Педагогические измерения и системы оценивания
Статья
  • формат doc
  • размер 23,15 КБ
  • добавлен 04 апреля 2015 г.
Максимович О. Модульно-рейтингова технологія навчання у вищій школі
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2005. – Вип
.19. – Ч
.2. – С. 263-270.
Першочерговим завданням вищої школи є підготовка конвертованого спеціаліста, гармонійної, всебічно розвиненої особистості. У процесі організації навчання у вищій школі доцільно використовувати, крім традиційних форм навчання, модульно-рейтингову технологію навчання в структурі лекційно-групової системи навчання, оскільки вона є прогресивнішою і продуктивнішою.