Похожие разделы

Анализ учебника дисциплины Окружающий мир. 4 класс. УМК Гармония

Реферат
 • формат doc
 • размер 5,37 КБ
 • добавлен 23 марта 2015 г.
Томский ГПУ, Томск, пр. Демина Л.С., анализ составила студентка 3 курса, 2013. — 2 с. Учебник представлен в двух частях. В первой части 4 блока: ориентирование в пространстве, путешествие в космос, путешествие по поверхности и недрам России, путешествие по экосистемам. Во второй части 2 блока: путешествие в прошлое России, путешествие по материкам и океанам Земли. В конце каждой части представлен словарь терминов. Задания в учебнике рассчитаны на...

Артамонова З.В., Петрова З.Н. Руководство к полевой практике

 • формат doc
 • размер 103,20 КБ
 • добавлен 31 декабря 2012 г.
Учебно-методическое пособие. - Глазов: ГГПИ, 2011. - 54 с. Учебно-методическое пособие «Руководство к полевой практике» составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом по дисциплине Естествознание, предназначено для студентов педагогических факультетов педагогических вузов и для учителей начальной школы. Может быть полезным для всех, интересующихся флорой и фауной различных биотопов, как-то: смешанного леса, городского парк...

Артамонова З.В., Щепина Н.В. Бионика. Беседы для учащихся начальной школы

 • формат doc
 • размер 5,19 МБ
 • добавлен 06 января 2013 г.
Глазов: Глазовский государственный педагогический институт, 2007. — 41 с. В учебно-методическое пособие вошел материал для бесед по бионике, который учитель может использовать на уроках природоведения и внеклассных мероприятиях. В пособии предлагаются конспекты мероприятий и беседы. Предназначено для студентов и преподавателей педагогических факультетов и учителей начальной школы.

Бібік Н.М. Я у світі. Робочий зошит. 4 клас

 • формат djvu
 • размер 3,10 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
До підручника Н.М. Бібік. — X.: Основа, 2015. — 64 с.: іл. + Кольорова вкладка (4 с.). — ISBN 978-617-00-2428-2. Зошит складено відповідно до навчальної програми (з урахуванням змін) та підручника Н.М. Бібік «Я у світі. 4 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів. До посібника включено вправи дослідницького характеру, творчі завдання, вправи для виконання з батьками, тестові завдання. Зошит містить кольорову вкладку — портфоліо «Подорожуємо...

Бібік Н.М. Я у світі. Робочий зошит. 4 клас

Рабочая тетрадь
 • формат pdf
 • размер 120,34 МБ
 • добавлен 09 сентября 2015 г.
До підручника Н.М. Бібік. — X.: Основа, 2015. — 64 с.: іл. + Кольорова вкладка (4 с.). — ISBN 978-617-00-2428-2. Зошит складено відповідно до навчальної програми (з урахуванням змін) та підручника Н.М. Бібік «Я у світі. 4 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів. До посібника включено вправи дослідницького характеру, творчі завдання, вправи для виконання з батьками, тестові завдання. Зошит містить кольорову вкладку — портфоліо «Подорожуємо...

Біловус О.В. Я і Україна. Громадянська освіта. 4 клас

 • формат pdf
 • размер 489,36 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2012. — 88 c.: табл. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). — ISBN 978-617-00-0912-8. Посібник містить орієнтовне календарне планування та плани-конспекти уроків курсу «Я і Україна» (громадянська освіта) в 4 класі, складені відповідно до вимог чинної програми за підручником Т. М. Байбари, Н. М. Бібік та матеріалами робочого зошита О. В. Ісаєнко, І. Ю. Павлюк . Задля зручності використання всі розробки розміщено на відривних аркуша...

Біловус О.В. Я і Україна. Громадянська освіта. 4 клас

 • формат doc
 • размер 601,85 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2012. — 88 c.: табл. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). — ISBN 978-617-00-0912-8. Посібник містить орієнтовне календарне планування та плани-конспекти уроків курсу «Я і Україна» (громадянська освіта) в 4 класі, складені відповідно до вимог чинної програми за підручником Т. М. Байбари, Н. М. Бібік та матеріалами робочого зошита О. В. Ісаєнко, І. Ю. Павлюк . Задля зручності використання всі розробки розміщено на відривних аркуша...

Білоус Г.І. Я і Україна. Громадянська освіта. 3 клас

 • формат pdf
 • размер 425,06 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2011. — 78 [2] c. : табл. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). — ISBN 978-617-00-0906-7. Посібник містить орієнтовне календарне планування та плани-конспекти уроків курсу «Я і Україна» (громадянська освіта) в 3 класі, складені відповідно до вимог чинної програми за підручником Т. М. Байбари, Н. М. Бібік та матеріалами зошита Л. П. Хитяєвої, Н. В. Діптан. Задля зручності використання всі розробки розміщено на відривних аркушах. М...

Білоус Г.І., Зібровська К.Г. та ін. Я і Україна. Громадянська освіта. 3 клас

 • формат doc
 • размер 650,58 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Білоус Г.І., Зібровська К.Г., Корецька О.В., Сідорська Л.П. Х.: Основа, 2011. — 78 [2] c. : табл. — (Початкова школа. Мій конспект). — ISBN 978-617-00-0906-7. Посібник містить орієнтовне календарне планування та плани-конспекти уроків курсу «Я і Україна» (громадянська освіта) в 3 класі, складені відповідно до вимог чинної програми за підручником Т. М. Байбари, Н. М. Бібік та матеріалами зошита Л. П. Хитяєвої, Н. В. Діптан. Задля зручності викорис...

Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах

 • формат image
 • размер 41,62 МБ
 • добавлен 12 января 2012 г.
Навчальний посібник. — К.: Веселка, 1998. — 334 с. У даному посібнику інтегрується психолого-педагогічний зміст, на основі якого побудовано методичну систему управління цілісним процесом навчання природознавства в початковій школі. Вона передбачає формування педагогічного мислення вчителя, його творчого підходу до оцінювання і розв'язання практичних педагогічних задач та індивідуального стилю педагогічної діяльності. Рекомендується для студентів...

Байбара Т.Н. Методика навчання природознавства в початкових класах

 • формат pdf
 • размер 25.97 МБ
 • добавлен 26 сентября 2012 г.
Навчальний посібник. — К.: Веселка, 1998. — 334 с. Рекомендовано Міністерством освіти України. У цьому посібнику інтегруєтся психолого-педагогічний зміст, на основі якого побудовано методичну систему управління цілістним процесом навчання природознавства у початковій школі. Він передбачає формування педагогичного мислення вчителя, його творчого підходу до оцінювання і розв'язання практичних педагогічних завдач та індивідуального стилю педагогічно...

