Социологические дисциплины
Академическая и специальная литература
Практикум
 • формат doc
 • размер 84.5 КБ
 • добавлен 19 декабря 2010 г.
Правила - Рекомендації написання курсових робіт студентами спеціальності соціологія
Призначення курсової роботи у системі навчання.
Вибір теми роботи та збір наукової інформації.
Загальні принципи побудови тексту роботи.
Структура роботи та вимоги до неї.
Публічний захист роботи.
Зразок оформлення титульного аркушу.
Похожие разделы
Смотрите также

Баньковская С.П. (ред.) Теоретическая социология: Антология

 • формат doc
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 14 марта 2010 г.
В 2 ч. / Пер. с англ., фр., нем., ит. Сост. и общ. ред. С. П. Баньковской. — М.: Книжный дом «Университет», 2002. Цель настоящего издания — представить развитие социальной теоретической мысли от классиков до современных теоретиков. Поскольку собственно научное теоретизирование о социальном связано с осмыслением современности, то хронологически классический период относится к концу XIX - началу XX века; подбор материалов начинается именно с этого...

Гавриленко І.М., Мельник П.В. Соціальний розвиток

 • формат doc
 • размер 405.83 КБ
 • добавлен 14 февраля 2011 г.
Київ, 2001. – 484 с. Навчальний посібник розглядає актуальні як з теоретичної, так і практичної точок зору проблеми соціального розвитку. У ньому аналізуються передумови, джерела, механізми соціального розвитку, роль ціннісних орієнтацій у виборі суспільством певної історичної перспективи, взаємодія основних соціальних суб’єктів (класів, організацій, інститутів, рухів та ін. ) у реальних життєвих ситуаціях. Особлива увага приділяється пошукові о...

Кирьянова Л.Г., Бендерский В.В. Социология рекламной деятельности. Исследования коммуникативного процесса. Часть 1: Учебное пособие

 • формат pdf
 • размер 907.69 КБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
Томск : Изд-во ТПУ, 2010. - 183 с. В учебном пособии представлена роль и возможности социологических и маркетинговых исследований в подготовке и реализации рекламной коммуникации. Рассматриваются основные этапы исследования рекламной коммуникации, программа исследования, возможности и правила организации опроса как наиболее распространенного метода исследований. Предложены рекомендации по выборы исследовательских агентств, формам договоров, техн...

Кодекс профессиональной этики социолога

 • формат doc
 • размер 110.5 КБ
 • добавлен 10 ноября 2010 г.
(Утвержден v съездом Социологической ассоциации Украины 20 мая 2004 года) Кодекс профессиональной этики социолога определяет основные принципы и этические нормы профессиональной ответственности и поведения социологов Украины. Кодекс включает вступление, основное содержание (этические нормы), приложение (ответственность за нарушение Кодекса профессиональной этики социолога) и заключение. Основное содержание Кодекса составляют этические нормы и пра...

Лебедєва Г.О. Конспект лекцій з дисципліни Актуальні проблеми соціогуманітарних наук

 • формат pdf
 • размер 647.84 КБ
 • добавлен 25 апреля 2011 г.
Для студентів спеціальності 8.040201 „Соціологія". Укладач: Лебедєва Г. О. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008 р. - 96 с. 12 лекцій щодо основних шкіл та концептуальних напрямків з соціології, основних понять та теорій розвитку суспільства, сутності суспільства як соціального феномену, основних типів суспільств, поняття соціального конфлікту та соціальних конфліктів у сучасному українському суспільстві тощо.

Міхеєвої О.К. (заг. ред.) Соціологія міста

 • формат pdf
 • размер 21.63 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Навчальний посібник. - Донецьк: Ноулідж, 2010. - 464 с. Навчальний посібник розрахований на викладачів вищих навчальних закладів та студентів спеціальності «Соціологія» та призначений для забезпечення процесу оволодіння студентами необхідним комплексом знань з ключових проблем соціології міста та урбаністики. Посібник побудований за принципами кредитно-модульної системи організації навчання.

Малахова Ж.Д., Огаренко В.М. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів

 • формат pdf
 • размер 749.2 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 280 с. Становлення інформаційного суспільства та його найсучаснішої форми – суспільства знань – вимагає від вищої освіти нових підходів, нових методів навчання. У пропонованому навчальному посібнику розглядаються як традиційні, так і нетрадиційні методи викладання соціології у вищих навчальних закладах України. Вони також можуть бути використані і під час викладання інших суспільствознавчих дисц...

Ручка А. (ред.) Соціологічна теорія: традиції та сучасність

 • формат pdf
 • размер 8.43 МБ
 • добавлен 30 мая 2010 г.
Навчальний посібник. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2007. – 363 с., підготовлений викладачами Вищої школи соціології при Інституті соціології НАН України. Лекційний матеріал стосується низки традиційних і новітніх теоретичних схем у соціології. У лекціях репрезентуються різноманітні аспекти класичної методології структурно-функціональних парадигм, некласичної методології інтерпретативних парадигм, постнекласичної методології інтегральних і постм...