 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Сост. и. примеч. Е. С. Глущенко. — К.: Мистецтво, 1998. — 179 с.: ил. Сборник подготовлен к столетию со дня рождения И. П. Кавалеридзе. Первая часть книги - мемуары И. П. Кавалеридзе, в которых отразилось обаяние его незаурядной личности, передана атмосфера первых лет становления советсткого искусства, в частности кинематографа, скульптуры. Вторая часть - воспоминания о Кавалеридзе известных деятелей культуры, дополняющие его портрет. Предназначе...

Калашникова О.Л. Українська та зарубіжна культура

 • формат doc
 • размер 81.92 МБ
 • добавлен 02 октября 2010 г.
Дніпропетровськ, 2003. 215 стор. У навчальному посібнику висвітлюються філософсько-теоретичні проблеми культурознавства, розглядається генеза і розвиток вітчизняної та світової культури, розпочинаючи з первісного суспільства і закінчуючи ХХ століттям. Лекції містять інформацію з історії релігійних вірувань, ритуалів, науки, пи-семності, архітектури, образотворчого мистецтва, літератури, музики, театру народів світу. Показано своєрідність, місце і...

Качкан В.А. (ред.) Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 104.16 МБ
 • добавлен 17 мая 2016 г.
Національний підручник — К. : Всв "Медицина", 2014. — 368 С. Isbn 978-617-505-335-5 у національному (базовому) підручнику розглянуто основні аспекти становлення і розвитку української культури від найдавніщих часів до сьогодення. теоретичний та фактичний матеріал розкриває основні тенденції розвитку освіти, науки, літератури, музично-театрального, образотворчого та прикладного мистецтва у контексті європейських світових з`явів. Для студентів та в...

Києво-Могилянська академія

Презентация
 • формат ppt
 • размер 11,94 МБ
 • добавлен 01 июля 2016 г.
Выходные данные не указаны. — 17 слайдів. Дисципліна — українська культура. історія заснування, характеристика навчального процесу, відомі постаті.

Кирило-Мефодієвське товариство

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,37 МБ
 • добавлен 14 июля 2016 г.
Выходные данные не указаны. — 23 слайди на тему Кирило-Мефодієвського товариства (організатори та ініціатори, діяльність, учасники, програма, мета організації і т.д.). Дисципліна — українська культура.

Кирило-Мефодієвське товариство 2

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,40 МБ
 • добавлен 16 июня 2016 г.
Выходные данные не указаны. — 12 слайдів на тему Кирило-Мефодієвського товариства (організатори та ініціатори, діяльність, учасники, програма, мета організації і т.д.). Дисципліна — українська культура.

Ковальков О.Л. Сприйняття часу в українській традиційній культурі

Дисертация
 • формат doc
 • размер 43,89 КБ
 • добавлен 14 декабря 2014 г.
Автореферат дисертаціи на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 07.00.05 – Етнологія. — КДПУ ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2008. — 21 с. На основі широкого кола джерел досліджено систему часових уявлень українців. Обґрунтовано господарську основу календарних уявлень та циклічної моделі часу. Доведено, що основною характеристикою народної концепції часу було його якісне сприйняття. Розглянуто систему вірувань про сприятливий і н...

Козак Мамай: Альбом

 • формат djvu
 • размер 56,75 МБ
 • добавлен 10 мая 2012 г.
Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його культурного «ідентифікаційного» коду Дослідження: Станіслав Бушак Каталог: Валерій та Ірена Сахарук Видання друге, доповнене К.: Родовід, 2008. - 304 с. ISBN 978-966-7845-50-6 Язык: украинский и английский Художній альбом «Козак Мамай» - перша книга кількатомного видавничого проекту. Цей том містить наукову розвідку зі спробою прочитання культурного «ідентифікаційного» коду феномену Коз...

Коновальова Н.О. Навчальний посібник з українознавства

 • формат doc
 • размер 252,29 КБ
 • добавлен 21 марта 2012 г.
Навчальний посібник з українознавства. – Макіївка: ДонНАБА, 2005. – 110 с. Посібник призначений для студентів технічних ВНЗ, які вивчають українознавство. Курс покликаний сформувати теоретичні основи знань студентів з українознавства. Теми та додатки до них спрямовані на вироблення у студентів навичок практичного характеру, вміння порівнювати та давати характеристику предметам українського побуту. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів...

Контрольний модуль з Історії Української Культури

 • формат doc
 • размер 228,44 КБ
 • добавлен 11 ноября 2012 г.
2012 рік, Київський Університет права Національної Академії наук України Назвіть основні ознаки первісної культури. У чому полягає значення неолітичної революції? Як зображення на скіфській пекторалі розкривають звичаї, вірування та побут скіфів? Які кам’яні архітектурні споруди з’явились у Х –XIII ст. у Києві, Чернігові, Овручі, Вишгороді? Які з них збереглись до наших днів? Як розвивались література, усна народна творчість, музика і театр епох...

Кочерга Н.К., Передерій І.Г. и др. Лекції з історії української культури

 • формат doc
 • размер 276,49 КБ
 • добавлен 18 марта 2012 г.
Конспект лекцій призначений для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей і форм навчання, а також тих, хто цікавиться історією української культури. Полтава: ПолтНТУ, 2010. - 170 с. Загальне поняття про культуру, її матеріальні та духовні цінності Культура на українських землях у найдавніші часи Культура Київської Русі Культура Галицько – Волинського князівства Культура України литовсько-польської доби (XIV –перша половина XVII столітт...

Кравченко Г.В., Клепалов Б.Я., Піддубська І. В., Шаповалова Н.П. Історія української культури

 • формат doc
 • размер 28.96 МБ
 • добавлен 30 апреля 2011 г.
Підручник 2010 г. Донецьк. 108 стр. Основні напрями світової культурологічної думки та культурологічна думка в Україні. Поняття ментальності в культурологічному аспекті. Українська культура в контексті світової культури: основні історичні віхи. Архаїчні джерела української культури. Тенденції розвитку культури за часів Середньовіччя в Західній та Східній Європі та Київській Русі. Культура Київської Русі. Європейське Відродження та українська куль...

Кравченко Г.В., Клепалов Б.Я., Піддубська І.В., Шаповалова Н.П. Історія української культури: конспекти лекцій, хрестоматія, ілюстративний матеріал

 • формат doc
 • размер 27,97 МБ
 • добавлен 10 марта 2014 г.
Конспекти лекцій, хрестоматія, ілюстративний матеріал. – Донецьк, 2011. – 131 с. Посібник містить теоретичний, ілюстративний та хрестоматійний матеріал з основних тем, передбачених програмою навчального курсу. Розглядаються основні комплекси культурних явищ від найдавніших часів до сьогодення. Подаються теоретичні статті та художні твори, пов’язані з темами, що вивчаються. Значна увага приділяється питанням генези різноманітних форм осягнення дій...

Кривенко О., Павлів О. Енциклопедія нашого українознавства

 • формат pdf
 • размер 11,20 МБ
 • добавлен 08 октября 2013 г.
Київ.: Дух і літера, 2003 - 140 с. Головним завданням створення цього проекту є перш за все те, щоб не померла ідея Кривенка і моя, яка втілилася в нашій книжці «Енциклопедія нашого українознавства». Тобто спроба створити портрет сучасної України, портрет не обмежений ніякими політичними, релігійними чи навіть суспільними рамками. Так як кожен з нас її бачить. Книжку ми створили з Кривенком так як ми її бачили, а тепер я би хотів щоб в Інтернеті...

Крип'якевич І. (під ред.) Історія української культури

 • формат djvu
 • размер 65.07 МБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Львів: Видання Івана Тиктора, 1937. - 719 с. Видана Іваном Тиктором (український редактор, видавець) публікація є ґрунтовним дослідженням української духовної та матеріальної культури періоду XVI - XIX ст. Вона поділена на три частини: Княжа доба, Доба перемін, На світанку нових часів. В цих частинах розглядається як побут (а саме помешкання, сільське господарство, сімейний устрій) так і освіта (різноманітні освітні заклади), духовне життя україн...

Кудрицький А. Мистецтво України. Енциклопедія в 5 томах. Том 1 (A-B)

 • формат djvu
 • размер 68.66 МБ
 • добавлен 18 июля 2011 г.
Редколегія: Кудрицький А.(відп.ред.) та інші, - К: Українська енциклопедія ім. М. Бажана, - 401 с. Енциклопедія висвітлює історію української художньої культури від найдавніших часів до наших днів. Містить теоретичні матеріали, статті про жанри і види творчості, митців та мистецькі колективи, установи і заклади, про окремі пам'ятки історії і культури. Перший том налічує понад 2 тисячі статей і понад тисячу ілюстрацій. Книга розрахована на фахів...

Культура Галицько-Волинської держави

Презентация
 • формат ppt
 • размер 153,50 КБ
 • добавлен 19 декабря 2012 г.
Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, 36 слайдів, 3 курс, . В презентації висвітлені такі питання: освіта в Гальцько-Волинській державі; література і літописання; архітектура; образотворче мистецтвою

Культура Галицько-Волинської Русі XIII - XIV ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 10,16 КБ
 • добавлен 08 сентября 2010 г.
Галицько-Волинський літопис - найвидатніший історико-культурний документ. Архітектура та образотворче мистецтво Галицько-Волинської Русі. Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури

Культура галицько-волинського князівства

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,73 МБ
 • добавлен 19 июня 2016 г.
Выходные данные не указаны. — 19 слайдів про культуру галицько-волинського князівства (особливості розвитку, освіта, література, архітектура, образотворче мистецтво, цікаві факти). Дисципліна - українська культура.

Культура древньої України

Статья
 • формат doc
 • размер 104,97 КБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Дослов'янська культурна традиція на теренах України, Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави, Розвиток культури України у другій половині 14-18 ст, Українська та європейська культура в 19 - на початку 20 ст, Національно-культурне відродження в Україні та його занепад (1917-1939 рр. ), Культура України у 1939- 1991 рр.

