Похожие разделы

Андрієвський В. Звичаї й обряди українського народу

 • формат pdf
 • размер 3,88 МБ
 • добавлен 04 марта 2016 г.
Краків: Українське Видавництво, 1941. — 52 с. Від автора Вступне слово Тримаймося наших традицій Українські різвяні піссні Веснянки українські великодні звичаї Страсні псалми та велокодні канти Купальська справа Звичаї чемности українського народу

Бігун Г.С. Історія української культури

Статья
 • формат doc
 • размер 283,20 КБ
 • добавлен 13 октября 2014 г.
Історія української культури: навч.-метод. посіб. для студ. екон. і торг. спец. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. українознавства; Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха, С.Е. Саржан, Р.П. Соловйова – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 182 с.

Білети. Історія української культури

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 238,31 КБ
 • добавлен 24 июля 2013 г.
КНУ ім. Т. Г. Шевченка. 2013. 26 сторінок (зменшений формат). Перелік питань: Методологічне питання визначення поняття культури. Братський рух в Україні. Національна культура. Розвиток полемічної літератури в Україні. Народна культура та фольклор. Києво-Могилянська академія – центр освіти і науки в Україні. Джерела та складники формування української культури. Діяльність Феофана Прокоповича (1681-1736). Поняття міфу як специфічної риси слов’янськ...

Білокінь Сергій. Довідкова книга з культурної спадщини України: Метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо. Робочий зошит

 • формат pdf
 • размер 2,64 МБ
 • добавлен 18 июня 2012 г.
К.: Інститут історії України НАН України, 2009. — 514 с. Нове довідкове видання розкриває фактографічний зміст важливіших бібліографічних покажчиків, біографічних словників та інших довідкових видань щодо культурної спадщини України. Вибирання україніки із імперських та загальносоюзних оглядів виявляє повні контури української історичної літератури. Зіставлення статей із різних словників про ту саму особу виявляє численні помилки, адже з багатьох...

Балашова О., Герман Л. Искусство украинских шестидесятников

 • формат pdf
 • размер 32,72 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Киев: Основы, 2015. Книга представляет собой первую в истории украинского искусствоведения попытку воздать должное уникальной эпохе — шестидесятым годам ХХ века, одному из важнейших, но при этом малоизученных периодов украинского искусства. Ядром книги являются тексты о 15 художниках, ключевых для неофициальной (или нонконформистской) среды Киева, Львова и Ужгорода, а также — отдельный обширный материал об одесском круге, формирование которого пр...

Бароко в Україні

Презентация
 • формат ppt
 • размер 14,69 МБ
 • добавлен 18 июня 2016 г.
Выходные данные не указаны. — 59 слайдів на тему "Бароко в Україні" (історія виникнення стилю, характерні риси українського бароко, приклади архітектури, найвідоміші архітектори українського бароко, приклади скульптури та гравюри, висновки). Дисципліна - українська культура.

Богдан Ступка. Жив, живе та буде жити

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 516,42 КБ
 • добавлен 12 октября 2012 г.
Украйїна подарувала ссвіту чимало талановитих людей, багатогранністю і величчу яких захоплюються мільйони людей. Однією з таких культових осіб для нашої культури був Богдан Сільвестрович Ступка, творчим доробком якого насолоджувалось і буде насолоджуватись ще не одне покоління. Напевне кожен знає, хто такий Б. С. Ступка. Але чи всім відомо про його життєвий шлях, чи кожен знає про його неоціненний вклад в культуру нашої держави? І найголовніше –...

Богуцький Ю.П. Українська культура в європейському контексті

 • формат doc
 • размер 742,46 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.:Знання, 2007. – 679 с. У книзі розкривається розвиток української культури з найдавніших часів до сьогодення у її нерозривному зв’язку і взаємозбагаченні з духовним надбанням народів Європи. Висвітлюється активна роль культурної складової у процесах загальноцивілізаційного поступу, зокрема державотворення в Україні. Книга адресована насамперед студентам і викладачам вищих навчальних закладів, науковцям-культуролагам, а також державним службовц...

Бокань В. Польовий Л. История культуры Украины

 • формат doc
 • размер 224.92 КБ
 • добавлен 03 декабря 2009 г.
Пропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов'янських націй та цивілізованого світу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток культури України від давніх часів до сьогодення. Для студентів коледжів, вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться історією культури України. Розділи I—V написав В. Бокан...

Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України 2002 р (Украинский язык)

 • формат pdf
 • размер 1.24 МБ
 • добавлен 14 октября 2009 г.
Пропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов янських націй та цивілізованого світу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток культури України від давніх часів до сьогодення. Для студентів коледжів, вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться історією культури України. Зміст: Розділ І. КУЛЬТУРА П...

Бондаренко С.К. Становлення модерної культури читання у Російській імперії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст

 • формат pdf
 • размер 29,52 МБ
 • добавлен 21 января 2017 г.
Монографія. наук. ред. і передм. С. М. Куделка. — Харків, 2015. — 220 с. Видання висвітлює питання виникнення, становлення, особливості і розвиток нової культури читання у Харкові в 1860 – 1910 роках у контексті процесів модернізації Російської імперії. Здійснено спробу застосування теоретичних підходів «нової історичної науки» до історії читання на Харківщині. Розглянуто теорію історії читання з урахуванням різних наукових субстратів. Автор долу...