Бардакова Ю.Є. (упоряд.) Усі уроки природознавства. 1-4 класи

 • формат pdf
 • размер 4,53 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2008. — 559, [1] c. : іл. — (Усі уроки в початковій школі). Посібник містить докладні розробки уроків природознавства ("Я і Україна") у 1–4 класах відповідно до чинних Програм та оновленого Державного стандарту. Використання на уроках цікавого дидактичного матеріалу (загадок, кросвордів, віршів), нестандартних методів навчальної діяльності, завдань творчого характеру сприятиме розвитку творчих здібностей третьокласників, фантазії, мис...

Бардакова Ю.Є., Бас А.М., Буравльова М.Й. Я і Україна. 2 клас. Розробки уроків

 • формат pdf
 • размер 802,41 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2007. — 128 с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 1 (37)). — ISBN 978-966-333-432-5. Посібник містить орієнтовне календарне планування та докладні розробки уроків з інтегрованого курсу «Я і Україна» в 2 класі. Цікавий дидактичний матеріал, сучасні методи організації роботи учнів на уроці, що є основою даних розробок, сприятимуть не тільки формуванню в них цілісного сприйняття світу, а й вихованню чіткої громадської...

Бедрій Р.М. Уроки громадянської освіти. 4 клас

 • формат pdf
 • размер 550,75 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа: Тріада+, 2007. — 144 с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 8(43)). — ISBN 978-966-333-624-4. Посібник містить програму курсу «Громадянська освіта» в 3 класі та докладні розробки уроків громадянської освіти. Матеріали збірки допоможуть вчителеві-практику в процесі формування в учнів поваги до законів, символів Батьківщини, розуміння дітьми своїх прав та обов’язків, виховання людських чеснот справжнього громадянина. Д...

Бекишева И.В., Дашьянц Л.Л., Леонтьева Л.А. Использование логических схем на уроках окружающего мира в начальной школе

 • формат pdf
 • размер 171.08 КБ
 • добавлен 25 июля 2012 г.
Методические рекомендации для учителей начальной школы. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. - 14 с. ISBN/ISSN:5-7779-0479-3. Приведенные в пособии динамические схемы позволяют установить причинно-следственные связи между объектами и явлениями в неживой и живой природе, способствуют более глубокому осмыслению фактического материала, развитию логического мышления младших школьников, воспитывают культуру умственного труда. Для учителей начальной школы, а так...

Бибик Н.М., Бондарчук Г.П. Я в мире. 3 класс: рабочая тетрадь

Рабочая тетрадь
 • формат djvu
 • размер 4,06 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К учебнику Н.М. Бибик. — Х.: Основа, 2014. — 64 с.: ил. + Цв. вкладка (4 с.). — ISBN 978-617-00-2058-1. Тетрадь составлена в соответствии с действующей программой и учебником Н. М. Бибик «Я в мире. 3 класс» для общеобразовательных учебных заведений. В пособие включены упражнения исследовательского характера, творческие задания, упражнения для выполнения с родителями, тестовые задания. Благодаря имеющимся текстам и иллюстрациям повышается уровень...

Бойко Т.О. Громадянська освіта. Я і Україна. 3 клас

 • формат pdf
 • размер 13,62 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харків: Ранок, 2006. - 157 с. У збірнику подано традиційні та нетрадиційні види уроків. Запропоновані матеріали дають учителеві можливість ефективно і швидко підготуватися до уроку, використовуючи інтерактивні технології навчання. Різноманітні практичні та творчі завдання, додатковий матеріал, ігрові вправи зроблять урок цікавим і змістовним. У пропонованій збірці вміщено матеріали, які: - сприяють вдосконаленню навчально-виховного процесу; -...

Будна Н.О. Я і Україна. Творчі завдання. 2 клас

 • формат pdf
 • размер 12,74 МБ
 • добавлен 01 марта 2015 г.
Дидактичний матеріал. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011. — 24 с. У посібнику подано п'ять тематичних робіт у двох варіантах. Кожна робота містить 4 основні та два додаткові завдання різного характеру: одні передбачають вибір правильного варіанту з-поміж кількох запропонованих, інші вимагають доповнення або конструювання відповіді. Завдання посібника допоможуть учителеві швидко та якісно перевірити знання всіх учнів з виучуваних тем, вия...

Взгляды Надежды Константиновны Крупской, Константина Павловича Ягодовского на преподавание естествознания в начальной школе

Презентация
 • формат ppt
 • размер 393,49 КБ
 • добавлен 28 марта 2013 г.
КубГУ, Россия, Краснодар, 8 слайдов. Кратко и красочно. Крупская Надежда Константиновна (1869—1939) внесла значительный вклад в разработку и решение важнейших проб­лем педагогики, повлиявших на развитие методики преподава­ния естествознания. Определение целей и задач всесторон­него воспитания, связь школы с практикой социалистическо­го строительства, трудовое и политехническое воспитание, оп­ределение содержания образования, вопросы возрастной п...

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1-2 классы. Методическое пособие

Практикум
 • формат pdf
 • размер 5,54 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вентана-Граф, 2015. — 368 с. Входит в учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века».

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1-4 классы. Программа

 • формат pdf
 • размер 984,60 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вентана-Граф, 2018. — 174 с. Входит в учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века».

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3-4 класс. Методическое пособие

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,58 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
2-е изд., доп. — М.: Вентана-Граф, 2016. — 232 с. В пособии раскрыты особенности организации учебного процесса при изучении предмета "Окружающий мир" в 3-4 классах; содержатся тематические планы уроков и методический комментарий по всем разделам курса. Под рубрикой "В записную книжку учителя" педагог найдёт дополнительную информацию, расширяющую его кругозор и помогающую поддержать интерес учащихся к занятиям. В приложении подобраны задания тесто...

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: Методика обучения: 1-4 классы

 • формат pdf
 • размер 7,72 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вентана Граф, 2005. — 240 с.: ил. — (Начальная школа XXI века). — ISBN 5 88717 526 5. Методическое пособие входит в комплект учебно методических пособий «Начальная школа XXI века». В книге обсуждаются общие вопросы преподавания курса «Окружающий мир» в начальной школе, приводятся рекомендации к проведению конкретных уроков по программным темам. Материал рубрик «Предлагаем обсудить», «В записную книжку учителя», «Приглашаем к дискуссии», «Знак...

Виноградова Н.Ф., Рыдзе О.А. Окружающий мир как учебный предмет в начальной школе

 • формат pdf
 • размер 5,00 МБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
М. : Педагогический университет «Первое сентября», 2008. – 68 с. Материалы курса Окружающий мир как учебный предмет в начальной школе: особенности, возможности, методические подходы» : лекции 1–8.

Возможности формирования экологической культуры младших школьников при изучении окружающего мира

Презентация
 • формат ppt
 • размер 19,64 МБ
 • добавлен 27 декабря 2012 г.
ВГПУ г. Владимир 2011г, 5 курс, 36 слайдов. Презентация к дипломной работе с предметом, объектом, целью работы, оформленной практической частью, проведению эксперимента и предоставление результатов в гистограмме.