Культура Київської Русі

Реферат
 • формат doc
 • размер 70,48 КБ
 • добавлен 05 февраля 2017 г.
К-ПНУ ім. І. Огієнка, Кам'янець-Подільський, Україна, 2015, 18 с. Напрям підготовки - Філологія. Мова та література (англійська). Дисципліна - Історія української культури. У даній практичній роботі розкрито питання: Джерела та впливи давньоруської культури. Релігія і церква у Київській Русі. Володимир Великий. Писемність і освіта. Ярослав Мудрий. Література і фольклор Давньої Русі. Архітектура і мистецтво Давньої Русі. Особливості культурного ро...

Культура праслов'ян

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 64,51 КБ
 • добавлен 25 июля 2012 г.
Дослідницька робота. Кам'янець-Подільський; 2011, 27стр. Мова: українська. План: Вступ що вивчає історія культури України? Історична наука про цілісність української культури. Український народ — корінне населення України. Походження українського народу. Релігія слов’янських племен. Особливості язичницьких вірувань і пантеону божеств. Мистецькі набутки слов’ян. Особливості трипільської культури. Особливості культурного процесу скіфського періоду....

Культура та мистецтво України XVIII століття

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,91 МБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
33 слайди. Роздили: освіта, книгодрукування, розвиток наукових знань, розвиток медицини, архітектура й образотворче мистецтво, література, музичне мистецтво, театральне мистецтво.

Культура та побут населення України

Реферат
 • формат doc
 • размер 12,13 КБ
 • добавлен 29 августа 2010 г.
Вступ. Поселення та житло. Народний одяг. Харчування. Побут і звичаї. Сім’я. Висновок.

Культура Трипілля

Презентация
 • формат ppt
 • размер 6,42 МБ
 • добавлен 11 января 2013 г.
Буковинський державний фінансово-економічний університет, 3 курс, 44 слайди. В презентації йде опис культури трипільців. Тут розповідається про найдавніше минуле трипільців, перші поселення, заняття трипільців. Також приділяється увага духовному світу трипільців, вбранню племен.

Культура України XVI - першої половини XVII ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 44,09 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
Чернігівський державний інститут економіки та управління студентки 1-го курсу обліково-економічного факультету, 1 семестр, 16 сторінок Вступ Освіта. Острозька академія. Початок книгодрукування. Розвиток української мови. Література. Розвиток музичного мистецтва. Зародження театру. Архітектура та живопис. Висновок Список використаних джерел

Культура України в XIV-XVIIІ ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 62,94 КБ
 • добавлен 31 января 2017 г.
К-ПНУ ім. І. Огієнка, Кам'янець-Подільський, Україна, 2015, 18 с. Напрям підготовки - Філологія. Мова та література (англійська). Дисципліна - Історія української культури. У даній практичній роботі розкрито питання: Українські землі в культурно-політичній системі Польсько-Литовської держави. Релігійне життя кінця XVI – початку XVII ст. і розвиток культури. Культурно-освітня діяльність православних братств. Полемічна література. Барокова архітект...

Культура України. Збірник наукових праць. Випуск 31

 • формат pdf
 • размер 1,43 МБ
 • добавлен 03 февраля 2014 г.
За загальною редакцією В. М. Шейка. Харків, Хдак, 2010. Видання підготовлене вченими Харківської державної академії культури за участю науковців Інституту культурології Академії мистецтв України і провідних фахівців різних вищих навчальних закладів України. Збірник статей акумулює ідеї та розробки в контексті фундаментального дослідження теми: «Українська культура: історико-культурологічні виміри», що здійснюються Інститутом культурології Академі...

Культура Украины 17-18 ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 42,39 КБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Мистецтво та архітектура. Освіта та її особливості у 17 – 18 ст. Розвиток науки в Україні 17 - 18 ст. Барокова література 17 – 18 ст. Український театр

Культура УСРР В 1920-1930-х роках

Реферат
 • формат doc
 • размер 55,05 КБ
 • добавлен 31 января 2017 г.
К-ПНУ ім. І. Огієнка, Кам'янець-Подільський, Україна, 2015, 18 с. Напрям підготовки - Філологія. Мова та література (англійська). Дисципліна - Історія української культури. У даній практичній роботі розкрито питання: Література і мистецтво в період українізації. Українська автокефальна православна церква. Наступ на українську культуру. Кінець українізації. Репресії проти української культури. Освіта і наука України у міжвоєнний час.

Культурне життя України XIX століття

Презентация
 • формат ppt
 • размер 7,63 МБ
 • добавлен 26 марта 2012 г.
ЗОШ, Запорізька обл., Артьоменко І.С. вчитель історії. 2012. 30 слайдів. Розвиток науки: І.Мєчніков, М.Бекєтов; література: Квітка-Основ'яненко, Грушевський, Шевченко, Гребінка; розвиток мистецтва: архітектура, театр др. полов. XIXст.

Культурний портрет сучасної української молоді

Реферат
 • формат doc
 • размер 49,25 КБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
Харків; ХНУ ім. В.Н. Каразіна; викладач - Чугуєнко М.Ю.; філологічний факультет; спеціальність - прикладна лінгвістика; дисципліна - історія української культури; рік - 2011; 14 стр. Розглядаються такі питання: - Символи нашого покоління - Механізм соціалізації та навчання - Пострадянське покоління. Радянські попередники. Схожість та відмінності - Стратифікація сучасної молоді: «золота молодь», «середній клас», «аутсайдери-лузери» - Класифікація...

Культурно-просвітницька діяльність Руської трійці на ниві духовної культури Галичини

Реферат
 • формат doc
 • размер 34,60 КБ
 • добавлен 17 февраля 2013 г.
Львівський Національний Університет ім. Івана Франка, 2012 6 с. Передумови виникнення «Руської трійці» Суспільно-історична діяльність "Руської трійці" на тлі Галицького відродження "Русалка Дністрова" – провідний альманах "Руської Трійці"

Культурологія. Теорія культури

Статья
 • формат doc
 • размер 38,95 КБ
 • добавлен 08 февраля 2009 г.
Культура - об'єкт наукового дослідження. Поняття культура. Предмет і завдання навчального курсу Українська і зарубіжна культура. Історія розвитку культурологічної думки. Сучасні культурологічні теорії. Культура і суспільство. Суб'єкти культурної творчості. Види і форми культури. Динаміка культури. Соціальні функції культури. Види культурних норм та їх суспільне призначення. Культура і особистість. Людина в світі культури. Культурна політика. Місц...

Лекции по истории культуры и искусства Украины

Статья
 • формат doc
 • размер 55,69 КБ
 • добавлен 03 апреля 2013 г.
БелГУ, Россия, Овчинник Н. П., 2007 г., 16 стр. Введение. Общие сведения об Украине. Древнейшие люди и государства на территории Украины. Трипольская культура. Греки в северном Причерноморье в 8-3 вв. до н.э. Мифология восточных славян. (самост.). Одежда восточных славян. (самост.). Традиции, быт славян (праздники, годичный календарь, свастика, свадьба, рождение ребёнка, похороны). (самост.). Исторические аспекты культуры и искусства Украины. Кул...

Лекции по истории украинской культуры

Статья
 • формат doc
 • размер 181,68 КБ
 • добавлен 21 февраля 2013 г.
Г. Харьков, ХНЭУ 2012. (97 с.), История украинской культуры как учебная дисциплина. Истоки украинской культуры. Культура Киевской культуры. Культурные процессы в литовско-польский и польско-казацкий период. Украинская культура казацко – гетьманской державы. Украинское барокко. Культура во время пробуждения украинского национального самосознания. Украинская культура и духовная жизнь в XX ст. Основные тенденции развития современной украинской культ...

Лобас В.X. Українська і зарубіжна культура

 • формат doc
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 08 февраля 2010 г.
Лобас В. X. - К.: МАУП, Українська і зарубіжна культура: Навч. посіб. 2000. — 224 с. У навчальному посібнику пропонується управлінська модель культури, що спирається на інтуїтивні світоглядні орієнтації сучасників та етнологічні дослідження механізмів формування культури в минулому. Запропонована модель використовується для порівняння культур Сходу й Заходу з метою виявлення специфіки української культури та її місця у світовій культурі. Для студ...

Львовский оперный театр им. Соломии Крушельницкой

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,76 МБ
 • добавлен 11 мая 2011 г.
Презентация про Львовский оперный театр им. Соломии Крушельницкой. Эта презентация поможет всем первокурсникам на предмете История украинской культуры. В данном файле содержится интересная информация, касающиеся театра. Количество слайдов - 25. Единственное, что вам понадобится сделать с презентацией - это подписать!=)

Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття

 • формат doc
 • размер 827,92 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. — К: Т-во "Знання", КОО, 2002. — 214 с, (48 с. кольор. іл. ) Увага! Ілюстрації в цьому варіанті відсутні. Аналізується культура XX століття. Розглядаються історія і теорія художньої творчості, практика розвитку сучасного мистецтва в Україні і світі. На основі аналізу конкретних творів мистецтва досліджуються і розкриваються своєрідність відображення дійсності в мистецтві авангарду, найважливіші теоретичні питання авангардизму. Книга...

Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття

 • формат djvu
 • размер 4,15 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 214 с. Аналізується культура XX століття. Розглядаються історія та теорія художньої творчості, практика розвитку сучасного мистецтва в Україні та світі. На основі аналізу конкретних творів мистецтва досліджуються і розкриваються своєрідність відображення дійсності в мистецтві авангарду, найважливіші теоретичні питання авангардизму. Для студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів, ус...

Місто Острог - середньовічний осередок української культури

Реферат
 • формат doc
 • размер 44,98 КБ
 • добавлен 27 октября 2011 г.
Київ; КПІ; викладач Веселка; кафедра історії культури та літератури; предмет Історія української культури; 2011 рік; 22 сторінки. Вступ Острог XVI-XVII ст. – перший в Україні науково-освітній центр Слов'яно-греко-латинська академія – перший вищий навчальний заклад на теренах Східної Європи Заснування і становлення академії Роль представників Острозького культурно-ідеологічного центру у формуванні нового типу духовності Бібліотека Острозької...

