Психологические дисциплины
Дисертация
  • формат doc
  • размер 50,24 КБ
  • добавлен 25 сентября 2012 г.
Коваль З.В. Політико-правові механізми державного управління інформаційно-психологічною безпекою України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Одеса, Робота виконана в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2011. — 24 с.
25.00.02 - механізми державного управління. Науковий керівник: доктор наук державного управління, доцент Марущак В.П.
Анотація.
Розглянуто концептуальні підходи до проблеми управління інформаційно-психологічною безпекою, стан інформаційно-психологічного простору України, як об'єкту державного управління в системі інформаційно-психологічної безпеки, проблематику особливостей політико-правових механізмів для захисту безпекових інтересів особистості, суспільства, держави, а також впровадження структурних елементів для формування даної Національної комплексної системи державного управління інформаційно-психологічною безпекою України. Здійснено комплексний аналіз напрямів дослідження та завдань державного управління інформаційно-психологічною безпекою України, визначено особливості політико-правових аспектів захисту безпекових інтересів особистості, суспільства та державі в інформаційно-психологічній сфері. Розкрито основні політико-правові механізми організації ефективного управління інформаційно-психологічною безпекою, ряд моделей традиційних і креативних технології інформаційно-психологічного впливу як інструменту політичної боротьби між державами та проаналізовано мережеві інформаційно-психологічні операції.
Мета дисертаційного дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні напрямків удосконалення політико-правових механізмів державного управління інформаційно-психологічною безпекою України та практичних рекомендацій щодо впровадження Національної комплексної системи державного управління інформаційно-психологічною безпекою України.
Об’єкт дослідження – система державного управління інформаційно-психологічною безпекою України.
Предмет дослідження – політико-правові механізми державного управління інформаційно-психологічною безпекою України.
Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що запровадження Національної комплексної системи державного управління інформаційно-психологічною безпекою України, як комплексного політико-правового механізму, дозволить суттєво понизити ризики та загрози інформаційно-психологічній безпеці України.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що наукові висновки та теоретичні розробки дисертаційного дослідження становлять основу для вдосконалення політико-правового механізму державного управління інформаційно-психологічною безпекою України.
Похожие разделы