Володарська М.О. Інноваційні технології на уроках громадянської освіти

 • формат pdf
 • размер 428,21 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2008. — 122, [6] с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 4 (52)). — ISBN 978-966-333-688-6. Посібник містить тематичні розробки занять із громадянської освіти із використанням інноваційних методів навчання (рольові ситуації, проблемні питання, творчі роботи, ігри, дискусії, розробка групових проектів і т. д.), а також цікавий дидактичний матеріал. Запропоновані автором методи проведення занять сприятимуть становленню...

Володарська М.О. Навколишній світ. Розробки уроків. 1 клас

 • формат pdf
 • размер 596,76 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2008. — 175, [1] c.: іл. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 6 (54)). — ISBN 978-966-333-791-3. Посібник містить докладні розробки уроків з курсу «Я і Україна. Навколишній світ» у 1 класі, складених відповідно до чинної програми за підручником Н. М. Бібік, Н. С. Коваль «Я і Україна. Віконечко». Матеріали посібника сприятимуть розвитку мислення шестирічок, формуванню їх світогляду; допоможуть вчителеві-практику щодо в...

Володарська М.О. Я у світі. 3 клас (за підручником Н.М. Бібік)

 • формат pdf
 • размер 3,01 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2014. — 80 с. — (Мій конспект). Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків курсу «Я у світі» в 3 класі, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К.: Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником Н. М. Бібік (Х.: Видавнича група «Основа», 2014). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволяють творчому вчителеві, користуючись запропонованим у...

Володарська М.О. Я у світі. 3 клас (за підручником О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової)

 • формат pdf
 • размер 722,40 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х. : Вид. група «Основа», 2014. — 80 с. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків курсу «Я у світі» в 3 класі, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником О. В. Тагліної, Г. Ж. Іванової (Х. : Видавництво «Ранок», 2014). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозвол...

Володарська М.О. Я у світі. 4 клас (за підручником Н.М. Бібік)

 • формат pdf
 • размер 50,94 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2015. — 120 с. — (Початкова школа. Мій конспект). Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків курсу «Я у світі» в 4-му класі, складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2014 р.) за підручником Н. М. Бібік (К. : Видавнича група «Основа», 2015). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропо...

Володарська М.О. Я у світі. 4 клас (за підручником О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової)

 • формат pdf
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2015. — 120 с. — (Початкова школа. Мій конспект). Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків курсу «Я у світі» в 4-му класі, складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2014 р.) за підручником О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової (К.: Видавнича група «Основа», 2015). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, кори...

Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины

 • формат djvu
 • размер 5,77 МБ
 • добавлен 25 января 2017 г.
Пособие для учителя начальных классов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1985. — 208 с.: ил. Пособие предназначено для учителей начальных классов, руководителей кружков, воспитателей групп продленного дня. В нем даны очерки о животных, населяющих территорию Советского Союза, рассказано об их повадках, местах обитания, охране. Эти сведения учителя могут использовать для подготовки к урокам природоведения, проведения бесед в классе и на в...

Гетьман В.Ф. Экскурсии по природоведению во 2 и 3 классах

 • формат djvu
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 19 сентября 2014 г.
Пособие для учителей. Перевод с украинского. — К.: Радянська школа, 1983. — 95 с.: ил. — (Учителю начальных классов). В книжке освещается методика проведения экскурсий по природоведению во 2 и 3 классах в соответствии с действующей программой. Уделено внимание учебно-воспитательному значению, планированию, методике подготовки и проведения экскурсий, организации самостоятельной работы учащихся, даны советы по оформлению собранного материала. Предн...

Гин А.А., Андржеевская И.Ю. Окружающий мир. 1 класс. Методическое пособие

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,08 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Школа креативного мышления. — М.: Вита-Пресс, 2013. — 256 с. — ISBN 978-5-7755-2712-9. Пособие содержит рекомендации по проведению уроков, интересные факты к урокам, ответы на творческие задания учебника и рабочей тетради. Может быть полезно учителям, методистам начальной школы, а также родителям учащихся. Учебник Классная тетрадь (часть 1) Классная тетрадь (часть 2)

Глазырина Н.Л. Правила поведения в природе

 • формат doc, image
 • размер 6,30 МБ
 • добавлен 02 апреля 2013 г.
Рудный: ГУ Гимназия № 2, 2013. — 29 с.: 24 цв. ил. Из опыта работы учителя начальных классов Глазыриной Н.Л. В документе представлены 24 картинки черно-белого цвета в формате А4 с обоснованием правил и столько же цветных. Под каждым рисунком правило написано на двух языках: русском и казахском. В конце приведены обоснования к каждому правилу. Листы можно распечатать на листах плотной бумаги и раскрасить. Рисунки взяты из книги Клариной Л. М. "Эко...

Головко Е.В. Моделирование в процессе изучения окружающего мира в начальной школе

 • формат pdf
 • размер 27,63 МБ
 • добавлен 09 октября 2015 г.
Учебно-методическое пособие. — Белгород: ИД Белгород, 2013. — 108 с. В пособии систематизированы и обобщены теоретические и методические материалы по использованию метода моделирования при изучении начального естествознания, отражены новые подходы к естественнонаучному образованию младших школьников и даны рекомендации по использованию моделирования в учебной деятельности.

Горощенко В.П. (сост.) Природа и люди. Хрестоматия по природоведению для учителей

 • формат djvu
 • размер 9,44 МБ
 • добавлен 01 июня 2015 г.
М.: Просвещение, 1971. — 336 с.: илл. В книге собраны и систематизированы по основным темам курса природоведения отрывки из художественных произведений и статьи из научно-популярных изданий. Книга поможет учителю подготовить и провести живую обстоятельную беседу с учащимися и яркий эмоциональный рассказ, углубляющие знания, полученные при самостоятельных наблюдениях, чтении, работе с учебником, картой и другими пособиями.

Гра як засіб інтенсифікації навчального процесу під час вивчення природознавства молодшими школярами

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 41,28 КБ
 • добавлен 16 декабря 2014 г.
Кошелівська ЗОШ I-III ст., Закарпатська обл., 31 стр. Вступ. Пізнавальна гра як категорія педагогіки.. Визначення суті і класифікація пізнавальних ігор. Функції пізнавальної гри та вимоги до неї. Пізнавальні ігри у процесі вивчення природознавства. Кращий педагогічний досвід використання пізнавальних ігор на уроках природознавства. Використання ігрових технологій у позакласній роботі з природознавства. Список використаних джерел.

Григорьева Е.В. Методика преподавания естествознания

 • формат doc
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального образования» / Е.В. Григорьева. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЯАДОС, 2008. — 253 с. — (Учебное пособие для вузов). В пособии приведен анализ организации учебного процесса по естествознанию в начальных классах в рамках образовательного компонента «Окружающий мир». Особое внимание уделено вопросам экологического и краеведческого образования учащихся на...

