Психологические дисциплины
Дисертация
  • формат pdf, rtf
  • размер 320.88 КБ
  • добавлен 14 мая 2011 г.
Кулешова О.В. Психологічні особливості особистісної самореалізації викладача вищого навчального закладу
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. — Хмельниц. , 2007. — 20 с.

Анотація.
Проблемність самореалізації викладачів вищих навчальних закладів (ВНЗ) зумовлена переважанням характерних для цього соціально-психологічного середовища та культури практичної діяльності людей стереотипних групових ідентифікацій над рефлексивними ціннісними компонентами їх індивідуальної самосвідомості та досвідом свідомого використання рефлексії для формування акмеологічного критерію професійно-творчого використання викладачами особистісних можливостей свого "Я".
Виявлено, що проблемність самореалізації викладача ВНЗ спричинена домінуванням стереотипних установок соціального пізнання над ціннісними компонентами індивідуальної самосвідомості.
Розроблено концептуальну рефлексивно-акмеологічну модель самореалізації, що дозволило виявити протиріччя між захисною функцією та функцією самореалізації у структурі механізму соціальної ідентифікації.
Розроблена методика дослідження ціннісних аспектів самореалізації уможливила емпіричне визначення особливостей особистісно-рефлексивного механізму становлення відносин соціальної суб'єктності.
Досліджені аспекти самореалізації типологізовано за характером основних рефлексивних орієнтацій, а саме: функціоналізації діяльності, професіоналізації діяльності, соціальної творчості.

Зміст.
Самореалізація особистості як психологічна проблема.
Емпіричне дослідження психологічних особливостей особистісної самореалізації викладача вищого навчального закладу (порівняльний аналіз).
Квазіемпіричне дослідження психологічних особливостей особистісної самореалізації викладачів вищих навчальних закладів.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы