Система управления ОТ на предприятии
Охрана труда на предприятии
Презентация
  • формат ppt
  • размер 1,04 МБ
  • добавлен 01 февраля 2013 г.
Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, 2012
Основні організації, що роблять свій внесок у справу охорони праці
Міжнародна організація праці (ILO)
Міжнародне агентство з атомної енергії (IAEA)
Всесвітня організація охорони здоров‘я (WHO)
Міжнародна організація по стандартизації (ІSО)
Міжнародна організація авіації (ІCАО)
Європейський центр запобігання лих і прогнозування землетрусів (ECPFE)
Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO)
Співдружність Незалежних Держав (СНД\CIS)
Європейський Союз (EU)