Дашьянц Л.Л., Шевелева Р.А., Бекишева И.В. Изучение сезонных изменений на уроках окружающего мира в начальной школе

 • формат pdf
 • размер 175,11 КБ
 • добавлен 29 июля 2012 г.
Метод. рекомендации для учителей начальной школы. — Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. — 16 с. — ISBN/ISSN:5-7779-0480-7. Приводятся схемы причинно-следственных связей сезонных изменений в природе. Апробация этих схем на уроках в школе, выступления перед учителями на методических объединениях, курсах повышения квалификации показали, что их использование помогает формировать у учащихся природоведческие представления и понятия. Для учителей начальной школы,...

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. Безопасность дома

 • формат image
 • размер 1,74 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Занятия с карточками помогут вам познакомить ребёнка с основными правилами обеспечения безопасности в быту. Всё можно распечатать на цветном принтере. использовать на уроках начальной школы и дошкольных учреждениях.

Дидактический материал - Времена года

 • формат image
 • размер 3,71 МБ
 • добавлен 24 августа 2011 г.
Интернет-ресурс. — 16 с. 16 карточек, на которых необходимо обвести границы объектов, раскрасить их в соответствии с заданным временем года и дорисовать объекты.

Дикие и домашние животные. 1 класс

Презентация
 • формат ppt
 • размер 11,53 МБ
 • добавлен 15 августа 2015 г.
МБОУ Кутейниковская ООШ, учитель нач. кл. Яценко И.А. — 34 слайда. Окружающий мир. УМК "Перспективная начальная школа". Цель: закрепить знания о диких и домашних животных; определить, какую пользу приносят домашние животные.

Диптан Н.В. Я и Украина. 2 класс: Разработки уроков

 • формат pdf
 • размер 7,60 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харьков: Изд-во «Ранок», 2009. — 240 с. Методическое пособие разработано в соответствии с программой (2006 г.) курса «Я и Украина» и новым учебником Н. М. Бибик и Н. С. Коваль «Я и Украина» для 2 класса (К.: Форум, 2002). Вместе с рабочей тетрадью «Я и Украина. Окружающий мир» для 2 класса (авторы В. А. Тетеркина, С. М. Погорелова. — Х.: Ранок, 2008) и комплектом «Я и Украина. 2 класс: Цветное приложение к рабочим тетрадям» (авторы: Н. В. Диптан,...

Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Пособие по истории города. 4 выпуска

 • формат image
 • размер 88,21 МБ
 • добавлен 21 октября 2010 г.
СПб.: Корона Принт, 2007. — 82 с. — ISBN: 5-7931-0131-4. Пособие по истории города с вопросами и заданиями для начальной школы.

Дополнительная литература как средство формирования познавательного интереса младших школьников на уроках природоведения. Опыт работы

degree
 • формат doc
 • размер 50,37 КБ
 • добавлен 29 ноября 2010 г.
Автор: Калыпина Г.В. Без выходных данных. — 50 с. Цель данной работы: выявить возможности дополнительной литературы в развитии познавательного интереса младших школьников на уроках природоведения. Гипотеза: мы предполагаем, что систематическое и целенаправленное использование дополнительной литературы при обучении природоведению приведет к повышению интереса учащихся к предмету, сформирует умение самостоятельно находить, отбирать и предоставлять...

Емельянцева О.В. Интегрированный курс Окружающий мир в УМК Перспективная начальная школа. Программа, содержание, методические основы предмета

Практикум
 • формат pdf
 • размер 3,46 МБ
 • добавлен 09 августа 2015 г.
Методическая разработка. — М.: Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 2013. — 116 с. Введение. Психолого-педагогические концептуальные основы УМК «Перспективная начальная школа». Предметная и межпредметная интеграция как основа построения курса «Окружающий мир». Программа, содержание, методические основы интегрированного предмета «Окружающий мир» в УМК «Перспективная начальная школа». Учебно-восп...

Жадобко Е.Б. Времена года в познавательных задачах на уроках природоведения

 • формат doc
 • размер 36,41 КБ
 • добавлен 12 октября 2012 г.
Методич. пособие / Калинингр. ун-т. - Калининград, 1997. - 25 с. Методическое пособие предназначено для студентов педагогического факультета, изучающих методику преподавания природоведения, учителей начальных классов; включает в себя познавательные задачи и вопросы к урокам природоведения во II (программа 1 - 3 ), III (программа 1 - 4 ) классах об основных взаимосвязях в неживой и живой природе по временам года.

Запартович Б.Б., Криворучко Э.Н., Соловьева Л.И. С любовью к природе

 • формат djvu
 • размер 5,93 МБ
 • добавлен 10 февраля 2016 г.
Дидактический материал по природоведению для начальной школы. — Под ред. Зверева И.Д. — 3-е изд. — М.: Педагогика, 1983. — 232 с.: ил. Дидактический материал по природоведению (рассказы, стихотворения, загадки, пословицы, задания и т. д.) знакомит детей с сезонными изменениями в природе средней полосы РСФСР, с жизнью наиболее распространённых растений и животных леса, поля и луга в каждое из времён года. Книга поможет привить детям любовь к приро...

Запартович Б.Б., Криворучко Э.Н., Соловьева Л.И. С любовью к природе

 • формат pdf
 • размер 63,44 МБ
 • добавлен 11 октября 2016 г.
Дидактический материал по природоведению для начальной школы. — Под ред. Зверева И.Д. — 3-е изд. — М.: Педагогика, 1983. — 232 с.: ил. Дидактический материал по природоведению (рассказы, стихотворения, загадки, пословицы, задания и т. д.) знакомит детей с сезонными изменениями в природе средней полосы РСФСР, с жизнью наиболее распространённых растений и животных леса, поля и луга в каждое из времён года. Книга поможет привить детям любовь к приро...

Земба Л.І. Уроки громадянської освіти. 3 клас

 • формат pdf
 • размер 549,64 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2007. — 144 с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 7(43)). — ISBN 978-966-333-567-4. Посібник містить програму курсу «Громадянська освіта» в 3 класі та докладні розробки уроків громадянської освіти. Матеріали збірки допоможуть вчителеві-практику в процесі формування в учнів поваги до законів, символів Батьківщини, розуміння дітьми своїх прав та обов’язків, виховання людських чеснот справжнього громадянина. Для вчител...

Иванова Н.С. Экологические задачи на уроках Окружающий мир

 • формат pdf
 • размер 444,10 КБ
 • добавлен 25 декабря 2016 г.
Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет им. И.Я.Яковлева, 2005. — 68 с. Основные задачи курса «Окружающий мир» - систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, обогащение их нравственного опыта, формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков правильного поведения в природной и социальной среде.

