• формат pdf
 • размер 2.45 МБ
 • добавлен 23 мая 2010 г.
Матеріали Міжнародної наукової конференції Духовність. Культура. Людина. Львів, 15-16 квітня, 2010 р
Тематика конференції:
Людина і суспільство
Людина в техногенній цивілізації
Розвиток науки і духовні цінності людського буття.
Духовне та ідеальне в інформаційному суспільстві.
Проблема становлення громадянського суспільства в Україні.
Самоідентифікація сучасної людини
Громадянська / національна / релігійна / гендерна / соціальна ідентичність.
Особливості української ідентичності.
Аксіологічні орієнтири особистості.
Життєвий світ сучасної людини
Соціально-філософські характеристики буття сучасної людини.
Культура повсякденного як основа життєвого світу.
Культурно-антропологічні трансформації в сучасному світі
Сучасні філософсько-антропологічні концепції людини.
Духовний світ людини в українській філософській традиції.
Концепції людини в українській філософії.
Антропологічна криза в сучасному глобалізованому світі.
Похожие разделы
Смотрите также

Беньямін В. Вибране

 • формат pdf
 • размер 19.52 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Львів: Літопис, 2002. - 214 с. Книга містить вибрані твори видатного німецького філософа, соціолога, критика, одного із найоригінальніших мислителів 20 ст. Вальтера Беньяміна (1892-1940). Пропоновані есе, що стали класикою сучасної теорії культури, захоплюють широтою інтересів автора, несподіваним підходом до аналізу предмета, дивують проникливістю його соціально-культурної візії. Публікацію відкриває передмова Теодора Адорно. написана для першог...

Донцов Дмитро. Націоналізм

 • формат pdf
 • размер 33.65 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
- Львів: видавництво "Нове життя", 1926 - 264 с. Перше видання, яке вийшло в 1926 році з друкарні. 00. Василіян у Жовкві. Замість передмови. Українське провансальство. Чинний націоналізм. Українська ідея.

Каган М.С. Философия культуры

 • формат doc
 • размер 2.7 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Учебное пособие - Санкт-Петербург.- 1996 г. - 415 с. Учебное пособие незаменимо при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по специальности «Философская антропология. Философия культуры». Оглавление Введение: культура как предмет философского исследования . РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Культура в системе бытия Структура бытия и онтологический статус культуры Культура и природа: экологические проблемы теории культуры Культура и общество: социологические п...

Котов Ж.В. Актуальность проблематики Бегства от свободы Э.Фромма

 • формат doc
 • размер 33.5 КБ
 • добавлен 03 октября 2009 г.
Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії. Матеріали Х харківських міжнародних сковородинівських читань, № 1. Харків 2003г. с.43-46 Несмотря на то, что работа написана в 1939 г. она особенно актуальна в наше время. На Западе даже в некотором смысле усилились все те социальные и психологические проблемы, которые вызывают у современного человека страх перед свободой, беспокойство и готовность превратиться в автомат.

Котов Ж.В. О предмете философии у М. Мамардашвили

 • формат doc
 • размер 49.5 КБ
 • добавлен 03 октября 2009 г.
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Дні науки-2005», т.46, Філософія. С.22- 25. Дніпропетровськ. Рассматривая предмет философии, Мамардашвили выделяет не только традиционные подходы (философия – учение о бытии, философия – учение о мышлении и пр. ), но и рассматривает в качестве предмета философии саму философию. Слово философия употребляется в данном случае...

Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 2.24 МБ
 • добавлен 17 июня 2011 г.
ТзОВ НВФ "Магнолія плюс" рік 2006. - 243. (273 в документі) ISBN: 966-620-047-3 Мова українська ФІЛОСОФІЯ, її ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, на...

Проблема смислу у філософії і культурі російського Срібного віку. Матеріали Міжнародної наукової конференції

 • формат pdf
 • размер 2.79 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
2009 р. Вип. 14. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. - 460 с. ISBN 978-966-384-150-2 В збірнику розглядається широке коло питань, пов’язаних з концептом „смисл як в загально-теоретичному плані, так і в контексті російської філософії та культури Срібного віку (логіко-гносеологічні, онтологічні, релігійно-метафізичні та філософсько-культурогічні аспекти). Збірник місти...

Проблема суб’єктивності у філософії та культурі російського Срібного віку. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2009 р. Вип. 15

 • формат pdf
 • размер 3.75 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 560 с. ISBN 978-966-384-152-6 В збірнику розглядається широке коло питань, пов’язаних з концептом "суб’єктивність як в загально-теоретичному плані, так і в контексті російської філософії та культури Срібного віку (онтологічні, смислові, антропологічні, екзистенціальні, релігійно-метафізичні та філософсько-культурологічні аспекти...

Сілаєва Т.О Філософія: Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 4.01 МБ
 • добавлен 24 мая 2010 г.
Тернопіль, СМП "Астон". - 2000. - 160 с. У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми, ідеї і концепції східної, античної, західноєвропейської та української філософії. Особлива увага приділена філософії ХХ століття. ЗМІСТ. Флософія як форма духовного освоєння світу. Філософія Стародавнього Сходу. Антична філософія. Західноєвропейська філософія Середньовіччя. Філософія епохи Відродження. Європейська класична філософія Нового часу і епохи П...

Скринник М.А., Скринник З.Е.(ред.) Предмет і проблематика філософії - Навчальний посібник

 • формат doc, rtf
 • размер 891.73 КБ
 • добавлен 16 декабря 2009 г.
Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2001. – 500 с. Книгу створено авторським колективом учених Центру гуманітарної освіти НАН України та вищих навчальних закладів м. Львова. Її рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться філософією.