Практикум
 • формат doc
 • размер 995.5 КБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Методичні вказівки до виконання практичної роботи Визначення меж небезпечних зон дії ударних повітряних хвиль при обваленні гірських порід в підземних порожнинах з курсу Проектування безпеки при вибухових роботах
Укладачі: д-р техн. наук , професор Гурін А.О.,
асистент Шевченко В.І.
Відповідальний за випуск: д-р техн. наук , професор Гурін А.О.
Рецензент: канд. техн. наук, доцент Гацький А.К.

Викладена методика розрахунку параметрів повітряних хвиль, що утворюються при обваленні порід в підземних порожнинах. Наведені конструкції захисних пристроїв для локалізації підземних порожнин.

Підписано до друку 2011р.
Формат А5
Обсяг 18 стор.

Видавничий цент КТУ
вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг
Читать онлайн
Смотрите также

Васько І.С. Механіка гірських порід: Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 448.71 КБ
 • добавлен 22 января 2012 г.
Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 148 с. Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу Механіка гірських порід для студентів бакалаврату Гірництво ( спеціальності Буріння, Ви-добування нафти і газу, Проектування і спорудження нафтогазопроводів), (протокол № 7 від 26 січня 1996 р.). Призначений для самостійної роботи сту-дентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто механічні властивості гірських порід з...

Вентиляція вугільних шахт. Керівництво з проектування

 • формат doc
 • размер 14.59 МБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
КиЇв: Основа. 2011г - 494с. Государственный нормативный акт по охране трудаУ цьому нормативно-правовому акті з охорони праці викладено порядок проектування вентиляції нових і таких, що реконструюються, вугільних шахт (далі – шахт), методи визначення очікуваного газовиділення в гірничі ви-робки, вибір схем провітрювання виїмкових дільниць, тупикових виробок і шахт, методики розрахунку витрати повітря для провітрювання гірничих виробок, повітронагр...

Гнєушев В.О. Вступ до спеціальності

 • формат doc
 • размер 220.36 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Конспект лекцій і методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 1 курсу напряму підготовки «Гірництво». – Рівне: НУВГП, 2010. – 70 с. Висвітлено у аспекті Національного університету водного господарства та природокористування України. Склад і структура управління водогосподарським комплексом країни. НУВГП – провідний навчальний і науковий центр водогосподарського комплексу України. Програми професійного спрямування (спеціальності), за...

Кузьміч О.К. Відкриті гірничі роботи

 • формат pdf
 • размер 2.63 МБ
 • добавлен 26 февраля 2010 г.
Посібник. - Стаханов, 2002. -100 с.: ил. В посібнику надані загальні відомості про відкриті роботи. Викладені технологічні процеси на кар’єрах – підготовка гірських порід до виймання, виймально-навантажувальні роботи, транспортування гірської маси, відвалоутворення розкривних порід, способи рекультивації поверхні, що порушена відкритими робо-тами. Розглянуто способи розкриття родовищ, системи розробки, технологічні схеми розробки родовищ відкрити...

Методичні вказівки - Геологія та розвідка родовищ

 • формат doc
 • размер 860 КБ
 • добавлен 09 августа 2010 г.
Лабораторні роботи проводяться з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, набуття практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, методикою експериментальних досліджень характерних ознак рослин-торфоутворювачів та властивостей торфу

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи і курсового проекту з дисциплін Аерологія гірничих підприємств, Шахтна атмосфера і аеромеханіка

Практикум
 • формат doc
 • размер 2.39 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Укладач: І.Б. Ошмянський, к.т.н., доц. Рецензент: О.Є. Лапшин, д-р техн. наук, професор. У методичних вказівках наведена методика розрахунків основних вентиляційних параметрів курсового проекту провітрювання гірничорудних шахт і при виконанні контрольного завдан-ня розрахунково-графічної роботи з дисциплін "Аерологія гірничих підприємств", "Шахтна атмосфера і аеромеханіка". Методичні вказівки призначені для студентів усіх форм на-вчання, необ...

Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ

standart
 • формат pdf
 • размер 15.25 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
Стандарт Мінвуглепрому України. Офіційне видання. СОУ 10.1.00174088.011-. 205. Київ, 2005. 225 с. Зміст. Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять і скорочення. Загальні положення. Газодинамічні явища. Поділ пластів на категорії небезпеки за ГДЯ. Вимоги безпеки та охорони праці на пластах, схильних до ГДЯ. Порядок застосування заходів з безпеки розробки загрозливих та небезпечних за ГДЯ пластів. Вимоги до проектів буд...

СОУ 10.1.24183643.003:2004. Стандарт мінвуглепрому України. Транспорт шахтний. Дороги надґрунтові. Вимоги безпеки (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 738.91 КБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт установлює вимоги безпеки до конструкції, експлуатації надґрунтових доріг, а також вимоги до нагляду і контролю за їх станом. Стандарт поширюється на вантажні та вантажно-пасажирські надґрунтові дороги з канатним тяговим органом (далі -надґрунтові дороги розташовані у підземних гірничих виробках вугільних шахт з одностороньо знакозмінним кутом нахилу до 35°. Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств і органів вугільної п...

Шевцов М.Р., Таранов П.Я., Левіт В.В., Гудзь О.Г. Руйнування гірських порід вибухом

 • формат pdf
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 14 января 2010 г.
Підручник для вузів. – 4-е видання перероб. і доп. – Донецьк: ,2003. – 248 с. Викладені теорія підривання вибухових речовин, методи і приклади застосування теорії до задач практики; основні способи випробування вибухових речовин, у тому числі запобіжних. Наведені характеристики вибухових речовин і засобів підривання. Викладені теорія дії вибуху на породу і методи розрахунку основних параметрів буропідривних робіт при будівництві та експлуатації...

Яремійчук P.C., Возний В.Р. Основи гірничого виробництва

 • формат tif
 • размер 15.8 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Підручник. - Київ: Українська книга, 2000. -360 с. У підручнику охарактеризовані корисні копалини світу та України. Викладено основні способи їх видобутку — шахтний, відкритий, свердловинний Описано технології видобування корисних копалин. Подано інформацію про руйнування гірських порід та їх фізико-механічні і фізико-хімічн властивості. Охарактеризовано споруди для зберігання нафти та газу. Підручник також містить інформацію про охорону навколиш...