Боргардт О. Дві культури

 • формат fb2
 • размер 535,29 КБ
 • добавлен 13 декабря 2012 г.
Книга Олександра Боргардта 'Дві культури' є спробою (можливо, й першою) зіставити та порівняти дві культури: 'вєлікую русскую' та 'провінційну і занедбану' українську. Хоч остаточне порівняння і не завжди виходить на користь 'вєлікой', так би мовити, за визначенням. О. Боргардт не притягав до розгляду матеріалу ні марксизму, ні навіть фрейдизму та структуралізму, обмежуючись незаперечними фактами, як і тим, що можна з них отримати шляхом логічног...

Братко-Кутинський О. Феномен України

 • формат pdf
 • размер 80,86 МБ
 • добавлен 12 марта 2014 г.
Хто ми українці, звідки ми , де наші корені - ці проблеми досліджує в своїй праці Олексій Братко- Кутинський. Вчений відкив феномен України, на багатому фактичному матеріалі показав незвичайність , унікальність землі , на якій розташована наша держава , її місце в космосі, а отже унікальність українського етносу , породженного цією землею. Праця вченого розвінчує фальсіфікації більшовицької історичної науки , відкриває людям правду , ставить все...

Братства та їхні школи

Реферат
 • формат doc
 • размер 71 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
Братства та їхні школи. Шкільництво уніатів Виникнення перших братств. Одним із істотних чинників українського релігійного і національно-культурного відродження стали братства і засновані ними школи та друкарні 1. На християнському Сході (Єгипет, Константинополь) релігійні "братства", які об’єднували кліриків і світських людей, відомі вже з IV ст. Переважно вони засновувалися для взаємних послуг щодо поховання померлих, спільних молитов та інших...

Братський рух та Острозька академія

Презентация
 • формат ppt
 • размер 7,99 МБ
 • добавлен 24 июня 2016 г.
Выходные данные не указаны. — 39 слайдів на тему "Братський рух та Острозька академія" (політичні та культурні причини виникнення руху та заснування академії, основні постаті в історії, характеристика діяльності). Дисципліна - українська культура

Британ, Підлісна. Історія Української культури

 • формат doc
 • размер 272,67 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
НМетАУ. Дніпропетровск. 194 с. Структура і функції культури. Субкультура і контркультура. Типологія культури. Найдавніша культура в Україні. Культура давньої Русі. Трипільська культура. Міфологічно-магічний характер давньослов’янської культури. Специфіка сприйняття візантійського християнства. Політична культура. Література, літописання, іконопис, архітектура. Давньоруська культурна спадщина. Культура України. Українська культура і європейське Ві...

Бу-Ба-Бу

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,37 МБ
 • добавлен 15 июня 2016 г.
Выходные данные не указаны. — 17 слайдів на тему "Постмодернізм та літературна група Бу-Ба-Бу" (історія створення, засновники, порушені теми та проблеми в творчості письменників). Дисципліна - українська культура та література.

Бушина М.І. Історія української культури

 • формат doc
 • размер 2,15 МБ
 • добавлен 04 ноября 2016 г.
Курс лекцій. — Черкаси: ЧДТУ, 2012. — 220 с. Запропонований курс лекцій містить короткий виклад особливостей розвитку української культури. Зокрема акцентується увага на формуванні української народності та нації, на етнічному складі населення сучасної України. В курсі лекцій висвітлено розвиток як духовної так і матеріальної культури українського народу. Перші теми розкривають особливості господарювання українців, традиційні заняття та ремесла,...

Відповіді до іспиту з історії української культури

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 211,33 КБ
 • добавлен 23 мая 2014 г.
КНУ ім. Т.Г.Шевченка. Викладач: проф. Русин М.Ю. 2014 р. 81 ст. Методологічне питання визначення поняття культури. Братський рух в Україні. Національна культура. Розвиток полемічної літератури в Україні. Народна культура та фольклор. Києво-Могилянська академія – центр освіти і науки в Україні. Джерела та складники формування української культури. Діяльність Феофана Прокоповича (1681-1736). Поняття міфу як специфічної риси слов’янської міфології...

Відповіді до іспиту з Історії української культури для студеньтів 4 курсу Заочного факультету №2 НУЮАУ ім. Я. Мудрого

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 781,08 КБ
 • добавлен 15 июля 2013 г.
Етимологія та розвиток наукового підходу до поняття культура. Культура: проблема визначення та сутність. Своєрідність та періодизація історії української культури. Особливості культури первісного суспільства в Україні. Трипільська культура. Скіфо-сарматська культура на теренах України. Антична культура Північного Причорномор’я. Християнізація, розвиток писемності, освіта. ПИСЕМНІСТЬ І ОСВІТА. Містобудування та архітектура, малярство,скульптура. О...