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. и др. Обучение в 3 классе по учебнику Окружающий мир Ивченковой Г.Г., Потапова И.В. и др

 • формат pdf
 • размер 1,15 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Астрель, 2012. — 158 с. Входит в УМК «Планета знаний». Программа. Методические рекомендации. Тематическое планирование

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Обучение во 2 классе по учебнику Окружающий мир Ивченковой Г.Г., Потапова И.В

 • формат pdf
 • размер 2,04 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Астрель, 2012. — 125 с. Входит в УМК «Планета знаний». Программа. Методические рекомендации. Тематическое планирование

Ижойкина Л.В. Формирование у младших школьников учебных действий самоконтроля и самооценки при обучении естествознанию

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,37 МБ
 • добавлен 21 октября 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Омск, Омский государственный педагогический университет, 2015 г. – 212 стр. Специальность: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (естествознание). Научный руководитель: доктор педагогических наук, доцент Орлова Л.Н. Цель исследования состоит в обосновании и разработке методики формирования у младших школьников учебных действий самоконтроля и самооценки при обучени...

Ижойкина Л.В. Формирование у младших школьников учебных действий самоконтроля и самооценки при обучении естествознанию

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 03 октября 2016 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Омск, Омский государственный педагогический университет, 2015 г. – 26 стр. Специальность: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (естествознание). Научный руководитель: доктор педагогических наук, доцент Орлова Л.Н. Цель исследования состоит в обосновании и разработке методики формирования у младших школьников учебных действий самоконтроля и самооценки...

Использование личностно-ориентированного подхода в ознакомлении младших школьников с природой

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 82,81 КБ
 • добавлен 10 февраля 2015 г.
Без выходных данных. — 43 с. Проблема развития личности в младшем школьном возрасте при изучении природы. Современные подходы к развитию личности ребенка в процессе обучения. Влияние содержания природы на развитие личности ребенка. Наблюдение ребенка в природе, как средство его развития. Педагогические возможности влияния наблюдений ребенка в природе на развитие наблюдательности. Обобщение передового педагогического опыта и современных образовате...

Кагазежев М.Н., Багова Л.Л. Сборник задач природоведческого содержания

 • формат pdf
 • размер 3,52 МБ
 • добавлен 27 июля 2016 г.
Учебно-методическое пособие для учителей начальных классов. — Майкоп: ЭлИТ, 2016. — 51 с. Текстовые задачи, содержащие данные природоведческого характера, позволяют сделать более доступным для усвоения цифровой материал по экологии. При составлении задач, содержащих сведения природоведческого характера, материал может быть взят не только из географических источников, справочников, но также и получен самими учащимися при изучении объектов природы...

Коваленко Н.Д., Ларина Т.Я. и др. Уроки экологии во 2 классе

 • формат doc
 • размер 430,17 КБ
 • добавлен 11 августа 2012 г.
Методическое пособие для учителей начальной школы. — Томск: ТГУ, Лицей №7, 2002. — 197 с. Экологическое воспитание в современной школе - это не дань моде, а забота о подрастающих поколениях, о гражданах новой России. Учить детей законам природы - значит воспитывать поколения, которые будут знать свой дом - родную Мать-Землю, будут разумно строить, разумно мыслить и жить, думая о будущих поколениях. Методическое пособие включает четыре раздела:...

Кроссворды по окружающему миру. 4 класс

 • формат doc
 • размер 46,93 КБ
 • добавлен 17 сентября 2012 г.
2008 г. - 12 страниц. Предложено 4 кроссворда для 4 класса по окружающему миру к УМК "Школа России" (А.А. Плешаков). Оформлены для распечатки учащимся для индивидуальной работы + комплект для учителя с правильными ответами. Страницы Отечественной истории. Деревья. Природные зоны России. Праздники.

Курсовая работа по Окружающему миру

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 244.5 КБ
 • добавлен 24 июля 2011 г.
Исследовательская деятельность младших школьников. на уроках окружающего мира. Факультет «Дошкольное и начальное образование», 54 стр.

Ліннік О.О. Методика викладання освітньої галузі Людина і світ

 • формат image
 • размер 66,75 МБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
К.: Слово, 2010. — 248 с. У посібнику розкрито науково-теоретичні засади, форми, методи та засоби викладання освітньої галузі „Людина і світ у початковій школі. Зміст та структура посібника дозволяють забезпечити як аудиторну, так і самостійну роботу студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності „Початкова освіта" денної та заочної форм навчання. Зміст: Пояснювальна записка. Методологічні засади методики викладання освітньої галузі „Людин...

Лабораторные практикумы по предмету Окружающий мир в начальной школе как средство развития логического мышления ребенка

degree
 • формат doc
 • размер 198,77 КБ
 • добавлен 13 июня 2015 г.
Дипломная работа, автор - И. Е. Апальков, научный руководитель- биолог, кандидат богословия протоиерей Олег Мумриков. — Москва, Православный Свято-Тихоновский Университет, 2015. — 90 с. Базис развития логического мышления. Понятие и особенности логического мышления младшего школьника. Методы и способы развития логического мышления младшего школьника. Функциональные задачи лабораторных практикумов в рамках курса "Окружающий мир". Лабораторные...

Методика изучения растений и животных на уроках Окружающий мир в начальной школе

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 26,85 КБ
 • добавлен 12 января 2014 г.
Г.Астрахань, 21 стр. . Введение. Теоретические аспекты методики изучения растений и животных на уроках «Окружающий мир» в начальной школе. Психолого-педагогическая характеристика младшего школьника и возможности преподавания на уроках «Окружающего мира». Характеристика методики изучения растений и животных на уроках «Окружающий мир» в начальной школе. Анализ особенностей методики изучения растений и животных на уроках «Окружающий мир» в начальной...

Методика навчання природознавства в початковій школі

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 119,02 КБ
 • добавлен 26 октября 2014 г.
Іспит, Педагогічний коледж Львівського національного університету ім. І. Франка, Україна, Львів, 2013 р., 38 ст. Методика навчання природознавства в початкових класах – педагогічна наука. Предмет і завдання методики природознавства. Методи наукового дослідження в методиці природознавства. Основні проблеми методики природознавства. Мета і завдання навчання природознавству в початковій школі. Основні принципи побудови програми з природознавства. Зм...

Методика преподавания предмета Человек и мир

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 33,94 КБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
Экзамен. Беларусь, специальность: ОПЛ, Кафедра коррекционной работы/ ЗФО, 3 курс, 2013 г., 3 стр., 26 вопросов. Методика преподавания предмета «Человек и мир» для детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Особенности программы предмета «Человек и мир». Основные формы преподавания предмета «Человек и мир». Требования к формам преподавания предмета «Человек и мир». Приёмы, способствующие коррекции познавательной деятельности де...

Методика преподавания предмета Человек и мир

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 147,21 КБ
 • добавлен 23 января 2017 г.
Экзамен, Беларусь, педагогический колледж, начальное образование, 62 вопроса. Предмет и задачи дисциплины «Методика преподавания предмета "Человек и мир", её связь с другими науками. Этапы развития методики природоведения, их общая характеристика. Вклад отечественных методистов в методику преподавания природоведения (Василий Федорович Зуев, Константин Дмитриевич Ушинский, Александр Яковлевич Герд, Дмитрий Дмитриевич Семенов, Дмитрий Никифорович К...