Міфологічні уявлення східних слов’ян

Реферат
 • формат doc
 • размер 33,13 КБ
 • добавлен 03 декабря 2015 г.
Реферат, НТУУ "КПІ", 2016р., 16с., українською Вступ Міфологія древніх слов'ян Витоки слов'янської міфології Культ сонця і вогню Характеристика основних богів Слов'янські вірування Висновок Список використаної літератури

Міщенко М.М. Сучасна культура України (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)

 • формат pdf
 • размер 1,29 МБ
 • добавлен 27 апреля 2016 г.
Х.: НТУ «ХПІ», 2014. — 156 с. Навчально-методичний посібник присвячено розвитку сучасної культури України, що охоплює період другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Розглянуто етапи історії української культури, подано контрольні запитання, теми рефератів, практичні завдання за оригінальними текстами діячів української культури, а також семінар-конференцію щодо сучасних проблем української культури та національної ідентичності. Додається словник...

Мадей Н.М. Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 415.21 КБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Комплексна програма для студентів філосовських та інших факультетів. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007 - 43 с. Опис структури курсу, перелік тем лекцій, семінарських занять, тематик есе, рекомендована література. Є 4 модульні тести, кожен поділено на 3 рівня складності.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури

 • формат pdf
 • размер 491,11 КБ
 • добавлен 24 мая 2012 г.
К.: AT Обереги», 1992. - 80 с. У нарисах видатного дослідника-аналітика і поета зарубіжжя подається глибокий огляд етапів розвитку української культури в її тісних взаємозв'язках із цивілізованим світом від античних часів до початку XX століття.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури

 • формат djvu
 • размер 440,97 КБ
 • добавлен 23 апреля 2014 г.
Нью-Йорк, 1954. — 80 с. У нарисах видатного дослідника-аналітика і поета зарубіжжя подається глибокий огляд етапів розвитку української культури в її тісних взаємозв'язках із цивілізованим світом від античних часів до початку XX століття.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури

 • формат pdf
 • размер 3,00 МБ
 • добавлен 28 апреля 2014 г.
Нью-Йорк, 1954. — 80 с. У нарисах видатного дослідника-аналітика і поета зарубіжжя подається глибокий огляд етапів розвитку української культури в її тісних взаємозв'язках із цивілізованим світом від античних часів до початку XX століття.

Маніфест модернізму Миколи Вороного

Реферат
 • формат doc
 • размер 54,95 КБ
 • добавлен 04 января 2014 г.
Реферат Киев, 2013 25 стр. Зміст Вступ Поняття модернізму Передумови модернізму в Україні Микола Вороний Маніфест модернізму Наслідки Висновок Література

Мандрик Я.І., Пуйда Р.Б. Історія культури України

 • формат doc
 • размер 328,75 КБ
 • добавлен 11 ноября 2012 г.
Мандрик Я.І., Пуйда Р.Б. Історія культури України: Навчальний посібник / Я. І. Мандрик, Р.Б. Пуйда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 418 с. Посібник побудований згідно навчальної програми і відповідає вимогам вищої школи. Він містить: робочі програми для загальноуніверситетських навчальних спеціальностей та для спеціальностей ЕКП, ОА, ФН; плани семінарських занять; екзаменаційні питання; рейтингову систему оцінювання знань; конспект лекцій та...

Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні

 • формат djvu
 • размер 1,61 МБ
 • добавлен 25 апреля 2014 г.
Київ : Вікар, 2003. - 335 с. Це один із перших в Україні навчальних посібників, у якому становлення національної освіти показано в контексті розвитку зарубіжної педагогічної думки. Посібник складається з 9 розділів. У кожному з них подається загальний огляд історичних подій, які вплинули на розвиток національної освіти, аналізуються особливості освітньої політики на певному історичному етапі, пропонується короткий огляд основних напрямів розвитку...

Микола Хвильовий

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 11 января 2013 г.
Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, 3 курс, 24 слайди. В презентації представлена інформації про життєвий та творчий шлях видатного українського діяча Миколу Хвильового.

Михайличенко О.В. Українознавство: оповіді про Україну та українців

 • формат pdf
 • размер 7,41 МБ
 • добавлен 06 сентября 2015 г.
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 213 p. ISBN 978-3-8484-8646-5 У оповідях ідеться про історію виникнення феномену українства і його становлення від людської спільноти до етносу, що впродовж свого розвитку здобув національні риси і особливості, які перетворили його з етнічного угрупування в суверенну європейську державу. Книжка розрахована на дітей та молодь, широке коло читачів. Має багато фотоілюстрацій. Може бути використана як додатков...

Михайличенко О.В. Украинское народоведение: очерки об Украине и украинцах

 • формат pdf
 • размер 6,79 МБ
 • добавлен 27 октября 2015 г.
Lambert Academic Publishing (LAP), 2015. — 235 с. Mykhailychenko Oleg. Ukrainian ethnology: essays about Ukraine and ukrainians. – Lambert Academic Publishing, 2015. — 235 p. ISBN 978-3-8484-8646-5 В очерках повествуется об истории возникновения феномена «украинства» и его становления от человеческой общности к этносу, который в результате своего развития обрёл национальные черты и особенности, что превратило его из этнической группы в суверенное...

Мишанич Олекса. Українське Барокко

 • формат djvu
 • размер 4,86 МБ
 • добавлен 03 января 2016 г.
К.: Інститут Археографії, 1993. — 260 c. — ISBN 5-7702-0572-5. Ренесанс притаманний власне європейському Заходу, тобто Латинській Європі, хоча, звичайно, він багато чим завдячує грецькій Європі, якій він частково повернув цей дар, починаючи вже з XV ст. Слов’яни поділяють цю долю: лише західні слов’яни були зацікавлені Ренесансом як явищем виняткової ваги в історії своєї культури, котре глибоко позначилось на характері цілої епохи.

Мишанич Олекса. Українське Барокко

 • формат pdf
 • размер 22,61 МБ
 • добавлен 13 декабря 2015 г.
К.: Інститут Археографії, 1993. — 260 c. — ISBN 5-7702-0572-5. Ренесанс притаманний власне європейському Заходу, тобто Латинській Європі, хоча, звичайно, він багато чим завдячує грецькій Європі, якій він частково повернув цей дар, починаючи вже з XV ст. Слов’яни поділяють цю долю: лише західні слов’яни були зацікавлені Ренесансом як явищем виняткової ваги в історії своєї культури, котре глибоко позначилось на характері цілої епохи.

Моісеєнко Л.М. Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 29 сентября 2012 г.
Навчально-методичний посібник. - Красноармійськ: КII ДонНТУ, 2010. - 107 с. Навчально-методичний посібник містить робочу програму, лекції, загальні положення щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія української культури», тематику семінарів, індивідуальних і контрольних робіт та методичні вказівки до їх підготовки. Надані питання до модульного і підсумкового контролю, критерії оцінювання знань студентів та перелік реком...

Мойсеєнко. Хрест із півмісяцем - вічнії символи: Ілюстрована історія символів України

 • формат pdf
 • размер 11.12 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
К. : Оранта, 2006. — 128 с. На запитання, що означав хрест і півмісяць, будь-який школяр відповістъ, приблизно, однаково. Він скаже, що це головні символи двох найбільш розповсюджених у світі релігій - християнства і магометанства. Вони прикрашаютъ не лише церкви та мечеті, а також національні прапори багатъох країн світу. При цьому, на куполах усіх стародавніх православних храмів, включно з Софіею Киівською, ще 100-200 років тому їх можна було...

Монастирі України

Презентация
 • формат ppt
 • размер 31,54 МБ
 • добавлен 05 января 2013 г.
27 слайдів УДПУ ім. П.Тичини факультет іноземної філології Зміст Вступ Монастирські оборонні комплекси Криму Монастирі Західної України Києво-Печерська Лавра Єлецький монастир Чернігова Висновки Список використаної літератури

Музичук Ю.Ю. Театр. Розвиток

Практикум
 • формат doc
 • размер 19,50 КБ
 • добавлен 24 февраля 2014 г.
Дані взяті з простору інтернету. Реферат оформлено доцільно, тільки необхідно самому скласти титульний лист і зміст. Вступ. Початок Xx ст. засяяв сузір'ям видатних постатей, що відзначалися ознаками універсалізму та різностороннього підходу до суспільно-громадської активності. Актуальність теми. Мета. Основна частина. Український драматичний театр початку Xx століття. Симон Петлюра(1879-1926). Виховна концепція Симона Петлюри. Висновок. Отже, н...

Мухіна І.Г. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни Історії української культури

 • формат doc
 • размер 145,91 КБ
 • добавлен 22 января 2012 г.
Харківський інститут фінансів, м. Харків. Дисципліна - "Історія української літератури". Предмет та методологічні основи вивчення культури як історичного процесу: - Культура як складний суспільний феномен. Культура і прогрес суспільства. - Формування уявлень про самобутність національної культури - Світова і національна культури: взаємозв’язок та взаємодія. Періодизація історії української культури Ключові терміни і поняття: культура, матеріальна...

Наукове товариство ім. Т. Шевченка

Реферат
 • формат doc
 • размер 33,57 КБ
 • добавлен 25 декабря 2014 г.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. Суми-2014. 21 с. В тоталітарній, деспотичній царській Росії, яку цивілізований світ називав жандармом Європи, український народ і національна культура були приречені на вимирання, деградацію та цілковите знищення. Наукове товариство ім. Тараса Шевченка постало у найважчу для української нації та культури добу - на початку 70-х років ХІХ століття. Проте навіть у цій задушливій імперсь...

Нечуй-Левицкий І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології

 • формат fb2
 • размер 257,82 КБ
 • добавлен 11 сентября 2014 г.
Київ: Обереги, 2003. — 108 с. — ISBN 966-513-036-6. Унікальна праця класика української літератури Івана Нечуя-Левицького вийшла друком вперше 1876 р. У доступній науково-популярній формі письменник викладає свій досвід осягнення світогляду рідної нації, співвідношення в ньому народних традицій, віри, науки, філософії, історії. У розповідях постають зримі образи героїв української міфології, а також самі легенди про створення світу, мирове дерево...

