Юридические дисциплины
 • формат pdf
 • размер 1.33 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Лозовой В.О. (ред.), Румянцев В.О.(ред.), Анучин Л.В. та ін. Еволюція етосу юриста в Україні (історичний та соціальнопсихологічний нарис)
Х. : Право, 2011. – 264 с.

У формі нарису у виданні висвітлена субкультура юриста в контексті української культури від часів Київської Русі до сьогодення. Особлива увага приділена соціально-психологічному портрету представників суддівського корпусу, формам, змісту та етикету судового процесу, зображенню суддів в українському письменстві різних часів.
Розраховано на студентів-юристів та всіх, кто цікавиться проблемами української державно-правової історії.

Зміст

Передмова
Вступ


Правова субкультура в системі української культури

Характеристика українського культурного простору
Національна культура і субкультура: питання співвідношення
Професійна субкультура юристів України

Юрист: державно-громадське доручення, професія,покликання?
Особливості соціально-психологічного портрета виконавців державно-правових функцій X — першої половини XVII століття
Становлення та розвиток професії юриста й типові якості її представників (друга половина XVII — початок XX століття)
Моральна і професійна культура юриста радянської доби
Соціальний портрет сучасного юриста

Судовий етикет та процесуальні норми як вимоги суспільства, держави до учасників судочинства: історія та сучасність
Судочинство та правові звичаї на українських землях IX — першої половини XVII століття
Правове буття на українських землях другої половини ХVII — ХVIII століття
Етикет судового процесу в ХIХ — на початку XX століття
Особливості судового етикету в радянську добу
Судовий етикет незалежної України

Образ юриста в усній народній творчості та художній літературі
Українська народна творчість про судочинство
Зображення носіїв правничих функцій в українському письменстві XI — початку XX століття
Образ юриста в українській радянській літературі ХХ століття

Повернення до витоків української ментальності (замість висновків)

Список літератури


Додатки:
Основні засади професійної етики юристів України
Кодекс професійної етики судді
Кодекс професійної етики нотаріусів України
Правила адвокатської етики
Похожие разделы
Смотрите также

Жалинский А.Э. Введение в специальность Юриспруденция. Профессиональная деятельность юриста

 • формат doc
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 22 сентября 2010 г.
Учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - "Проспект", 2009 г. Предисловие Введение Профессия юриста в обществе Основные характеристики юридической профессиональной деятельности Профессионализм юридической деятельности Юридичность (юридический характер) профессиональной деятельности Содержание профессиональной деятельности юриста Профессиональное поведение юриста Отрасль правовых работ Построение и функции отрасли Социальные перемены и работа юристо...

Изиляева Л.О. Методическое пособие по этике юриста

 • формат pdf
 • размер 366.88 КБ
 • добавлен 07 апреля 2010 г.
1. Мораль и этика в юридическом труде. 2. Юридическая этика как вид профессиональной деятельности. 3. Нравственные качества юриста. 4. Этика адвоката. 5. Профессиональная следственная этика. 6. Профессиональная судейская этика. 7. Профессиональная тайна в деятельности юриста. 8. Этика юриста в сфере бизнеса.

Контрольная работа - Этико-психологическая сторона работы юриста

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 78.5 КБ
 • добавлен 26 апреля 2010 г.
1. Предмет и задачи психологии юриста 2. Основные принципы профессиональной этики юриста

Лекції з дисципліни Професійна етика юриста

Статья
 • формат doc
 • размер 206 КБ
 • добавлен 20 августа 2010 г.
Укладач Струг М. Ю. Едність та відмінність моралі права у життєдіяльності суспільства, соціальних спільнот та особистості. Визначення змісту і завдань професійної етики юриста. Соціальне призначення і моральний сенс юридичної професії. Культура особистості юриста. Зміст моральної культури юриста. Деформації моральної і правової свідомості у працівників юридичних професій. Література 19 с.

Лекции - Юридическая деонтология

Статья
 • формат doc
 • размер 75.51 КБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Институт права КПУ, Запорожье, 2009. - 37 с. Содержание: Предмет, метод, структура юридической деонтологии как науки и учебной дисциплины. Психологическая культура юриста. Профессиограммы юридических профессий. Правовая культура юриста как профессионала. Политическая культура юриста. Этическая культура юриста. Эстетическая культура юриста. Психология судебного процесса (при рассмотрении уголовных дел).

Реферат - Мораль юриста

Реферат
 • формат doc
 • размер 48.73 КБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
Юридична деонтологія, реферат на тему "Мораль юриста" , Київ, НАУ, 2011 Мораль юриста є різновидом вселюдської і водночас професійної моралі, що функціонує у сфері правосуддя і правоохоронної діяльності й виявляється в домінуючій серед юристів громадській думці про належне (мораль) і в реальних моральних стосунках між юристами, юристами й іншими громадянами держави (моральність юриста). Юридична етика не є усталеним терміном, оскільки часто заміс...

Реферат - Профессиональные качества юриста

Реферат
 • формат docx
 • размер 39.4 КБ
 • добавлен 05 марта 2010 г.
Реферат на тему: Профессиональные качества юриста сдавался в 2010 г. в РГУ им Есенина. Введение Профессиональные качества юриста, Нравственные качества юриста, Заключение

Реферат - Эстетическая культура юриста

Реферат
 • формат doc
 • размер 34.61 КБ
 • добавлен 03 сентября 2010 г.
Гуманитарный университет "ЗИГМУ" дисциплина: "Юридическая деонтология" Запорожье, 2003 год. 29 стр. Эстетика, правовая эстетика и эстетическая культура юриста. Формы проявления эстетической культуры юриста. Служебный этикет юриста. Внешний вид юриста. Форма, атрибуты, символика. Требования к дизайну и эргономике в юридических учреждениях. Эстетические требования к оформлению правовых документов.

Реферат- Профессиональная культура юриста

Реферат
 • формат doc
 • размер 47 КБ
 • добавлен 21 января 2011 г.
Правовая культура юриста Профессиональная правовая культура Культура юриста Профессиональное мышление юриста Формы мышления Суждение Умозаключение Понятие Содержание профессионального мышления

Шульгин А.В. Общение в профессиональной деятельности юриста

 • формат doc
 • размер 32.97 КБ
 • добавлен 20 мая 2010 г.
Фондовая лекция 2008 г. по теме 4 - общение в профессиональной деятельности юриста. Кафедра Психологии и криминологии ТЮИ МВД РФ 1. Содержание и специфика коммуникативной деятельности юриста 2. Факторы, влияющие на формирование модели партнера по общению 3. Функции и виды профессионального общения юриста 4. Психотехника выявления вербальных и невербальных признаков искажения информации 5. Психологические барьеры коммуникации в общении юриста и пр...