Методика проведення предметних уроків із природознавства

degree
 • формат rtf
 • размер 609,24 КБ
 • добавлен 14 апреля 2013 г.
Вихідні дані відсутні, 124 ст. Вступ. Теоретичні основи проведення предметних уроків із природознавства. Предметний урок та його значення у навчально-виховному процесі початкової школи. Методика проведення предметних уроків із природознавства в початковій школі. Експериментальне дослідження ефективності визначених шляхів удосконалення методики проведення предметних уроків під час вивчення природознавства. Обґрунтування шляхів удосконалення методи...

Методическое пособие - Игра Отчего и почему. Занимательные вопросы о животных. 1-4 классы

Практикум
 • формат ppt
 • размер 2,08 МБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
Познавательная игра «Отчего и почему» поможет не только проверить эрудированность младших школьников, но и расширить знания о животных. Игра состоит из трёх блоков. Первый блок содержит вопросы о приспособлениях животных. Во втором блоке вопросы, чем отличаются схожие животные. Третий блок содержит вопросы на эрудицию. В игре использованы триггеры, что позволяет организовать командные соревнования.

Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах

 • формат pdf
 • размер 61,80 МБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
Учебное пособие для студентов факультетов педагогики и методики начального образования педвузов. — М.: Педагогическое общество России, 2002. — 352 с. — (Высшее образование XXI века). В настоящее время вместо традиционного природоведения в начальных школах введен образовательный компонент `Окружающий мир`. Новое содержание начального образования потребовало создания методики подготовки будущих учителей к преподаванию учебных дисциплин, составляющи...

Миронов А.В. Окружающий мир в начальной школе: как реализовать ФГОС

 • формат pdf
 • размер 37,39 МБ
 • добавлен 18 декабря 2014 г.
Пособие для учителя. — М.: Баласс, 2012. — 96 с. — (Образовательная система "Школа 2100"). В пособии рассматриваются основные направления работы учителя по реализации требований нового образовательного стандарта при изучении в начальной школе курса "Окружающий мир".

Нехлюдова М.В. Научные основы преподавания курса Окружающий мир

 • формат doc
 • размер 9,12 МБ
 • добавлен 01 июня 2015 г.
Учебное пособие для дистанционного обучения. — М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. — 64 с. Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение данного предмета заключается в формировании у детей 6-10 лет целостного и системного представления о мире и месте человека в нем. Это и определяет его цель – формирование знаний о природе, месте в ней человека и общества. В связи с этой целью, одной из научных основ преподавания курса...

Новицкая М.Ю. и др. Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс

 • формат pdf
 • размер 2,71 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Просвещение, 2018. — 224 с. — (УМК Перспектива). В пособии представлены научно-методические основы курса «Окружающий мир» А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой, календарно-тематическое планирование, планируемые результаты, методические разработки всех уроков.

Новицкая М.Ю. и др. Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс

 • формат pdf
 • размер 2,60 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Просвещение, 2018. — 223 с. — (УМК Перспектива). В пособии представлены научно-методические основы курса «Окружающий мир» А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой, календарно-тематическое планирование, планируемые результаты, методические разработки всех уроков.

Новицкая М.Ю. и др. Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс

 • формат pdf
 • размер 2,59 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Просвещение, 2018. — 191 с. — (УМК Перспектива). В пособии представлены научно-методические основы курса «Окружающий мир» А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой, календарно-тематическое планирование, планируемые результаты, методические разработки всех уроков.

Носова О.М. Чем знаменит Байкал?

 • формат doc
 • размер 30,48 КБ
 • добавлен 26 мая 2011 г.
Комплексная работа для 4 класса. — 8 с. Цель работы: Выявить сформированность базовых умений, обозначенных в обязательном минимуме содержания начального общего образования (умение работать с текстом, числом, величинами, проявлять орфографические навыки, применять знания для решения учебных задач). Автором предложены 11 заданий к тексту "Чем знаменит Байкал". Так же прилагаются инструкция для учителя, инструкция для учащихся, инструкция по пров...

Обучающий и воспитательный потенциал экскурсий в природу в начальной школе в рамках курса Окружающий мир

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 44,90 КБ
 • добавлен 19 марта 2015 г.
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва, Апальков И.Е., руководитель - иерей Олег Мумриков, 2014. — 39 с. Психологические особенности младшего школьника; Образовательное и воспитательное значение курса «Окружающий мир»; Понятие и функции экскурсий в природу в рамках курса "Окружающий мир"; Обучающий и воспитательный потенциал экскурсий в природу в рамках курса "Окружающий мир".

Окружающий мир. 1-2 класс. Комплект таблиц

Справочник
 • формат image
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 18 июня 2012 г.
Издательство Спектр, 2007. — 27 таблиц. 1 класс. Комнатные цветы. Уход за комнатными цветами. Динозавры. Зимующие птицы. Перелетные птицы. Дикие звери. Домашние животные. Садовые цветы. Части растений. Насекомые. Части тела. Рыбы. Части тела. Птицы. Части тела. Звери. Части тела. Земля. Луна. Наша страна. 2 класс. Живая и неживая природа. Зима. Живая и неживая природа. Весна. Живая и неживая природа. Лето. Живая и неживая природа. Осень. Явления...

Организация беседы на уроке природоведения

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,69 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
ГУО "СШ № 1 г. Белоозерска" Вашкевич Н. А. 2011г В работе описан метод беседы как метод работы на уроке "человек и мир". Даны методические указания по проведению беседы на уроке "человек и мир"

Павлютенко А.И. Место химического эксперимента на уроках окружающего мира в начальной школе

 • формат pdf
 • размер 2,65 МБ
 • добавлен 24 июня 2013 г.
Калининград: Изд-во МАОУ СОШ № 31, 2012. — 36 [1] с. Тираж 30 экз. В издании приведены методические рекомендации по проведению химического эксперимента согласно программному содержанию курса «Окружающий мир» 3 класс, УМК Плешаков А.А. и УМК Поглазова О.Т. От автора. Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его свойства. Вода. Свойства почвы. Литература. Послесловие.

Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения

 • формат doc
 • размер 14,57 МБ
 • добавлен 15 июня 2010 г.
М.: Просвещение, 1990. - 192 с. В книге дана характеристика основных вопросов методики преподавания природоведения в начальных классах, показаны закономерности и взаимосвязи между содержанием и структурой природоведческого материала, средствами, методами, формами обучения природоведению.

