Горное дело
Геологические науки и горное дело
Практикум
 • формат doc
 • размер 2.39 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи і курсового проекту з дисциплін Аерологія гірничих підприємств, Шахтна атмосфера і аеромеханіка
Укладач: І.Б. Ошмянський, к.т.н., доц.
Рецензент: О.Є. Лапшин, д-р техн. наук, професор.

У методичних вказівках наведена методика розрахунків основних вентиляційних параметрів курсового проекту провітрювання гірничорудних шахт і при виконанні контрольного завдан-ня розрахунково-графічної роботи з дисциплін "Аерологія гірничих підприємств", "Шахтна атмосфера і аеромеханіка".
Методичні вказівки призначені для студентів усіх форм на-вчання, необхідні для виконання розрахунків основних вентиля-ційних параметрів у курсовому проекті з дисципліни "Шахтна атмосфера і аеромеханіка" студентами спеціалізації "Охорона праці в гірничому виробництві" та при виконанні курсової розра-хунково-графічної роботи з дисципліни "Аерологія гірничих під-приємств" студентами спеціалізації "Підземна розробка родовищ корисних копалин".
Метою виконання курсового проекту і розрахунково-графічної роботи із наведених навчальних дисциплін є більш по-глиблене засвоєння студентами теоретичного матеріалу лекцій, результатів лабораторних і практичних занять, які необхідні для виконання розділу "Проект вентиляції шахти" в дипломних прое-ктах спеціалістів і випускних роботах магістрів.


Кривий Ріг.
Рік складання методички 2011 рік.
Похожие разделы
Смотрите также

Білецький В.С. Гірничий енциклопедичний словник. Том 3

Словарь
 • формат pdf
 • размер 15.85 МБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Донецьк: Східний видавничий дім. — 2004. — 752 с. Містить понад 11 000 термінів та терміносполучень (назв статей). Адресований гірничим інженерам, геологам, науковцям, аспірантам, студентам гірничих спеціальностей та фахівцям суміжних галузей, широкому загалу інженерно-технічних працівників гірничих підприємств та читачам, які цікавляться освоєнням надр.

Білецький В.С. Мала гірнича енциклопедія. Том 1 (А-К)

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 50.59 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Донецьк: Донбас. 2004. — 640 с. Мала гірнича енциклопедія — універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки та техніки. Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенклатурних одиниць, у тому числі 1 -й том — 6400 одиниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин. Адресована спеціалістам — у першу чергу фахівцям-гірникам, геологам, науковцям...

Білецький В.С. Мала гірнича енциклопедія. Том 2 (Л-Р)

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 79.43 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Донецьк: Донбас, 2007. - 652 с, 20 кол. іл. Мала гірнича енциклопедія - універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки і техніки. Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенюіатурних одиниць, в тому числі 2-й том - 5250 одиниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин. Адресована спеціалістам - в першу чергу фахівцям-гірникам. геологам...

Гнєушев В.О. Вступ до спеціальності

 • формат doc
 • размер 220.36 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Конспект лекцій і методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 1 курсу напряму підготовки «Гірництво». – Рівне: НУВГП, 2010. – 70 с. Висвітлено у аспекті Національного університету водного господарства та природокористування України. Склад і структура управління водогосподарським комплексом країни. НУВГП – провідний навчальний і науковий центр водогосподарського комплексу України. Програми професійного спрямування (спеціальності), за...

Конокотов Н.С., Колосова О.В. Технология проведения горно-разведочных выработок

 • формат doc
 • размер 593.5 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
Методические указания по выполнению курсового проекта / СПГГИ (ТУ). СПб, 2006. - 49 с. Методические указания составлены в соответствии с программой курса «Технология проведения горно-разведочных выработок». Рассмотрены основные требования к курсовому проекту, рекомендована последовательность изложения материала и порядок расчетов, приведены необходимые справочные данные и библиографический список. Методические указания предназначены для студентов...

Лекции по Основам гірничого виробництва

Статья
 • формат docx
 • размер 12.71 МБ
 • добавлен 29 октября 2011 г.
Вміщує всі основні питання по гірничий справі. Складена у 2011 році Викладач гірничих дисциплін Селидівського гірничого технікуму Коваль Л.М.rn

Методичні вказівки - Геологія та розвідка родовищ

 • формат doc
 • размер 860 КБ
 • добавлен 09 августа 2010 г.
Лабораторні роботи проводяться з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, набуття практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, методикою експериментальних досліджень характерних ознак рослин-торфоутворювачів та властивостей торфу

Методичні вказівки до виконання практичної роботи Визначення меж небезпечних зон дії ударних повітряних хвиль при обваленні гірських порід в підземних порожнинах з курсу Проектування безпеки при вибухових роботах

Практикум
 • формат doc
 • размер 995.5 КБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Укладачі: д-р техн. наук , професор Гурін А.О., асистент Шевченко В.І. Відповідальний за випуск: д-р техн. наук , професор Гурін А.О. Рецензент: канд. техн. наук, доцент Гацький А.К. Викладена методика розрахунку параметрів повітряних хвиль, що утворюються при обваленні порід в підземних порожнинах. Наведені конструкції захисних пристроїв для локалізації підземних порожнин. Підписано до друку 2011р. Формат А5 Обсяг 18 стор. Видавничий цент...

СОУ 10.1.00185790.004-2006. Стандарт мінвуглепрому України. Конвеєри шахтні стрічкові. Вимоги до проектування, монтажу, технічного обслуговування та ремонту (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 3.19 МБ
 • добавлен 12 мая 2010 г.
Цей стандарт поширюється на конвеєри шахтні стрічкові (далі - конвеєри), які призначені для роботи в шахтах, та установлює вимоги щодо їх проекту, вибору конвеєра та стрічки, монтажу, технічного обслуговування та ремонту. Вимоги цього стандарту застосовують організації та підприємства вугільної промисловості України, що проводять роботи в означеній сфері.

СОУ 10.1.24183643.003:2004. Стандарт мінвуглепрому України. Транспорт шахтний. Дороги надґрунтові. Вимоги безпеки (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 738.91 КБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт установлює вимоги безпеки до конструкції, експлуатації надґрунтових доріг, а також вимоги до нагляду і контролю за їх станом. Стандарт поширюється на вантажні та вантажно-пасажирські надґрунтові дороги з канатним тяговим органом (далі -надґрунтові дороги розташовані у підземних гірничих виробках вугільних шахт з одностороньо знакозмінним кутом нахилу до 35°. Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств і органів вугільної п...