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу

 • формат djvu
 • размер 2.28 МБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу / Ескіз української міфології/. К.: АТ "Обереги", 1992. - 88 с. Уникальная работа классика украинской литературы Ивана Нечуй-Левицкого предлагается впервые после 1876 года. В доступной научно-популярной форме писатель излагает свой опыт достижения мировоззрения родной нации, соотношение в нем народных традиций, веры, науки, философии, истории. В рассказах вырастают зримые образы героев украинской...

Обряди та звичаї в українській родині: дівування та парубкування

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,12 МБ
 • добавлен 26 октября 2012 г.
ДНУ, Днепропетровск, доц. Чепурко А.А., 18 слайдов, 2-й курс, 2012 г. Дисциплина «Історія українського суспільства». Сімейне життя українців традиційно супроводжувалось різноманітними обрядами та ритуалами, які в образно-символічній формі відзначали певні етапи життя людини та найважливіші стадії розвитку родини в її життєвому циклі.

Обряди та звичаї в українській родині: дівування та парубкування

Презентация
 • формат ppt
 • размер 7,05 МБ
 • добавлен 27 августа 2013 г.
ДНУ, Днепропетровск, доц. Чепурко А.А., 18 слайдов, 2-й курс, 2012. Дисциплина «Історія українського суспільства». Сімейне життя українців традиційно супроводжувалось різноманітними обрядами та ритуалами, які в образно-символічній формі відзначали певні етапи життя людини та найважливіші стадії розвитку родини в її життєвому циклі. Особливе значення надавали періоду дівування та парубкуванню, які мали свої особливості та свої закони, і які як пр...

Огієнко І. Українська культура

 • формат pdf
 • размер 4,70 МБ
 • добавлен 22 декабря 2012 г.
К.: Друкарня "І.Чоколов", 1918. - 275 с. Українська культура за давні віки. Вплив української культури на московську. Українська культура XIX-го віку. Тернистим шляхом (про кривди нородові українському)

Огнєва Т.К. Відбиток часу у дзеркалі буття

 • формат pdf
 • размер 69,33 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Монографія. — К. : Академвидав, 2008. — 216 с. : іл. — (Монограф). У монографії висвітлено розвиток українського модернізму в контексті європейських модерністських тенденцій у культурі, літературі, театральному та образотворчому мистецтві, архітектурі тощо. Розкрито його основні ознаки, напрями (кубізм, футуризм, експресіонізм, абстракціонізм, дадаїзм, сюрреалізм тощо), модерністське світовідчутт творчої еліти, вплив на нього радянського тоталіта...

Ольгерд Бочковський

Презентация
 • формат ppt
 • размер 201,14 КБ
 • добавлен 18 декабря 2012 г.
Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, 3 курс, 25 слайдів. Майбутній учений з'явився на світ 1 березня 1885 року «на станции железной дороги Долинской» (нині райцентр Кіровоградської області) у родині Аполлона Бочковського та Анни, уродженої Раєцької. Батьки, за віросповіданням римо-католики, дали охрестити первістка в костьолі й виховували сина в польському дусі.

Особенности развития украинской культуры в XIX веке

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,52 МБ
 • добавлен 06 мая 2013 г.
Г. Харьков, ХНЭУ 2013 г., История украинской культуры 19 век, Презентация PowerPoint - 17 слайдов, Литература, живопись, музыка, памятники и скульптуры.

Особливості розвитку української культури в діаспорі

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 69,35 КБ
 • добавлен 14 октября 2012 г.
НАУ. Київ. 2012. 40стр. Включає 3 теми. Вступ Празька гілка. Культура, наука, освіта Австрія, Відень. Німеччина, Берлін, Мюнхен Франція, Париж, Марсель. Польща, Варшава, Краків. Америка, Австралія. Канада. Австралія. Музично-драматичне мистецтво в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст Драматургія і театр Музика. Соціокультурні процеси та мистецькі здобутки Галицько - Волинського князівства. Усна народна творчість, освіта і писемність....

Особливості українського весілля

Презентация
 • формат ppt
 • размер 988,71 КБ
 • добавлен 23 августа 2013 г.
ДНУ, Днепропетровск, доц. Чепурко А.А., 12 слайдов, 2-й курс, 2012 г. Дисциплина «Історія українського суспільства». Українське весілля – одне з найбільш символічних урочистостей української культури. Традицій і звичаїв у весільному обряді безліч, тому й весілля в нас тривали цілий тиждень.

Остапенко Г. Співакъ. Сборникъ Малороссiйскихъ пѣсенъ

 • формат pdf
 • размер 2,10 МБ
 • добавлен 19 декабря 2015 г.
Москва: Издание книгопродавца А.А. Абрамова, 1889 р. — 146 с. Збірка побутових та історичних українських народних пісень.

Острозька академія XVI - XVII століття. Енциклопедія

 • формат pdf
 • размер 24,54 МБ
 • добавлен 28 апреля 2012 г.
Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія, 2011. – 512 с. У виданні вміщені статті та матеріали, які стосуються історії Острозької академії (XVI-XVII століття), її культурного контексту, а також історіографії та історичної пам’яті про цей перший вищий навчальний заклад на теренах Східної Європи. Для науковців (істориків, літературознавців, мистецтвознавців, теологів, релігієзнавців, культурологів, педагогів), а також усіх,...

Острозький культурно-освітній осередок

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,72 МБ
 • добавлен 04 января 2013 г.
Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, 3 курс, 21 слайд. В презентації подана інформації про Острозький культурно-освітній осередок. Мається на увазі, що це був один з найперших в Україні освітніх закладів, де була друкарня, а пізніше і академія.

Ответы к экзамену по Истории Украинской Культуры

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 241,35 КБ
 • добавлен 04 мая 2014 г.
Ответы к экзамену по Истории Украинской Культуры Киевский Национальный Лингвистический Университет. факультет переводчиков.

Ответы на экзамен по Истории украинской культуры

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 138,97 КБ
 • добавлен 18 февраля 2014 г.
ДНУ им.О.Гончара, Днепропетровск, 2012г., 48 стр. Поняття, сутність і функції культури. Культура як ціннісно – змістова система. Структура культури. Етнос, нація, національність. Специфіка та особливості співвідношення понять. Поняття національного характеру та його елементи. Український національний характер. Національна психологія та національний характер. Географічні чинники і регіональні особливості українського національного характеру. Духов...

Ответы по истории украинской культуры

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 57,04 КБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
Екзамен. Україна, Луганськ, СНУ ім.В.Даля, 2010 рік. Кількість питань - 10. Перелік питань: Релігія слов'янських племен. Трипільська культура. Ярослав Мудрий і культурний розвиток Київської Русі. Найвизначніші пам'ятки Київської Русі. Літописання. Повість минулих літ. Розвиток літературної доби Давньоруської держави. Культурологічна діяльність Івана Степановича Мазепи. Берестейська унія 1596 року та її наслідки для української культури. Києво-Мог...

Павлова О.Ю. (ред.) Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 4,09 МБ
 • добавлен 06 мая 2012 г.
Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 368 с. - ISBN 978-611-01-0252-0. Навчальний посібник «Історія української культури» репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів. Посібни...

Павлова О.Ю., Мельничук Т.Ф., Грищенко І.В. та ін. Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 6,71 МБ
 • добавлен 23 января 2016 г.
Навч. посіб., 2-ге вид. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 340 с. Навчальний посібник «Історія української культури» репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів. Посібник рекомендовано виклад...

Пальм Н.Д., Гетало Т.Є. Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 2,94 МБ
 • добавлен 26 марта 2015 г.
Навчальний посібник. — Харків: Харківський національний економічний університет, 2013. — 296 с. Подано відомості про фундаментальні досягнення вітчизняної культури як невід’ємного процесу світового культурного простору. Розкрито єдність і різноманітність української та світової культур, роль і значення культури в житті, творчості та самовдосконаленні особистості, в гуманізації суспільних відносин. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей у...

Перегуда Є.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу Історія української культури

Практикум
 • формат pdf
 • размер 646,97 КБ
 • добавлен 02 марта 2016 г.
Для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / Укладачі: В.Ф. Панібудьласка, Є.В.Перегуда, А.В.Тороп та ін. – К.: КНУБА, 2010. – 46 с. Вступ Загальні методичні рекомендації до вивчення курсу Модульно-рейтингова система оцінки знань Зміст лекційної частини курсу Плани семінарських занять Тестові питання до модульного контролю Питання до підсумкового контролю Рекомендовані музеї м. Києва Рекомендована література

Перегуда Є.В., Панібудьласка В.Ф., Тороп А.В. Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 1,01 МБ
 • добавлен 30 декабря 2014 г.
Навчальний посібник. — Київ: КНУБА, 2010. — 152 с. Вступ до курсу «Історія української культури». Історія культури давнього населення України Історія культури Княжої доби Історія української культури другої половини XIV ст. – першої половини XVII ст. Культура українського народу в часи Козаччини та Гетьманщини (друга половина XVII ст. – XVIII ст.) Національно-культурне відродження України у XIX – на поч. XX ст. Культурне життя України в ХХ с...

Половець В.М. Українознавство Курс лекцій

Статья
 • формат pdf
 • размер 754,42 КБ
 • добавлен 06 марта 2016 г.
Чернігів: Просвіта, 2006. -216 с. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти У навчальному посібнику розглядається авторська концепція українознавства. Висвітлюється сукупність знань та уявлень, набутих в різні часи іншими народами та зафіксованих писемно про Україну як про певну геополітичну реальність, самодостатню та окремішню частину світової цивілізації. Передмова Предмет, зміст, завдання та структура курсу "Українознавство" Осн...

Попович М.В. Нарис історії культури України

 • формат djvu
 • размер 13.02 МБ
 • добавлен 27 сентября 2010 г.
К.: «АртЕк», 1998. — 728 с.: іл. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). Цей посібник визнано одним з кращих, представлених на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом «Відродження» в рамках Програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні». Головне завдання Програми полягає в сприянні гуманізації освіти через створення умов для розробки та впровадження нового покоління підручників і навчальних посі...

