Информатика и вычислительная техника
Лабораторная
 • формат mcd, doc
 • размер 103.37 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
Лабораторная работа №3 - Вивчення ентропійних характеристик дискретних джерел марковського типу
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації".
Дослідження характеристик дискретних джерел повідомлень – залежності ентропійних характеристик від часу роботи джерела, інформаційного зв’язку між повідомленнями та ін.
Завдання:
_ Ввести допоміжні формули і початкові дані згідно свого номеру варіанту.
Розглянути дискретне джерело повідомлень, що в кожний момент часу випадково вибирає один елемент ансамблю X = {x1, ., x5} згідно з розподілом імовірностей. В початковий момент часу (k = 1) імовірності дорівнюють
де N – номер варіанту. Умовні перехідні ймовірності:
_ Виконати розрахунок абсолютних імовірностей і ентропії ансамблю в кожний момент часу. Вибрати тривалість роботи джерела і по графіку візуально оцінити час переходу до стаціонарного режиму.
_ Виконати розрахунки середньої кількості інформації на повідомлення (двома способами) і вивести на екран її залежність від часу.
_ Виконати розрахунки умовної ентропії та взаємної інформації між ансамблями, розділеними інтервалом в один, два і більше тактів.
P. S. Здесь имеется готовая программа, написанная в Delphi, для выполнения лабы и данные необходимые для неё; исходные файлы для вычислений в MathCad, а также и сам отчёт по лабе.
Смотрите также

Блинцов С.В. Сборник примеров и задач по теории информации

 • формат doc
 • размер 582 КБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
НУК, Николаев, 2004. Руководство для практических занятий на базе Mathcad 6.0 Тематика: Оценка энтропийных характеристик Основные сведения Типовые примеры Типовые задачи Оценка количества информации Основные сведения Типовые примеры Типовые задачи Оценка информационных характеристик систем Основные сведения Типовые примеры Типовые задачи Эффективное кодирование Основные сведения Типовые примеры Типовые задачи

Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування

 • формат pdf
 • размер 10.92 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Підручник. - К.: Вища школа, 2001. - 255 с. Викладено основні поняття та положення теорії інформації, методи математичного опису та інформаційні характеристики дискретних і неперервних джерел повідомлень, визначення кількості інформації та ентропії в повідомленні. Розглянуто основні принципи кодування повідомлень, способи коректувального кодування двійковими та недвійковими кодами, способи ефективного стиснення повідомлень, методику розрахунку з...

Контрольная работа - Теория информации

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 108.47 КБ
 • добавлен 14 марта 2010 г.
УГТУ, Курс 3, Теория информации К. Р. №2 Определение информационных характеристик источников дискретных и непрерывных сообщений и каналов связи. К. Р. №3 Кодирование информации при передаче ее по дискретному каналу без помех

Лабораторная работа - Метод кодирования по Хаффману

Лабораторная
 • формат docx, txt, doc
 • размер 51.46 КБ
 • добавлен 18 марта 2009 г.
Тема: "Метод кодирования по Хаффману", задание: закодировать методом Хаффмана свои фамилию, имя, отчество, дату и место рождения. Архив содержит методический материал по данной работе, работу с поэтапным выполнением и дерево кодирования.

Лабораторная работа по измерению информации (алфавитный подход)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 14 ноября 2009 г.
Воронежский государственный педагогический университет Специальность 050200 – «Физико-математическое образование», Дисциплина "Информатика" 3 курс, 5 семестр Объем 2 стр. Решение задач на измерение количества информации (с примерами)

Лабораторная работа по измерению информации (содержательный подход)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 73 КБ
 • добавлен 14 ноября 2009 г.
Воронежский государственный педагогический университет Специальность 050200 – «Физико-математическое образование», Дисциплина "Информатика" 3 курс, 5 семестр Объем 2 стр. Решение задач на измерение количества информации по формулам К. Шеннона и Р. Хартли. Равновероятные и разновероятные события.

Лабораторная работа №1 - Безумовні ймовірності випадкових подій

Лабораторная
 • формат mcd, exe, doc
 • размер 508.64 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації" Дослідження апріорних імовірнісних характеристик методами цифрового статистичного моделювання. Завдання: _ Скласти програму, що виконує наступні дії: – в заданому місці екрану малює прямокутну або круглу область (прямокут-ник або коло), розмір прямокутника – (150 + 10N) ? (150 + 5N) точок, радіус кола – (50 + 3N) точок, де N – номер варіанту; – за допомогою генератора псевдовипадкових чисел виводи...

Лабораторная работа №4 - Високоімовірні множини повідомлень дискретних джерел без пам'яті

Лабораторная
 • формат txt, exe, doc
 • размер 2.73 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Вивчення принципів рівномірного кодування з використанням теореми про високоімовірні множини. Завдання: _ Обрати файл для кодування/декодування (будь-який файл в форматі .bmp) та скопіювати його в робочу директорію (. \Data). _ За допомогою програми stats.pas виконати розрахунки імовірнісних характе-ристик обраного файлу. _ Для декількох значень довжини послідовності n і ймовірності похибки ? вико...

Лабораторная работа №5 - Оптимальне нерівномірне кодування методом Хаффмана

Лабораторная
 • формат txt, jpg, exe, doc
 • размер 12.17 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Вивчення властивостей нерівномірних кодів і методів їх отримання програмним шляхом. Завдання: _ Обрати файл для кодування/декодування, наприклад, будь-який файл .bmp або .txt з папки Windows та скопіювати його в робочу директорію програми. _ Виконати програму «Huffman.pas». Пересвідчитися, що декодований файл «unpacked.bmp» співпадає з оригіналом. Записати в звіт довжину вхідного та закодованого ф...

Расчетно-графическая работа - Анализ энтропийных характеристик текстовых файлов

rgr
 • формат doc, txt, xls
 • размер 129.69 КБ
 • добавлен 28 июня 2010 г.
Расчетно-графическая работа по системотехнике на тему: «Анализ энтропийных характеристик текстовых файлов» Задача: рассчитать энтропию 4-ох текстов (2- английского содержания, 2- русского), сравнить их значения и сделать вывод. В приложение таблица символов и график распределения вероятностей.