Информатика и вычислительная техника
Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 2.69 МБ
 • добавлен 12 мая 2011 г.
Курсовий проект - Геоінформаційне забезпечення проектів землеустрою сільськогосподарського підприємства
Вступ
Геоінформаційні системи
Геоінформаційні системи в сільському господарстві
Використання супутникових даних в сільському господарстві
Побудова агрономічної ГІС
ГІС «Панорама-АГРО»
АО Агро ГІС
Висновок
26 ст.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика
Смотрите также

Красовський Г.Я. Петросов В.А. Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем та прогнозу водоспоживання міст

 • формат pdf
 • размер 77.9 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Київ: Наукова думка, 2003. - 224 с. УДК 626/628:528.574 ISBN 966-00-0166-5 У монографії розглянуто проблеми практичного застосування методів космічного моніторингу водних екосистем, до яких віднесені поверхневі води суходолу, в середовищі геоінформаційних систем. Головна мета таких досліджень - картографічне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень, пов'язаних з реалізацією функцій питного та технічного водопостачання міст на ре...

Курсовой проект - ГИС в строительстве + практическая часть в ArcView

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 905.73 КБ
 • добавлен 14 ноября 2010 г.
Курсовой проект по ГИС. 3курс, 6семестр. Предмет Геоинформационные системы. Университет ВГТУ. В папке представлена теория + практическая часть! Каждый шаг в практике расписан до мелочей. Не пожалеете!

Курсовой проект - Построение сложной информационной карты района проживания с использованием геоинформационной системы MapInfo

Курсовая работа
 • формат pdf, txt, docx, doc
 • размер 2.19 МБ
 • добавлен 24 января 2010 г.
Национальный технический университет. Донецк, Украина. Направление: 6.050101 - компьютерные науки. Специальность: 7.080407 - компьютерный эколого-экономический мониторинг. Третий семестр. 40 стр. , 2010 год. Вступление. Обзор геоинформационной системы MapInfo и существующих аналогов. Географический, популяционный, административный, промышленный и экономический анализ Куйбышевского района города Донецк. Построение карты Куйбышевского района с на...

Ночвай В. І. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи ГІС - технологій

Практикум
 • формат pdf
 • размер 206.5 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
Київ:?МАУП,?2008?—?38?c. Методична?розробка?містить?пояснювальну?записку,?розгорнутий?тематичний?план?дисципліни,?приклади?використання? ГІС-застосувань, Короткі? теоретичні? відомості,?теми?для?самостійного?вивчення,?питання?для?самоконтролю,?вправи та методичні вказівки?самостійної? роботи? в? ArcView?,?список?рекомендованої?літератури.

Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 4.48 МБ
 • добавлен 28 июня 2010 г.
Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. Наведено визначення, предмет, історію розвитку геоінформатики та їїмісце серед інших наук, розкрито основи технології географічних інформаційних систем (ГІС) - сучасної інформаційної технології роботи з просторово-координованою інформацією, подана характеристика аналітичних можливостей сучасних інструментальних ГІС, а також функціональних і аналітичних можливостей світових лідерів програмного ГІС-забезпече...

MapBasic. Руководство пользователя

 • формат pdf
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 19 декабря 2009 г.
MapBasic®. Среда разработчика. Руководство Пользователя. Авторство: MapInfo Corporation, 2002 г. Содержание: Глава 1: Введение. Требования к системе и компьютеру. Установка среды разработчика MapBasic. Стандартные имена файлов и типы файлов MapBasic. Установка документации MapBasic. Соглашения об обозначениях. Глава 2: Обзор языка MapBasic. Главные особенности языка MapBasic. Как осваивать MapBasic? Глава 3: Работа в интегрированной среде разраб...