Походження і зміст поняття культура, її структура

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 39,29 КБ
 • добавлен 29 марта 2015 г.
КНУТД, Київ/ Україна, 2012, 15 с. План. Походження і зміст поняття «культура», її структура. Функції культури. Культура як особлива сфера діяльності. Українська культура в контексті світової культури.

Початок книгодрукування в Україні

Контрольная работа
 • формат pdf
 • размер 20,78 КБ
 • добавлен 05 сентября 2015 г.
ХНУ, Хмельницкий/ Украина, 2015 г, 3 стр Ответ на вопрос по истории украинской культуры. Рассматривается начало книгопечатания в Украине, его влияние на культуру, оригинальная робота.

Проблема архетипу. Архетипи української культури

Реферат
 • формат doc
 • размер 18,83 КБ
 • добавлен 03 декабря 2012 г.
КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2012 рік, 11 стор., Зміст: Проблема архетипу. Архетипи за К. Г. Юнгом. Архетипи української культури

Ренессансная культура Львова

Реферат
 • формат doc
 • размер 284,76 КБ
 • добавлен 23 октября 2014 г.
РВУЗ Крымский гуманитарный университет (г. Ялта), 2013. Ренессанс, или Возрождение (фр. Renaissance, итал. Rinascimento; от «re/ri» — «снова» или «заново» и «nasci» — «рожденный») — эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи – XIV по XVI вв. Работа содержит описание ренессансной архитектуры Львова; перечислена литература; дан словарь те...

Реферат - Культурне життя в Україні 18-19 століття

Реферат
 • формат doc
 • размер 458.3 КБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
План. Культурно-політичний контекст української історії на рубежі 18-19 століть. Розвиток освіти та науки в Україні. Місце Т. Г. Шевченка в історії України.

Розвиток культури в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 40,22 КБ
 • добавлен 10 марта 2013 г.
НМУ ім Богомольця, 2011. 15 сторінок Сутність культури та її функції Київська Русь – якісно новий етап у розвитку слов’янської культури (шлях від язичництва до християнства) Українська культура між Заходом і Сходом у XIV- поч. XVII століття . Загальна характеристика епохи.

Розвиток української культури

Реферат
 • формат doc
 • размер 11,49 КБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Українська культура довоєного періоду. Посилення партійного контролю над духовним життям суспільства в II пол. 40-х років. Літературне оновлення 60-х р. Творчість: Л. Костенко, Павличка, Драга, Стуса, Вінграновського. Утвердження загальнолюдських цінностей у світовій культурі в післявоєнний період. Сучасна зарубіжна культура: Моріан, Солженіцин, Арагон, Селінджер, Фолкнер.

Рудницький А. Українська музика: Історично-критичний огляд

 • формат djvu
 • размер 9,37 МБ
 • добавлен 11 июня 2012 г.
Опубліковано: Мюнхен, 1963. Сторінок: 406 с. Опис: Видавництво Дніпрова хвиля. Зміст. Вступ. Народня пісня. Церковна музика. Початки світської музики. Микола Лисенко. Сучасники й музичні спадкоємці Лисенка. Сучасна доба. Виконавці. Музичне життя.

Руська правда

Реферат
 • формат doc
 • размер 45,44 КБ
 • добавлен 13 мая 2014 г.
Педагогічний університет, Вінниця, 2014, 21 стр. Вступ. Загальна характеристика злочину і покарання у «Руській правді». Види злочинів. Злочини проти особистості. Майнові злочини. Злочини проти родини і моральності. Злочини проти князівської влади. Злочини проти церкви. Види покарань. Помста. Грошове стягнення. Потік і розграбування.

Рябченко О.Л., Бєліков Ю.А., Бурмака В.П. та ін. Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 4,75 МБ
 • добавлен 11 апреля 2015 г.
Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей / О. Л. Рябченко, Ю. А. Бєліков, В. П. Бурмака, Л. М. Жванко, В. В. Жигло, М. С. Лисенко, І. М. Рассоха, Ю. І. Стрілець, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. — Харків: Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2014. — 182 с. У запропонованому конспекті лекцій розглядаються найважливіші ознаки та особливості ку...

Савич А. Нариси з історії культурних рухів на Вкраїні та Білорусі в XVI-XVIII в

 • формат pdf
 • размер 14,16 МБ
 • добавлен 17 апреля 2013 г.
Київ, 1929. – 340 с. – (Всеукраїнська Академія Наук. Збірник історично-філологічного відділу. – № 90). Оці-о "Нариси" являють собою "вступ" до нашої магістерської дисертації "Западно-русскія школы XVI–XVIII ст.", свого часу (1917 р.) визнаної за гідну магістерського ступеня й ухваленої до друку. Дещо з цієї дисертації трохи згодом пощастило надрукувати на сторінках "Праць Білоруського університету", та дальше друкування спинилося через незалежні...

Савич А. Нариси з історії культурних рухів на Вкраїні та Білорусі в XVI-XVIII в

 • формат djvu
 • размер 8,24 МБ
 • добавлен 12 апреля 2013 г.
Київ, 1929. – 340 с. – (Всеукраїнська Академія Наук. Збірник історично-філологічного відділу. – № 90). Оці-о "Нариси" являють собою "вступ" до нашої магістерської дисертації "Западно-русскія школы XVI–XVIII ст.", свого часу (1917 р.) визнаної за гідну магістерського ступеня й ухваленої до друку. Дещо з цієї дисертації трохи згодом пощастило надрукувати на сторінках "Праць Білоруського університету", та дальше друкування спинилося через незалежні...

Савченко О. І. Історія української культури

 • формат jpg
 • размер 23.36 МБ
 • добавлен 31 марта 2011 г.
Навчально-методичний посібник до семінарських занять для студентів денного відділення усіх спеціальностей - Запоріжжя, ЗНУ: 2010. -113 с. Навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо підготовки студентів до семінарських занять з «Історії української культури». У посібнику наводиться фактичний матеріал, який може бути використаний студентами під час відповіді на заняттях. В ньому вміщені питання для самоконтролю, а також словник основн...

Самобутність культури Слобожанщини

Реферат
 • формат doc
 • размер 37,30 КБ
 • добавлен 27 мая 2011 г.
Знання національної культури минулих століть є цікавим і з точки зору загальної ерудиції, і для розуміння феномену українського народу, що живе на перехресті шляхів в центрі Європи і впливає на політичні події на всьому континенті.

Сарматська культура і Україна

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 22 декабря 2012 г.
Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, 3 курс, 25 слайдів. В презентації розкрито такі питання, як сарматський період в історії України та відкриття сарматської культури на території сучасної України.

Семінар - Релігійність як риса української національної ментальності

 • формат doc
 • размер 13,83 КБ
 • добавлен 06 октября 2013 г.
Матеріали до семінару з філософії студента соціологічного факультету Київ, 2000 - 4 с. Всі три риси української ментальності емоційність, інтровертизм та індивідуалізм в їх взаємопоєднанні й поєднанні з національною ідеєю, стрижень якої становить очікування правди, та з об’єктивними чинниками, які інтенсивно стимулюють релігійну віру, є вельми сприятливими саме для духовної релігійності. використана література: МОСКАЛЕЦЬ Віктор, Народ і Нація, Ре...

Семчишин М. Тисяча років української культури

 • формат djvu
 • размер 21,61 МБ
 • добавлен 11 марта 2015 г.
Історичний огляд культурного процесу. – 2-ге вид. – Київ: Друга рука, 1993. – 550 с. У книзі висвітлено особливості розвитку української культури та проаналізовано основні її галузі, починаючи з доби палеоліту і до середини ХХ ст. У цій праці автор застерігається, що він перш за все свою увагу зосереджує на національності культури, тобто культури означеної спільноти, духової спадщини суспільства та його традицій. Іншими словами кажучи, завданням...

Символіка українців

Реферат
 • формат doc
 • размер 21,57 КБ
 • добавлен 16 марта 2012 г.
7 с. Вступ Рослинні символи Тваринні символи Вінок Калина Рушник Писанка Вишиванка Вишня Волосся Одяг та кулінарія

Скіфо-сарматська культура: соціальна структура, міфосвідомість, мистецтво. Вплив на культуру слов’ян

Реферат
 • формат doc
 • размер 63,86 КБ
 • добавлен 23 февраля 2014 г.
Київський національний університет імені Т. Шевченка, Київ, 2014р., 14 стр. Культура будь-якого етносу завжди зароджується, розвивається і зникає поступово. Разом з тим, вона впливає на культурну складову народу, що проживав чи проживає на території попередників. Таким чином пов’язуються покоління, забезпечуючи еволюційний розвиток суспільства в регіоні проживання такого етносу. Кіммерійці і особливо скіфи та сармати значно обумовили культурний...

Скіфське мистецтво

Реферат
 • формат doc
 • размер 260,23 КБ
 • добавлен 06 августа 2013 г.
НГУ, Днепропетровск, 2012 Вступ Скіфське мистецтво Гребінь з кургану Солоха Історія знахідки Опис солохського гребеня Місце виготовлення Пектораль з Товстої Могили Зображення на пекторалі Баби кам'яні Загальна характеристика кам'яних статуй Скіфські статуї Звіриний стиль Скіфський звіриний стиль Висновки Список використаної літератури

Словник з Історії української культури

Справочник
 • формат doc
 • размер 19,66 КБ
 • добавлен 29 октября 2012 г.
Словник у вигляді таблиці. Ключові терміни та поняття.. Трипільська культура. Віче. Ранньофеодальна держава. Поляни. Галицько-Волинська держава. Річ Посполита. Кревська унія. Магдебурзьке право. Литовські статути. Козак. Шляхта. Реєстрові козаки. Опришки. Братства. Зборівський мир. Гетьманщина. Березневі статті. Руїна. Малоросія. Хмельниччина. Слободищенський трактат. Гадяцький мир. Андрусівське переміря. Гайдамаки. Слобожанщина. Мазепинці. Націо...

Смолий Валерий (ред.) Історія української культури. Том 3

 • формат pdf
 • размер 157.14 МБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
К.: Наукова думка, 2003 р. - 1248 с. Третий том 5-томной "Истории украинской культуры" посвящен эпохе казачества - 2-ая пол. 17 - 18 вв. Подробно освещает развитие украинской литературы, изобразительного искусства, музыки, архитектуры, книгопечатания. Кроме того, содержит отдельные разделы, посвященные дипломатии, праву, военному делу, традициям и обычаям. Эта коллективная монография написана ведущими учеными-историками Украины и подготовлена к...

Танці в українській культурі

Реферат
 • формат doc
 • размер 474,55 КБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Днепропетровск ДНУ им О.Гончара 2011 12 стр. з Історії Української Культури. Українською. Класифікація та характеристика українських народних танців. Хороводи. Хореографія хороводів. Сюжетні танці. Побутові танці. Хореографія побутових танців та їх характеристика. Термінологія українського танцю. Висновки.

Термінологічний словник - Історія української культури

Словарь
 • формат doc
 • размер 64 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
ДВНЗ УАБС НБУ Суми, Україна Побожій С. І. 2010 Терміни: Ентелехія культури Європоцентризм Інстетути культури- Культурна ідентифікація- Культурна традиція Культурогенеза Культурознавство Альтернативні культури- „Аполонійська та „Діонісійська культури (за Ніцше) Діверсифікація культури- Ідеаціональний тип культури(за Сорокіним)- Культурна система Культурно-історична школа в культурології Масова культура Онтологія Типологія культури Вербальні знаков...

Тригубенко В. Давні символи та образи у сучасній культурі

 • формат pdf
 • размер 36,17 МБ
 • добавлен 09 декабря 2015 г.
Коломия: Вік, 2012. — 484 с. У книзі Вадима Тригубенка «Давні символи та образи у сучасній культурі» висвітлюється українська система символічного відображення світу, що належить до найдавніших і найбагатших систем традиційної культури на планеті. Детально розглядаються образно-символічні системи різних народів, пояснюється їхній зв’язок із давніми легендами, справжні джерела їх походження. Символізм Сонця, Місяця, рослин, тварин, релігійних обра...

Українознавство. Відповіді до екзамену

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 228,65 КБ
 • добавлен 01 марта 2013 г.
Україна, Черкаська обл, м. Черкаси, 2012. - 78 питань. Українознавство як наука, об’єкт та предмет дослідження. Етапи розвитку та основні поняття українознавства. Історико-етнографічне районування України. Характеристика історико-етнографічних районів Полісся, Волинь та Карпати. Характеристика історико-етнографічних районів Наддніпрянщина та Поділля. Характеристика історико-етнографічних районів Слобожанщина та Південь. Зміна чисельного на націон...

Українські меценати кінця XIX - початку XX ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 29,77 КБ
 • добавлен 10 ноября 2010 г.
Зміст Вступ Родина Бродських Родина Терещенків Родина Тарновських Родина Рильських Василь Вишиваний (Габсбург) Використана література (14 стр. ).

Українська і зарубіжна культура

Реферат
 • формат doc
 • размер 51,26 КБ
 • добавлен 27 октября 2010 г.
Чому ми вважаємо Т. Шевченка засновником сучасної культури українського народу? Що є найхарактернішою особливістю живопису? У чому відмінність середньовічного і ренесансного світосприйняття? Хто є представником романтизму в літературі США? Обсяг роботи 30 с.

Українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років

Презентация
 • формат ppt
 • размер 943,60 КБ
 • добавлен 28 февраля 2015 г.
Новомосковский колледж, ДДАЭУ, студентка Мисна О. В., 3-й курс, 2015, 27 слайдов. Дисциплина "Культорология". Символіка радянської України: прапор; герб. Самвидав Зразки самвидаву Представники: М. Матусевич; Ю. Литвин; В. Симоненко; В. Стус; І. Драч; Л. Костенко; І. Дзюба; І. Калинець; М. Руденко; М.Вінграновський; М. Коцюбинський; О. Заливаха та А. Горська; В. Мороз; Є. Сверстюк; Л. Лук’яненко; О. Тихий . Уривки з творів. Підсумок.

Українська барокова архітектура

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,89 МБ
 • добавлен 14 декабря 2012 г.
Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, 3 курс, 27 слайдів. Українське бароко або Козацьке бароко — назва архітектурного стилю, що був поширений в українських землях Війська Запорозького у XVII—XVIII ст. Виник унаслідок поєднання місцевих архітектурних традицій та європейського бароко.

Українська вишивка

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,94 МБ
 • добавлен 25 ноября 2012 г.
Буковинський Державний фінансово-економічний університет, кафедра соціології, культурології, націології. Підготував Чедолума О.О. 2012 рік, 21 слайд.

Українська гостинність і традиції мовного етикету

Реферат
 • формат doc
 • размер 31,72 КБ
 • добавлен 12 ноября 2013 г.
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Україна. Кам'янець-Подільський. Крупка Н.Я. 10 с. 3 курс. 2013 р. Є план, вступ, висновок і список використаних джерел.

Українська діаспора

Презентация
 • формат ppt
 • размер 178,36 КБ
 • добавлен 17 декабря 2012 г.
Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, 3 курс, 24 слайдів. В презентації представлена інформація про українське шкільництво та внесок українців зарубіжжя в розвиток української науки.

Українська культура

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 51,55 КБ
 • добавлен 29 декабря 2012 г.
Рівненська філія державної академії статистики, Обліку та аудиту державний комітет статистики україни рівне 2012 - 20 с. Дисципліна - Українська культура Трипільська культура, її особливості. Козацтво як явище в історії української національної культури. Назвіть основних представників української культури в діаспорі. У чому полягає їх роль у збереженні національної культури ?

Українська культура 18 ст. Література

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,61 МБ
 • добавлен 17 марта 2013 г.
ПЛАН: Історичні передумови; Поезія. Сатиричні вірші; Творчість Григорія Сковороди; Творчість Івана Котляревського; Висновок.

Українська національна символіка

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 69,71 КБ
 • добавлен 09 апреля 2015 г.
Курсова робота з українознавства (4 курс). Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2014, 52 с. Зміст Вступ Класифікація символів Народні символи України Поселення та житла українців Народний одяг Громадський побут і звичаєвість та його символіка Символіка галузей господарства, народних промислів Народна ботаніка, зоологія, медицина, астрономія Народна міфологія, демонологія Символіка язичництва, християнства Символі...

Українське бароко

Презентация
 • формат ppt
 • размер 501,23 КБ
 • добавлен 17 января 2013 г.
Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, 3 курс, 30 слайдів. В презентації йде мова про специфіку національного варіанту бароко в літературі, театрі, образотворчому мистецтві та архітектурі.

Українське місто XVII - поч. XVIII ст.: самоорганізація, архітектура, спосіб життя, мистецтво

Реферат
 • формат doc
 • размер 69,16 КБ
 • добавлен 09 марта 2014 г.
Київський національний університет ім. Т.Шевченка, м. Київ, 2014, 16 с. Важко заперечити, що історично українська культура – це все ж таки селянська культура. Саме представники українського села скрізь віки змогли пронести свідомість, дух українства. Саме представники села найбільш потерпали від найстрашніших подій, які знала наша історія. Однак, було б значним перебільшенням вважати, що село – це єдиний осередок, звідки пішла українська нація....

Українське традиційне весілля

Реферат
 • формат doc
 • размер 2,23 МБ
 • добавлен 28 марта 2015 г.
ДЗ ДГМА, 2013. 15 с. з зобр. Зміст: Вступ; Заручини, давня традиція про весілля за бажанням дівчини; Оглядини; Сватання; Запросини, дівич-вечір; Коровай, гільце, комора; Весільний бенкет, обрізання коси; Перезва, завершення весілля; Висновок; Список літератури.

Український соцреалізм

Реферат
 • формат doc
 • размер 28,56 КБ
 • добавлен 04 апреля 2013 г.
НаУКМА, Киев, 2013 - 13 с. Курс - «Історія української культури» Зміст вступ Характеристика культурної течії соцреалізму Особливості українського соцреалізму висновки список використаної літератури

Украинская свадьба - традиции, особенности, история

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,31 МБ
 • добавлен 05 октября 2014 г.
Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М.И. Туган-Барановского, Донецк, 1-й курс, 2014 г., 23 слайда. Дисциплина "История украинской культуры". Традиции украинской свадьбы. Сватовство. Смотрины. Кража невесты. Девичник. Мальчишник и многие другие.

Уліщенко А.Б. Хрестоматія з історії української культури

 • формат pdf
 • размер 2,91 МБ
 • добавлен 15 февраля 2015 г.
Матеріали для самостійної роботи студентів; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 510 с. Зміст. Передмова. Перший період розвитку української культури: від її витоків до прийняття християнства. Населення України у передскіфські часи. Кіммерійці та їхні сусіди. Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. Неоліт (5.000-1.000...

Ульяновська С.В. (упор.) Українська культура

 • формат pdf
 • размер 88,80 МБ
 • добавлен 10 апреля 2013 г.
К.: Либідь, 1993. — 703 с.; іл. Ця книжка — унікальна спроба цілісного дослідження феномена української культури з найдавніших до новітніх часів, здійснена у 30-ті роки українськими вченими-емігрантами в Чехо-Словаччині. Лекції Д.Антоновича, Д.Чижевського, Д.Дорошенка, В.Січинського та інших непересічних фахівців дають ґрунтовне уявлення про розвій вітчизняної освіти та книгодруку, філософії та релігії, різних видів мистецтва тощо. Вперше публіку...

Ульяновська С.В. (упор.) Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича

 • формат doc
 • размер 21,55 КБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. — К.: Либідь, 1993. — 592 с.; іл. («Пам’ятки історичної думки України») Ця книжка — унікальна спроба цілісного дослідження феномена української культури з найдавніших до новітніх часів, здійснена у 30-ті роки українськими вченими-емігрантами в Чехо-Словаччині. Лекції Д. Антоновича, Д. Чижевського, Д. Дорошенка, В. Січинського та інших непересічних ф...

Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої України. Історичний нарис

 • формат djvu
 • размер 10.79 МБ
 • добавлен 16 декабря 2011 г.
К.: Либідь, 2002. - 328 с. ISBN 966-06-0255-3 У книзі розглядаються закономірності розвитку українського мистецтва в період від ХIIІ ст. до середини XVIII ст. Характеризуються такі його види, як архітектура, скульптура, настінний розпис, іконопис, портретний живопис, графіка, народна картина. Висвітлюються процеси формування національних традицій і становлення стилю українського (козацького) бароко. Для мистецтвознавців, а також широкого кола чи...

Характерні риси української культури на початку ХХ ст

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 24,27 КБ
 • добавлен 25 апреля 2016 г.
ХНТУ г.Херсон - 2016 - 17с. Вступ Культурні явища початку XX ст. Освіта Наука Література Театр Музика Образотворче мистецтво й архітектура Висновок

Хижняк З.І. Маньківський В.К. Історія Києво-Могилянської академії

 • формат djvu
 • размер 3.6 МБ
 • добавлен 15 апреля 2010 г.
К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. - 184 с.: іл. Протягом усієї історії український народ не мав іншої інституції, яка б справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури, ніж Києво-Могилянська академія. Впродвж віків вона була виразником і носієм традиційних рис духовності українського народу, могутнім чинником формування його самосвідомості, джерелом ідей боротьби за батьківщину віру і національну свободу. Для українців вона...

Хома І.Я, Сова А.О., Мина Ж.В. Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 3,11 МБ
 • добавлен 29 сентября 2012 г.
Навчальний посібник. - Видавництво «Львівської політехніки». – 2012. – 356 с. - ISBN 978-617-607-235-5. Подано теоретичні основи культури, розкрито процес розвитку історії української культури від найдавніших часів до сьогодення, розглянемо найвизначніші здобутки, що стали найбільшими надбаннями української нації та світової цивілізації. Для студентів негуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і всіх тих, хто цікавиться...

Художня культура України 1960-1980-х років

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 58,39 КБ
 • добавлен 18 апреля 2012 г.
НМетаУ. 19ст. Зміна у сфері культури з приходом до влади в СРСР Л.І.Брежнєва. Вдосконалення системи народної освіти, в умовах панування тоталітаризму в Україні: Декоративно-ужиткове мистецтво України в історії новітньої вітчизняної художньої культури. Розвиток українського радянського живопису та образотворчого фольклору. Театральне життя та розвиток кінокультури після багатолітнього тиску. Зміст. Аннотація. План Вступ. Висновок Глосарій Персона...

Художня культура України від найдавніших часів до XVIII століття

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,60 МБ
 • добавлен 28 апреля 2013 г.
Презентація, 14 слайдів. До презентації входять матеріали за такими темами: Трипільська культура Скіфська культура Культура грецьких міст Північного Причорномор’я Культура Київської Русі

Цибульський В.І. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни Історія української культури та виконання контрольних робіт

Практикум
 • формат pdf
 • размер 353,04 КБ
 • добавлен 17 октября 2014 г.
Методичні вказівки. – Рівне: НУВГП, 2012. – 44 с. Для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. „Історія української культури" є нормативною навчальною дисципліною в усіх ВНЗ України. Її засвоєння передбачає осмислення майбутніми фахівцями сутності, змісту та основних періодів розвитку української культури. Мета та завдання навчальної дисципліни. Програма навчальної дисципліни. Вимоги до виконання контрольних робіт. Тематик...

Шістдесятники

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,64 МБ
 • добавлен 21 июля 2016 г.
Выходные данные не указаны. — 26 слайдів на тему "Шістдесятники" (активні учасники, основні форми діяльності результати діяльності). Дисципліна — українська культура.

Шаян В. Джерело сили української культури

 • формат pdf
 • размер 687,20 КБ
 • добавлен 21 июля 2016 г.
2-ге вид. — Лондон, Торонто: Друкарня Української Видавничої спілки в Лондоні, 1972. — 32 с. Зміст Фолькльор і державницька свідомість Держава і духовність нації Фолькльор на сторожі свідомості нації Знаменність української літератури

Шаян Володимир. Джерело сили української культури

 • формат pdf
 • размер 762,16 КБ
 • добавлен 06 сентября 2015 г.
2-ге вид. — Лондон, Торонто: Друкарня Української Видавничої спілки в Лондоні, 1972. — 32 с. Фолькльор і державницька свідомість Держава і духовність нації Фолькльор на сторожі свідомості нації Знаменність української літератури

Шевченко Л.А., Рогожа М.М. Духовна спадщина в контексті національно-культурної розбудови в незалежній Україні

 • формат pdf
 • размер 3,84 МБ
 • добавлен 12 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 38 с. — (Історичні зошити). ISBN 966-02-0668-2 Зроблено спробу висвітлити одну з малодосліджениХ і актуальних проблем духовного процесу в незалежній Україні — включення до культурного фонду нації духовної спадщини. Розраховано на науковців, викладачів, студентів, учнів та всіх, хто цікавиться сучасною історією України.

Шевченко Л.А., Рогожа М.М. Духовна спадщина в контексті національно-культурної розбудови в незалежній Україні

 • формат djvu
 • размер 2,07 МБ
 • добавлен 17 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 38 с. — (Історичні зошити). ISBN 966-02-0668-2 Зроблено спробу висвітлити одну з малодосліджениХ і актуальних проблем духовного процесу в незалежній Україні — включення до культурного фонду нації духовної спадщини. Розраховано на науковців, викладачів, студентів, учнів та всіх, хто цікавиться сучасною історією України.

Шлюб та шлюбні звичаї українців

Презентация
 • формат ppt
 • размер 6,35 МБ
 • добавлен 08 августа 2013 г.
ДНУ, Днепропетровск, доц. Чепурко А.А., 16 слайдов, 2-й курс, 2012 г. Дисциплина «Історія українського суспільства». Шлюб — це дозволена і регульована суспільством форма взаємин між чоловіком і жінкою, що визначає їх права і обов'язки стосовно один до одного і до дітей. Він здійснюється через обряд вінчання або громадську реєстрацію.

Шпаргалки з курсу історія української культури

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 1.72 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
ДНУ им. О.Гончара з курсу історія української культури 18 стр. Національній характер та його елементи. регіональні особливості характеру. Духовна та матерьяльна форми культури в історії української культури. Культурно-історична своєрідність регіонів України. Українська національна культура як процес формування національної ідентичності. Проблема походження української культури. Етногенез українського народу. Теорії етногенезу. Українські культурн...

Шпора для экзамена по истории украинской культуры

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 237,03 КБ
 • добавлен 25 февраля 2015 г.
Экзамен, ХНУ Каразина, Харьков 2012 г. Руденко Г.Г. Список питань: Поняття культури, суб’єкт культури. Глобалізація та фундаменталізм. Види та форми культури. Культурно-історичні епохи. Укр. культура та осн. етапи її розвитку. Матеріальна та духовна культури. Походження культури. Функції культури. Періодизація первісності. Основні риси культури первісності. Культура скіфської доби. Кімерійці, сармати на теренах України. Слов’янський пантеон напе...

Шпори до екзамену з українознавства

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 153,08 КБ
 • добавлен 22 июня 2015 г.
Київ, 2015. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Інститут української філології та літературної творчості імені А. Малишка. 4 курс. Викладач: Шарпатий. Відповіді з усього курсу українознавства будуть у нагоді на екзамені та в підготовці до практичних. Розподілені згідно до білетів 2015 року. Теорія з таких питань, як транспорт, їжа, народний побут, етнічні меншини тощо.

Шпори з історії української культури

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 183,67 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Шпори з історії української культури. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012 р. 36 ст. - 80 питань Культура як духовний та суспільний феномен. Світова та національна культура, їх взаємодія Українська національна культура як самобутній соціокультурний феномен, її характерні риси та ознаки. Предмет історії української культури 5Джерельна база та методологічні засади вивчення історії української культури Історичні та духовні с...

Шпори з історії української культури

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 407,47 КБ
 • добавлен 03 октября 2015 г.
Екзамен. НПУ ім. Драгоманова. Київ. Викладач - Гурова І.В. 2014 р. Поняття культури та її структура. Поняття етнокультури, етносу, етнічного. Специфіка української міфології. Персоналії «Українського духовного Олімпу». Дохристиянські вірування українського народу. Астрономічні знання та народний календар давніх українців. Феномен двовір’я: витоки, зміст, тенденції. Образ жінки в українській етнокультурі. Флора і фауна в побуті і звичаях...

Шпоры история украинской культуры

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 73,16 КБ
 • добавлен 04 сентября 2009 г.
Культура в незалежній Україні: пошуки індентичності Український мистецький авангард 20-30 рр. Харківський університет і харківська інтелігенція другої половини XIX ст. Історичні передумови українського культурного відродження 20-30 рр. XX ст. Трипільці і проблема витоків української культури. Слобідська Україна як історико-культурний регіон Українська література в період кризи тоталітарного режиму (1950-1980 рр. ). Феномен дисидентства і його п...

Шпоры история украинской культуры

Шпаргалка
 • формат java
 • размер 70,68 КБ
 • добавлен 03 июня 2011 г.
Java приложение на телефон. Подходит на любой телефон, поддерживающий java. Есть функция поиска, активное содержание. Культура в незалежній Україні: пошуки індентичності Український мистецький авангард 20-30 рр. Харківський університет і харківська інтелігенція другої половини XIX ст. Історичні передумови українського культурного відродження 20-30 рр. XX ст. Трипільці і проблема витоків української культури. Слобідська Україна як історико-культу...

Щеголев С.Н. Современное украинство, его происхождение, рост и задачи

 • формат pdf
 • размер 52,16 МБ
 • добавлен 22 августа 2015 г.
Киев: Типография Товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1914. — 169 с. Книга, написанная живым языком, обнаруживает в авторе большое знание вопроса, разработкой которого он занялся, и по обилию и обстоятельности сведений о малорусском наречии, по истории Малороссии и по истории сепаратистского движения в Южной России может быть названа энциклопедией "украинства".

Эссе к дисциплине культура Украины

Реферат
 • формат doc
 • размер 66,92 КБ
 • добавлен 30 октября 2016 г.
НПУ імені М. П. Драгоманова Київ Феномен української культури та українська ментальність Етнокультура українців: побут, фольклор, традиційна українська культура. Феномен української архітектури, образотворчого та пластичного мистецтв Феномен української музичної культури Феномен української літератури Феномен українського театру, радіо, телебачення та кінематографу Освіта, наука, фізична культура та спорт в Україні.