Петраковська Р.О. Природознавство. Розробки уроків. 4 клас

 • формат pdf
 • размер 1,73 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа: Тріада+, 2007. — 128 с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 12 (48)). — ISBN 978-966-495-034-0. Матеріали посібника дібрані відповідно до вимог чинної Програми загальноосвітньої школи (3–4 класи) та згідно з підручником Т. М. Байбари, Н. М. Бібік «Я і Україна». 4 клас. Збірка містить докладні розробки уроків природознавства інтегрованого курсу «Я і Україна» для 4-го класу з розділів «Планета Земля», «Наша Батьківщина...

Плешаков А.А. Электронное приложение к учебнику Окружающий мир. 1 класс

 • формат diskimage
 • размер 152,88 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Просвещение, 2011 г. Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом УМК «Окружающий мир. 1 класс» автора А. А. Плешакова. Приложение может использоваться для совместной с учителем работы учащихся в классе, и для самостоятельной работы учащихся дома. В пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих информационно-образовательное пространство УМК: Фотографии, Анимации, Видеофрагменты, Интер...

Плешаков А.А. Электронное приложение к учебнику Окружающий мир. 2 класс ISO

 • формат diskimage
 • размер 185,01 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Издательство: Просвещение, 2011 г. Серия: Школа России (ФГОС). Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом УМК «Окружающий мир. 2 класс» автора А. А. Плешакова. Приложение может использоваться для совместной работы учащихся с учителем в классе и для самостоятельной работы учащихся дома. В пособие включено более 600 мультимедиаресурсов различных типов, расширяющих информационно-образовательное пространство УМК: Анимац...

Плешаков А.А., Крючкова Е.А., Соловьева А.В. Окружающий мир. Методические рекомендации. 4 класс

 • формат pdf
 • размер 1,84 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пособие для учителей. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2015. — 127 с. — (Школа России). Данное пособие разработано в помощь учителю, реализующему в своей практике требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, определённые ФГОС. В пособии представлены особенности структуры, содержания и методического обеспечения учебника «Окружающий мир. 4 класс», календарно-тематическое планирование, планируемые...

Поглазова О.Т. Окружающий мир: методические рекомендации к учебнику для 3 класса

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2,99 МБ
 • добавлен 18 апреля 2014 г.
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. – 388 с. – ISBN 978-5-418-00650-9 Данное пособие написано специально для учителей, ведущих (или предполагающих вести) уроки по предмету «Окружающий мир» по авторской программе О. Т. Поглазовой. В пособии освещены принципы отбора и представления учебного содержания в учебнике, рабочих тетрадях, тетради для тестовых заданий, даны рекомендации по планированию уроков, организации познавательной деятельности учащихс...

Поглазова О.Т. Окружающий мир: методические рекомендации к учебнику для 4 класса

Практикум
 • формат pdf
 • размер 5,63 МБ
 • добавлен 15 апреля 2014 г.
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. – 400 с. – ISBN 978-5-418-00 Данное пособие написано специально для учителей, ведущих (или предполагающих вести) уроки по предмету «Окружающий мир» по авторской программе О.Т. Поглазовой. В пособии освещены принципы отбора и представления учебного содержания в учебнике, рабочих тетрадях, тетради для тестовых заданий, даны рекомендации по планированию уроков, организации познавательной деятельности учащихся и фо...

Поглазова О.Т. Окружающий мир: методические рекомендации. 1 класс

 • формат pdf
 • размер 911,48 КБ
 • добавлен 28 сентября 2016 г.
Пособие для учителя. — Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010. — 176 с. Методические рекомендации к учебнику для 1 класса общеобразовательных учреждений. Общие рекомендации по преподаванию. интегрированного курса «Окружающий мир» в начальной школе. Стратегия нового стандарта. Рекомендации по учёту возрастных особенностей младших школьников. Пояснительная записка к курсу «Окружающий мир» для 1 – 4 классов. Программа и тематическое планирование по курс...

Поглазова О.Т., Миронова М.В. Окружающий мир: методические рекомендации к учебнику для 1 класса

Практикум
 • формат pdf
 • размер 9,02 МБ
 • добавлен 19 апреля 2014 г.
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. – 264 с. – ISBN 978-5-418-00323-2. Пособие написано специально для учителей, ведущих (или предполагающих вести) уроки по предмету «Окружающий мир» по авторской программе О. Т. Поглазовой. В пособии даны рекомендации по планированию и организации уроков на основе учебника для 1 класса. Его главная цель – помочь учителю в разработке и проведении уроков. В материал внесены изменения и дополнения в соответствии с н...

Поглазова О.Т., Миронова М.В. Окружающий мир: методические рекомендации к учебнику для 2 класса

Практикум
 • формат pdf
 • размер 4,98 МБ
 • добавлен 17 мая 2014 г.
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. – 256 с. Пособие написано специально для учителей, ведущих (или предполагающих вести) уроки по предмету «Окружающий мир» по авторской программе О. Т. Поглазовой. В пособии даны рекомендации по планированию и организации уроков на основе учебника для 2 класса. Его главная цель – помочь учителю в разработке и проведении уроков. В материал внесены изменения и дополнения в соответствии с ФГОС. Возможности курса «О...

Полевая практика по окружающему миру

Реферат
 • формат doc
 • размер 2,45 МБ
 • добавлен 02 апреля 2015 г.
Апальков И. Е. Москва, Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2011. В этой работе Вы найдете информацию: О разновидностях весенних лугов; О цветах и растениях весеннего луга; О насекомых-обитателях весеннего луга; О камнях и минералах, встречающихся в Подмосковье. Работа снабжена цветными фотографиями.

Полянский И.И. Сезонные явления в природе

 • формат djvu
 • размер 8,68 МБ
 • добавлен 02 февраля 2014 г.
Пособие для учителей. — 6-е изд. (2-е посмертное). — Под ред. Ю.И. и В.И. Полянских. — Л.: Учпедгиз, 1956. — 297 с. Автор этой книги — видный методист-естественник и один из пионеров в деле разработки экскурсионного метода в преподавании естествознания, по книгам которого учились и учили многие педагоги советской средней школы. И.И. Полянский с 1902 по 1930 год осуществлял большую работу по подготовке учителей естествознания и по пропаганде экск...

Потапов И.В. Зоология с основами экологии животных

 • формат pdf
 • размер 10,80 МБ
 • добавлен 15 мая 2015 г.
Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Академия, 2001. — 296 с. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов педагогических вузов по специальности 031200 — Педагогика и методика начального образования. В учебном пособии даны современные представления о системе животного мира, жизнедеятельности основных групп животных, их экологии, о природ...

Потапов И.В., Ивченкова Г.Г. и др. Обучение в 4 классе по учебнику Окружающий мир Ивченковой Г.Г., Потапова И.В. и др

 • формат pdf
 • размер 2,46 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Астрель, 2015. — 190 с. Входит в УМК «Планета знаний». Программа. Методические рекомендации. Тематическое планирование.

Потапов И.В., Ивченкова Г.Г. Обучение в 1 классе по учебнику Окружающий мир Ивченковой Г.Г., Потапова И.В

 • формат pdf
 • размер 44,48 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Астрель, 2017. — 124 с. Входит в УМК «Планета знаний». Программа. Методические рекомендации. Тематическое планирование.

