• формат pdf
 • размер 2.79 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Проблема смислу у філософії і культурі російського Срібного віку. Матеріали Міжнародної наукової конференції
2009 р. Вип. 14.
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. - 460 с.
ISBN 978-966-384-150-2
В збірнику розглядається широке коло питань, пов’язаних з концептом „смисл як в загально-теоретичному плані, так і в контексті російської філософії та культури Срібного віку (логіко-гносеологічні, онтологічні, релігійно-метафізичні та філософсько-культурогічні аспекти). Збірник містить покажчик змісту всіх попередніх (13-ти) випусків матеріалів, присвячених філософії і культурі російського Срібного віку.
Для науковців, студентів, всіх, хто цікавиться змістом категорії „смисл, історією російської філософії та культурою Срібного віку.

ЗМІСТ

Розділ перший. Логіко-гносеологічний та онтологічний аспекти поняття „смисл
Розділ другий. Релігійно-метафізичний аспект поняття „смисл
Розділ третій. Філософсько-культурологічний аспект поняття „смисл
Похожие разделы
Смотрите также

Буслинський В.А. Філософія - курс лекцій

 • формат doc
 • размер 1013.5 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Філософія, її сутність, особливості та функції Філософія як мудрість. Філософія як форма суспільної свідомості. Особливості філософського знання. Предмет філософії. Альтернативні способи осмислення проблем буття. Діалектика і метафізика. Філософія і світогляд. Філософія і наука. Філософія і релігія. Філософія і право. Функції філософії. Історичний розвиток світової філософії Антична філософія. Філософія Середньовіччя (XIII – XV ст. ). Філософія е...

Дротянко Л.Г. Практикум з філософії за загальною редакцією

Практикум
 • формат doc
 • размер 332.28 КБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Підручник підготовлений викладачами кафедри філософії Національного авіаційного університету. Мова - українська. Його особливістю є те, що він розроблений за кредитно-модульною системою навчання, яка лежить в основі Болонської декларації щодо уніфікації вимог європейських країн до рівня підготовки фахівців у системі вищої освіти. У посібнику навчальний матеріал з філософії структурований на засадах модульного принципу, відповідно до якого виділ...

Котов Ж.В. Актуальность проблематики Бегства от свободы Э.Фромма

 • формат doc
 • размер 33.5 КБ
 • добавлен 03 октября 2009 г.
Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії. Матеріали Х харківських міжнародних сковородинівських читань, № 1. Харків 2003г. с.43-46 Несмотря на то, что работа написана в 1939 г. она особенно актуальна в наше время. На Западе даже в некотором смысле усилились все те социальные и психологические проблемы, которые вызывают у современного человека страх перед свободой, беспокойство и готовность превратиться в автомат.

Котов Ж.В. О предмете философии у М. Мамардашвили

 • формат doc
 • размер 49.5 КБ
 • добавлен 03 октября 2009 г.
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Дні науки-2005», т.46, Філософія. С.22- 25. Дніпропетровськ. Рассматривая предмет философии, Мамардашвили выделяет не только традиционные подходы (философия – учение о бытии, философия – учение о мышлении и пр. ), но и рассматривает в качестве предмета философии саму философию. Слово философия употребляется в данном случае...

Матеріали Міжнародної наукової конференції Духовність. Культура. Людина. Львів, 15-16 квітня, 2010 р

 • формат pdf
 • размер 2.45 МБ
 • добавлен 23 мая 2010 г.
Тематика конференції: Людина і суспільство Людина в техногенній цивілізації Розвиток науки і духовні цінності людського буття. Духовне та ідеальне в інформаційному суспільстві. Проблема становлення громадянського суспільства в Україні. Самоідентифікація сучасної людини Громадянська / національна / релігійна / гендерна / соціальна ідентичність. Особливості української ідентичності. Аксіологічні орієнтири особистості. Життєвий світ сучасної людини...

Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 2.24 МБ
 • добавлен 17 июня 2011 г.
ТзОВ НВФ "Магнолія плюс" рік 2006. - 243. (273 в документі) ISBN: 966-620-047-3 Мова українська ФІЛОСОФІЯ, її ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, на...

Петрушенко В.Л., Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії

 • формат txt
 • размер 192.94 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Навчальний посібник. – Львів: НУЛП, 2002. Філософія, її джерела, особливості. Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення. Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія. Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія. Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва. Структура та функції філософського знанн...

Проблема суб’єктивності у філософії та культурі російського Срібного віку. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2009 р. Вип. 15

 • формат pdf
 • размер 3.75 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 560 с. ISBN 978-966-384-152-6 В збірнику розглядається широке коло питань, пов’язаних з концептом "суб’єктивність як в загально-теоретичному плані, так і в контексті російської філософії та культури Срібного віку (онтологічні, смислові, антропологічні, екзистенціальні, релігійно-метафізичні та філософсько-культурологічні аспекти...

Сілаєва Т.О Філософія: Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 4.01 МБ
 • добавлен 24 мая 2010 г.
Тернопіль, СМП "Астон". - 2000. - 160 с. У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми, ідеї і концепції східної, античної, західноєвропейської та української філософії. Особлива увага приділена філософії ХХ століття. ЗМІСТ. Флософія як форма духовного освоєння світу. Філософія Стародавнього Сходу. Антична філософія. Західноєвропейська філософія Середньовіччя. Філософія епохи Відродження. Європейська класична філософія Нового часу і епохи П...

Цимбал Т.В. Конспект лекцій з філософії

 • формат doc
 • размер 753 КБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
Криворізький технічний університет Кафедра філософії Кривий Ріг, 2010 - 142 с. Для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Предмет філософії. Філософія стародавнього світу. Філософія середньовіччя. Філософія нового часу (ХVII - ХVIII ст.) Німецька класична філософія. Історія філософії України. Тенденції розвитку сучасної філософії. Проблема систематизації філософського знання. Онтологія. Гносеологія. Соціальна філософія. Філософська мет...