34 готові відповіді на іспит з Історії Української Культури

 • формат doc
 • размер 84,12 КБ
 • добавлен 13 апреля 2016 г.
Острог: Національний Університет "Острозька Академія", 2011. - 26с. Список запитань: 1. Культура та її основні функції 2. Типи культури. Періодизація культури 3. Матеріальна та духовна культура 4. Розвиток української культурологічної думки з часів Київської Русі до початку 15ст. 5. Мистецтво як феномен культури 6. Живопис. Види живопису 7. Архітектура як вид мистецтва. Її основні типи 8. Скульптура як вид мистецтва. Види скульптури 9. Театр як в...

Mykhailichenko Oleg. Ukrainische ethnology: Essays über die Ukraine und Ukrainer

 • формат pdf
 • размер 10,72 МБ
 • добавлен 23 августа 2016 г.
Übersetzung aus dem Ukrainischen Übersetzerin Oksana Brokert. — Saarbrücken, Deutschland / Germany: AV Akademikerverlag, 2016. — 68 s. — ISBN 978-3-330-50679-4. Михайличенко О.В. Українское народоведение: очерки об Украине и украинцах / Перевод на немецкий язык: Оксана Брокерт. — Саарбрюккен, Германия: AV Akademikerverlag, 2016. — 68 с. — ISBN 978-3-330-50679-4. Die Struktur des Buches besteht aus der Essays (Geschichten), in denen das Wesen der...

Єрмакова Н. Березільська культура: Історія, досвід

 • формат pdf
 • размер 2,50 МБ
 • добавлен 18 февраля 2017 г.
Київ: Фенікс, 2012. — 512 с. ISBN 978-966-136-029-6 Монографію присвячено березільській культурі, яка постала в процесі реформування українського театру Лесем Курбасом (1887—1937). Вперше у вітчизняному театрознавстві феномен цієї культури розглядається в своїй унікальній цілісності і вражаючому структурному розмаїтті на тлі бурхливого мистецького процесу кінця 1910 — початку 1930-х років ХХ століття. У книзі відтворена творча практика Молодого т...

Індивідуальна робота - Юрій Кульчицький. Станіслав Морозенко-Мрозовицький. Іван Богун. Іван Сірко

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 124,74 КБ
 • добавлен 24 августа 2013 г.
КНУБА, Київ, 2013 р., 37 стр. Дисципліна - Історія української культури. Юрій Кульчицький. Станіслав Морозенко-Мрозовицький. Іван Богун. Іван Сірко.

Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVII століття

 • формат djvu
 • размер 11.1 МБ
 • добавлен 04 февраля 2015 г.
Київ: Наукова думка, 1966. — 252 с. В книзі розглядається діяльність братств — об’єднань міського населення України в XVI—XVIII ст. Показано участь братств у визвольній боротьбі народних мас, їх заслуги для розвитку української культури і зміцнення міжнародних культурних зв’язків України. Широко висвітлюється діяльність братств у галузі народної освіти та видавничої справи. Наводяться цікаві матеріали про визначних культурних діячів — Івана Федор...

Історія культури

Шпаргалка
 • формат pdf
 • размер 457,07 КБ
 • добавлен 03 января 2016 г.
Виконала: студентка 3-го курсу природничо-географічного факультету КДПУ ім. В. Винниченка Дробот Тетяна, Кіровоград, 2015р. Перелік питань: 1. Теоретико-методологічні засади розуміння сутності української культури. 2. Періодизація історії української культури. 3. Загальні тенденції розвитку культури давнього населення України доби ран-ньої первісності та періоду неоліту. 4. Загальні тенденції розвитку культури давнього населення України періоду е...

Історія культури України

 • формат pdf
 • размер 2,20 МБ
 • добавлен 20 июня 2012 г.
ХНУ ім.В.Н.Каразіна, м.Харків, Україна, Домановський А.М. 2011 р., 145 с. Українська культура XIV - першої половини XVII ст. Культура українського народу у другій половині XVII - XVIII ст. Українська культура XIX - поч. XX ст. Українська культура доби Першої Світової війни. Українська культура в міжвоєнний період. Українська культура в роки Другої Світової війни. Культура радянської України у другій половині 1940х - 1980х р.р. Культурне життя укр...

Історія української культури

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 68,00 КБ
 • добавлен 12 января 2016 г.
19 с. Прадавні культури кам’яного віку Трипільська культура та її особливості Давні культури ранньої залізної доби. Античні міста північного причорномор’я Черняхівська культура та її особливості Народна-традиційна українська культура доби класицизму Матеріальна культура доби класицизму Духовна культура доби класицизму Поява стилю українського модерну та його характерні риси і пам’ятки Політика українізації та її вплив на культуру Матеріальна куль...

Історія української культури

Статья
 • формат doc
 • размер 147,74 КБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
ПГАСА, Украина, 2010, 96стр. Культура Київської Русі Українська і російська культура XIV – першої половини XVII Культура України у другій половині XVII - XVIII ст. Культура України в XIX – на початку XX століть Українська культура у XX – на початку XXI століть

Історія української культури

Статья
 • формат doc
 • размер 131,60 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Запоріжжя, 2010. - 73 с. Зміст: Культура як суспільне явище. Структура національної культури. Українська культура як цілісна система. Джерела української культури. Культура Київської Русі: християнське підґрунтя української культури. Національна культура в умовах формування української народності і національно-визвольних рухів. Українське національно-культурне відродження XIX - початку XX ст. Українська культура XX ст. Особливості сучасного стану...

Історія української культури

Статья
 • формат doc
 • размер 308,98 КБ
 • добавлен 19 июля 2012 г.
Семчук, 160 с. Культура праслов'ян. Історія культури України, що вивчає культурні та мистецькі надбання народів, що проживали і проживають на території нинішньої України. Культура Київської Русі Культурні процеси напередодні і в добу козаччини Пробудження національної свідомості українського народу у другій половині XIX ст.

Історія української культури

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 20,40 КБ
 • добавлен 26 августа 2012 г.
ДДФА, Дніпропетровськ, 2012 р. Контрольна робота виконана згідно з завданнями варіанту і містить наступне: Визначте причини формування нового «культурного ландшафту» в Україні в перш.пол. 19 ст. та проаналізуйте їх. В чому суть явища «розстріляне відродження»? Хронологія події. Вкажіть вищий чин у церковній ієрархії православ’я. Список використаних джерел.

Історія української культури

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 69,43 КБ
 • добавлен 08 ноября 2012 г.
5 c. Єгипет Культура Стародавнього Китаю Дайте коротку характеристику грецькій цивілізації Месопотамія Культура Стародавньої Індії Визначте риси культури епохи Ренесансу. Найвидатніші представники. Дайте коротку характеристику римській цивілізації. Визначте риси культури Західної Європи епохи Середньовіччя. Структура, ф-ії і концепції культури Основні теоретичні концепції або парадигми

Історія української культури

Статья
 • формат doc
 • размер 116,11 КБ
 • добавлен 19 декабря 2012 г.
ОНУ Мечникова, Одеса/Україна, 2012, 22 с., дисципліна «Культурологія» Українська культура серед інших культур світу. Релігійні вірування стародавніх слов,ян. Культурне значення прийняття християнства Літературні пам’ятки Київської русі. Ахітектура і живопис Київської Русі. Історичні пісні та думи XV – XVII ст. Освіта та роль братств у розвитку укр. культури ХV-XVI ст. Освіта в Україні у XVII ст. Полемічна література Український народний вертеп Ко...

Історія української культури

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 115,66 КБ
 • добавлен 20 сентября 2014 г.
ФФЕКС ДНУ 69 питань. Визначення культури. Структура культури та її функції. Культура та цивілізація. Основні културологічні концепції. Міф як перша історична форма культури. Системи міфологічних вірквань. Основні риси первісної культури. Походження та періодизація первісного мистецтва. Типологія розвитку первісної художньої культури. Етапи розвитку первісної культури. Писемність стародавніх єгиптян. Вірування єгиптян і пантеон єгипетських богів....

Історія української культури

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 189,99 КБ
 • добавлен 09 июня 2015 г.
Чернівецький Національний університет ім. Федьковича, 2015. 26 с. Культура духовна і матеріальна. Внесок українських вчених у розвиток культурології. Функції культури. Періодизація української культури. Стоянки первісних людей на території україни. Трипільська культура. Культура скіфів. Античні міста-держави північного причорномор'я. Первісні форми релігії. Мистецтво кам'яної доби на території україни. Біблія в культурі українського народу. Украї...

Історія української культури

 • формат doc
 • размер 564,73 КБ
 • добавлен 29 мая 2015 г.
Навч. посібник. — 3-тє вид., стереотипне. — К.: МАУП, 2002. — 256 с. Пропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов янських націй та цивілізованого світу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток культури України від давніх часів до сьогодення. Для студентів коледжів, вищих навчальних закладів і всіх, х...

Історія української культури Конспект лекцій з курсу

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,74 МБ
 • добавлен 10 сентября 2014 г.
ДДМА, Краматорськ Булдакова О. В., 2012 р., 190 с. Містить короткий виклад усього курсу за визначеними навчальною програмою темами і відповідними їм питаннями, а також перелік навчально-методичної літератури Вступ. Мета і завдання курсу Історія української культури Феномен поняття культура. Українська культура як цілісна система Давні культури на території України Культура Київської Русі Культура Галицько-Волинського князівства Культура Україн...

Історія української культури. Відповіді до екзамену

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 251,31 КБ
 • добавлен 30 ноября 2016 г.
Выходные данные не указаны (Выходные данные неизвестны) Питання: Українська культура в контексті світової культури. Трипільська культура. Кіммерійсько-скіфо-сарматська культура на території України. Грецькі міста-держави Північного Причорномор’я – пряме джерело античних традицій в українській культурі. Язичницька культура та її значення для формування і розвитку культури України. Перша релігійна реформа князя Володимира та її значення. Запровадже...