• формат doc
 • размер 28.96 МБ
 • добавлен 30 апреля 2011 г.
Кравченко Г.В., Клепалов Б.Я., Піддубська І. В., Шаповалова Н.П. Історія української культури
Підручник 2010 г. Донецьк. 108 стр.
Основні напрями світової культурологічної думки та культурологічна думка в Україні.
Поняття ментальності в культурологічному аспекті.
Українська культура в контексті світової культури: основні історичні віхи.
Архаїчні джерела української культури.
Тенденції розвитку культури за часів Середньовіччя в Західній та Східній Європі та Київській Русі.
Культура Київської Русі.
Європейське Відродження та українська культура ХІV–ХVІ ст.
Ідея прогресу та специфіка культурного розвитку країн Західної Європи і України в ХVІІ –ХVІІI ст.
Культура епохи Просвітництва.
Культура 19 ст. Загальний історичний тип (західна Європа) та українська культура.
Світовий культурний процес ХХ ст. і культура України в його контексті.
Сучасна українська культура та проекція майбутнього.
наукові статті до тем, міні-хрестоматія, ілюстрації.
Похожие разделы
Смотрите также

Британ В.Т., Бруй Т.О., Висоцький О.Ю. та ін. Культурологія

 • формат doc
 • размер 866 КБ
 • добавлен 29 июня 2009 г.
Навч. посібник. - Дніпропетровськ, 2004. - 160 с. У навчальному посібнику стисло висвітлюються питання теорії культури, історії світової та української культури до початку ХХІ століття

Висоцький О.Ю. Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 1.34 МБ
 • добавлен 15 сентября 2009 г.
Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c. Пропонований посібник розкриває процес становлення та розвитку української культури, розглядає найбільш значні культурні цінності українського народу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток української культури від давніх часів до сьогодення. Навчальний посібник розрахований на студентів усіх спеціальностей, що навчаються у Національній металургійній акад...

Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури

 • формат tif
 • размер 25.13 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Видавництво "Літера", 2000 - 464 с. Висвітлюються основні аспекти розвитку світової та української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Для студентів, курсантів, викладачів курсу "Історія української та зарубіжної культури".rn

Зотов В.М., Клімачова А.В., Таран В.О. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів

Справочник
 • формат pdf
 • размер 1.91 МБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
Київ: Центр учбової літератури, 2009. - 269 с. У словникові вміщено статті-довідки з основних культурологічних термінів курсу української й зарубіжної культури. Тематично вони пов’язані як із учасністю, так і з історією світової та української культури. Широко представлені як традиційні, так і модерністські культурні напрямки. Об’єктивно й ґрунтовно висвітлено проблеми, що стосуються минулого й сучасного духовного життя українського народу. До сл...

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура

 • формат pdf
 • размер 3.55 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Опис: Розглядається історія української та зарубіжної культури — від первісного суспільства до кінця XX ст. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах людської історії. Для студентів вищих навчальних закладів. Видавництво: Центр учбової літератури, 2010 Кількість сторінок: 584

Крип'якевич І. (під ред.) Історія української культури

 • формат djvu
 • размер 65.07 МБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Львів: Видання Івана Тиктора, 1937. - 719 с. Видана Іваном Тиктором (український редактор, видавець) публікація є ґрунтовним дослідженням української духовної та матеріальної культури періоду XVI - XIX ст. Вона поділена на три частини: Княжа доба, Доба перемін, На світанку нових часів. В цих частинах розглядається як побут (а саме помешкання, сільське господарство, сімейний устрій) так і освіта (різноманітні освітні заклади), духовне життя україн...

Матвєєва Л.Л. Культурологія. Курс лекцій

 • формат doc
 • размер 2.12 МБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Навч. посібник. – К. : Либідь, 2005. – 512 с. У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку. Значна увага...

Савченко О. І. Історія української культури

 • формат jpg
 • размер 23.36 МБ
 • добавлен 31 марта 2011 г.
Навчально-методичний посібник до семінарських занять для студентів денного відділення усіх спеціальностей - Запоріжжя, ЗНУ: 2010. -113 с. Навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо підготовки студентів до семінарських занять з «Історії української культури». У посібнику наводиться фактичний матеріал, який може бути використаний студентами під час відповіді на заняттях. В ньому вміщені питання для самоконтролю, а також словник основн...

Яртись А.В., Мельник М.В. Лекції з історії світової та вітчизняної культури

 • формат rtf
 • размер 4.76 МБ
 • добавлен 06 апреля 2011 г.
Львів: Світ, 2005. — 568 с з іл. ISBN 966-603-407-7. У навчальному посібнику висвітлена історія культурної еволюції людства, зокрема й українського народу, зясовано закономірності й основні етапи цієї еволюції, розглянута генеза та розвиток загальнолюдських гуманістичних цінностей. Для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-2254 від 29.11.2002 p. ) Зміст (у файлі - активний, - п...