• формат pdf
  • размер 539,07 КБ
  • добавлен 03 мая 2013 г.
Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів
Монографія. — Дніпропетровськ: Вид-во „Інновація", 2007. — 252 с.
У файлі представлені сторінки 142-156, 161-198.
У книзі розглянуто сучасний стан організації фізичного виховання з молодшими школярами, проблеми, які існують в організації фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах.
На основі експериментальних досліджень визначені сучасні підходи до організації і методики проведення основних форм фізкультурно- оздоровчої роботи з дітьми молодшого шкільного віку, які спрямовані на формування мотивації до занять фізичною культурою, сприяють підвищенню рівня фізичного стану дітей.
Вступ.
Стан здоров'Я і біологічні закономірності розвитку дітей молодшого шкільного віку.
Здоров'я дітей і фактори, які його визначають.
Особливості вікового розвитку дітей молодшого шкільного віку.
Психологічні особливості розвитку особистості дитини.
Готовність та адаптація до навчальної діяльності дітей 6-10 років.
Організація фізичного виховання молодших школярів.
Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми молодшого шкільного віку.
Спрямованість фізичних навантажень в фізкультурно-оздоровчих заняттях з дітьми 6-10 років.
Організація фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку в режимі дня школи.
Сучасний урок фізичної культури з молодшими школярами.
Планування і підготовка масових фізкультурно-спортивних свят у загальноосвітній школі.
Основні напрямки вдосконалення системи фізичного виховання в початковій школі.
Оновлення змісту початкової освіти з фізичної культури.
Система заходів по формуванню здорового способу життя в загальноосвітніх школах.
Основи формування теоретичних знань з фізичної культури у дітей молодшого шкільного віку.
Формування міжпредметних зв'язків на заняттях з фізичної культури.
Організація самостійних занять фізичними вправами дітей молодшого шкільного віку.
Взаємодія сім'ї і школи в організації фізкультурно-оздоровчої роботи.
Використання кольору у фізичному вихованні молодших школярів.
Висновки.
Література.
Похожие разделы