Социально-территориальные общности
 • формат pdf
 • размер 21.63 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Міхеєвої О.К. (заг. ред.) Соціологія міста
Навчальний посібник. - Донецьк: Ноулідж, 2010. - 464 с.

Навчальний посібник розрахований на викладачів вищих навчальних закладів та студентів
спеціальності «Соціологія» та призначений для забезпечення процесу оволодіння студентами
необхідним комплексом знань з ключових проблем соціології міста та урбаністики.
Посібник побудований за принципами кредитно-модульної системи організації навчання.
Похожие разделы
Смотрите также

Гавриленко І.М., Мельник П.В. Соціальний розвиток

 • формат doc
 • размер 405.83 КБ
 • добавлен 14 февраля 2011 г.
Київ, 2001. – 484 с. Навчальний посібник розглядає актуальні як з теоретичної, так і практичної точок зору проблеми соціального розвитку. У ньому аналізуються передумови, джерела, механізми соціального розвитку, роль ціннісних орієнтацій у виборі суспільством певної історичної перспективи, взаємодія основних соціальних суб’єктів (класів, організацій, інститутів, рухів та ін. ) у реальних життєвих ситуаціях. Особлива увага приділяється пошукові о...

Лебедєва Г.О. Конспект лекцій з дисципліни Актуальні проблеми соціогуманітарних наук

 • формат pdf
 • размер 647.84 КБ
 • добавлен 25 апреля 2011 г.
Для студентів спеціальності 8.040201 „Соціологія". Укладач: Лебедєва Г. О. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008 р. - 96 с. 12 лекцій щодо основних шкіл та концептуальних напрямків з соціології, основних понять та теорій розвитку суспільства, сутності суспільства як соціального феномену, основних типів суспільств, поняття соціального конфлікту та соціальних конфліктів у сучасному українському суспільстві тощо.

Правила - Рекомендації написання курсових робіт студентами спеціальності соціологія

Практикум
 • формат doc
 • размер 84.5 КБ
 • добавлен 19 декабря 2010 г.
Призначення курсової роботи у системі навчання. Вибір теми роботи та збір наукової інформації. Загальні принципи побудови тексту роботи. Структура роботи та вимоги до неї. Публічний захист роботи. Зразок оформлення титульного аркушу.

Ручка А. (ред.) Соціологічна теорія: традиції та сучасність

 • формат pdf
 • размер 8.43 МБ
 • добавлен 30 мая 2010 г.
Навчальний посібник. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2007. – 363 с., підготовлений викладачами Вищої школи соціології при Інституті соціології НАН України. Лекційний матеріал стосується низки традиційних і новітніх теоретичних схем у соціології. У лекціях репрезентуються різноманітні аспекти класичної методології структурно-функціональних парадигм, некласичної методології інтерпретативних парадигм, постнекласичної методології інтегральних і постм...