Юридические дисциплины
Статья
 • формат doc
 • размер 206 КБ
 • добавлен 20 августа 2010 г.
Лекції з дисципліни Професійна етика юриста
Укладач Струг М. Ю.
Едність та відмінність моралі права у життєдіяльності суспільства, соціальних спільнот та особистості. Визначення змісту і завдань професійної етики юриста. Соціальне призначення і моральний сенс юридичної професії. Культура особистості юриста. Зміст моральної культури юриста. Деформації моральної і правової свідомості у працівників юридичних професій.
Література
19 с.
Похожие разделы
Смотрите также

Бризгалов І.В. Юридична деонтологія

 • формат pdf
 • размер 617.12 КБ
 • добавлен 25 января 2010 г.
Предмет та обєкт юридичної деонтології. Методологія та зміст юридичних наук. Юридична діяльність. Основні юридичні спеціальності. Соціальне регулювання професійної юридичної діяльності. Професійно - особисті якості юриста. Професійна культура юриста.

Жалинский А.Э. Введение в специальность Юриспруденция. Профессиональная деятельность юриста

 • формат doc
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 22 сентября 2010 г.
Учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - "Проспект", 2009 г. Предисловие Введение Профессия юриста в обществе Основные характеристики юридической профессиональной деятельности Профессионализм юридической деятельности Юридичность (юридический характер) профессиональной деятельности Содержание профессиональной деятельности юриста Профессиональное поведение юриста Отрасль правовых работ Построение и функции отрасли Социальные перемены и работа юристо...

Изиляева Л.О. Методическое пособие по этике юриста

 • формат pdf
 • размер 366.88 КБ
 • добавлен 07 апреля 2010 г.
1. Мораль и этика в юридическом труде. 2. Юридическая этика как вид профессиональной деятельности. 3. Нравственные качества юриста. 4. Этика адвоката. 5. Профессиональная следственная этика. 6. Профессиональная судейская этика. 7. Профессиональная тайна в деятельности юриста. 8. Этика юриста в сфере бизнеса.

Контрольная работа - Этико-психологическая сторона работы юриста

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 78.5 КБ
 • добавлен 26 апреля 2010 г.
1. Предмет и задачи психологии юриста 2. Основные принципы профессиональной этики юриста

Лекции - Юридическая деонтология

Статья
 • формат doc
 • размер 75.51 КБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Институт права КПУ, Запорожье, 2009. - 37 с. Содержание: Предмет, метод, структура юридической деонтологии как науки и учебной дисциплины. Психологическая культура юриста. Профессиограммы юридических профессий. Правовая культура юриста как профессионала. Политическая культура юриста. Этическая культура юриста. Эстетическая культура юриста. Психология судебного процесса (при рассмотрении уголовных дел).

Лозовой В.О. (ред.), Румянцев В.О.(ред.), Анучин Л.В. та ін. Еволюція етосу юриста в Україні (історичний та соціальнопсихологічний нарис)

 • формат pdf
 • размер 1.33 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Х. : Право, 2011. – 264 с. У формі нарису у виданні висвітлена субкультура юриста в контексті української культури від часів Київської Русі до сьогодення. Особлива увага приділена соціально-психологічному портрету представників суддівського корпусу, формам, змісту та етикету судового процесу, зображенню суддів в українському письменстві різних часів. Розраховано на студентів-юристів та всіх, кто цікавиться проблемами української державно-правов...

Реферат - Культура усного та письмового мовлення юристів

Реферат
 • формат doc
 • размер 35.7 КБ
 • добавлен 24 ноября 2010 г.
Вступ Модель професійного юриста на ринку послуг України Мова у професії юриста Виступи на правову тематику Етика мовної поведінки оратора Поняття культури мови юриста Мовний рівень виступу Специфіка мови права Мистецтво судової промови Висновки Список використаної літератури Додатки

Реферат - Мораль юриста

Реферат
 • формат doc
 • размер 48.73 КБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
Юридична деонтологія, реферат на тему "Мораль юриста" , Київ, НАУ, 2011 Мораль юриста є різновидом вселюдської і водночас професійної моралі, що функціонує у сфері правосуддя і правоохоронної діяльності й виявляється в домінуючій серед юристів громадській думці про належне (мораль) і в реальних моральних стосунках між юристами, юристами й іншими громадянами держави (моральність юриста). Юридична етика не є усталеним терміном, оскільки часто заміс...

Реферат - Нотаріус

Реферат
 • формат doc
 • размер 36 КБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
Етика професійної діяльності юриста, реферат на тему Професія нотаріус, Законодавство 2011, НАУ, Київ Нотаріус Професія нотаріуса з’являється в ті давні часи, коли на зміну усному доказу приходить доказ письмовий, як більш об’єктивний, переконливий, надійний. Нотаріус стає центральною постаттю в створенні письмових доказів, надаючи документам доказової сили. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних...

Реферат - Эстетическая культура юриста

Реферат
 • формат doc
 • размер 34.61 КБ
 • добавлен 03 сентября 2010 г.
Гуманитарный университет "ЗИГМУ" дисциплина: "Юридическая деонтология" Запорожье, 2003 год. 29 стр. Эстетика, правовая эстетика и эстетическая культура юриста. Формы проявления эстетической культуры юриста. Служебный этикет юриста. Внешний вид юриста. Форма, атрибуты, символика. Требования к дизайну и эргономике в юридических учреждениях. Эстетические требования к оформлению правовых документов.