Початкова школа. Я і Україна. Аркушевий набір

 • формат image, pdf
 • размер 81,23 МБ
 • добавлен 10 октября 2011 г.
Наглядно-дидактичний матеріал. — Видавник: Наш світ, 2010. — 34 с. Склад набору : Плакати «Будова рослини», «Живлення рослин», «Орієнтування», «Горизонт», «Корисні копалини», «Сонячна система», «Пори року», «Кругообіг води в природі», «Різноманітність тварин» (два вида), «Вода», «Тіло, речовина, молекула». Плакати ілюструють низку важливих тем курсу "Я і Україна", що важко сприймаються без наведення відповідного наочного матеріалу. Містять велик...

Природная зона: Степь

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,06 МБ
 • добавлен 13 марта 2016 г.
Школа ГБОУ ЦО 1601, г. Москва, Сайпидиновая М.Т., Петрова Е. В., 6 слайдов, 2015. Степь как географическое понятие. Степь в истории России. Евразийская Степь. Половецкая степь. Кочевники.

Реферат - современные программы по курсу Окружающий мир

Реферат
 • формат doc
 • размер 129.5 КБ
 • добавлен 24 июля 2011 г.
«Характеристика действующих программ по курсу «Окружающий мир» в начальных классах. Анализ действующих учебников по предмету «Окружающий мир». (Учебно-методический комплект «Гармония» (научный руководитель - Н.Б. Истомина) , учебник «Окружающий мир » Ольги Тихоновны Поглазовой),23 стр

Саплина Е.В., Саплин А.И., Сивоглазов В.И. Окружающий мир. 1-4 классы. Рабочая программа

 • формат pdf
 • размер 296,24 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М. : Дрофа, 2017. — 42 с. Входит в учебно-методический комплект «РИТМ».

Скворцов П.М. Уроки природоведения и экологии во 2 (3) классе

 • формат pdf
 • размер 50,76 МБ
 • добавлен 26 мая 2013 г.
Методические рекомендации. — СПб.: Специальная Литература, 1999. — 95 с. Пособие подготовлено в качестве методического оснащения нового курса «Природоведение и экология» и адаптировано к учебнику «Природоведение и экология. 2 (3) класс». Пособие состоит из двух частей. Первая часть посвящена общим вопросам методики преподавания нового курса «Природоведение и экология» в начальной школе. Вторая часть содержит примерные методические разработки уро...

Смирнова М.С. Как изучать Окружающий мир в начальной школе

 • формат pdf
 • размер 798,08 КБ
 • добавлен 30 декабря 2016 г.
М.: Перо, 2016. — 66 с. — ISBN 978-5-906927-35-4 Книга представляет собой практико-ориентированное учебно-методическое пособие, посвященное проблемам методики обучения предмету «Окружающий мир». В нем теоретические положения подтверждаются конкретными примерами, фрагментами методических разработок, информационными вставками. Материалы книги будут полезны студентам бакалавриата и магистратуры, а также учителям начальной школы. Они могут быть испо...

Смирнова М.С., Добротин Д.Ю., Рыжова Н.А., Нехлюдова М.В., Смирнова Т.М. Методика преподавания предмета Окружающий мир

 • формат pdf
 • размер 2,66 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник и практикум для академического бакалавриата. — Москва: Юрайт, 2016. — 308 с. Предлагаемый учебник разработан на основе сложившейся практики преподавания естествознания в начальной школе. Традиционные темы, раскрывающие методы и формы, средства и технологии обучения, рассматриваются в контексте развития информационно-образовательной среды; кроме того, анализируется опыт применения новых технологий обучения (ИКТ, исследовательская деятельно...

Страны мира: Великобритания

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,82 МБ
 • добавлен 05 февраля 2016 г.
Школа ГБОУ ЦО 1601, г. Москва, Сайпидиновая М.Т., Петрова Е. В., 6 слайдов, 2015. Географическое положение, культура, музыка и др.

Тетеркина В.А., Погорелова С.Н. Я и Украина. 2 класс: рабочая тетрадь

Рабочая тетрадь
 • формат pdf
 • размер 34,07 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харьков: Издательство "Ранок", 2011.- 48с., илл. ISBN 978-611-540-328- 8. Тетрадь составлена в соответствии с программой курса "Я и Украина.Окружающий мир". Разноуровневые задания с использованием рисунков, схем и таблиц будут способствовать развитию мышления и речи детей, расширят и обогатят представления младших школьников об окружающем мире. Тетрадь предназначена для организации работы учащихся 2 класса на уроке и дома. Цветная скан-копия, раз...

Тетьоркіна В.А., Погорелова С.М., Пономарьова Г.Ф. Я і Україна. Навколишній світ. 2 клас. Матеріали до уроків

 • формат pdf
 • размер 1,57 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2008. — 268, [4] с. — ISBN 978-966-333-705-0. Посібник створено відповідно до чинної програми «Я і Україна. Навколишній світ» (авт. Н. Бібік, Н. Коваль). Матеріал до кожної теми орієнтований на розвиток зацікавленості дітей, кмітливості, дає можливість оволодіти різними способами навчальної діяльності, забезпечує екологічне виховання, стимулює допитливість та інтерес до пізнання природи, її об’єктів і явищ за допомогою народних прислі...

Технологии формирования коммуникативных универсальных учебных действий в начальной школе

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 65,80 КБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
Омский ГПУ, Омск, 2013. — 64 с. Кафедра педагогики и психологии детства Курсовая работа по направлению Педагогика, профиль Начальное образование. Оглавление: Ведение. Теоретические основы формирования коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников. Значение и особенности коммуникативных универсальных учебных действий в системе начального образования. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Выводы по I главе...

Тицкая Л.Н. Методика преподавания естествознания в начальной школе

Практикум
 • формат pdf
 • размер 279,69 КБ
 • добавлен 05 февраля 2014 г.
Метод. указания. — Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. — 10 с. Предназначены для выполнения самостоятельной работы по дисциплине "Методика преподавания естествознания в начальной школе" для студентов специальности 0312 "Преподавание в начальных классах".

Тицкая Л.Н. Методика преподавания естествознания в начальной школе

Практикум
 • формат djvu
 • размер 2,37 МБ
 • добавлен 14 января 2014 г.
Метод. указания. — Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. — 10 с. Предназначены для выполнения самостоятельной работы по дисциплине "Методика преподавания естествознания в начальной школе" для студентов специальности 0312 "Преподавание в начальных классах".

Тюмасева З.И., Орехова И.Л., Кушнина Е.Г. Мир вокруг нас в красках, формах и звуках. 4 класс

 • формат pdf
 • размер 1,45 МБ
 • добавлен 10 января 2017 г.
Учебное пособие. — Челябинск: Площадь Эволюции, 2002. — 48 с. Учебное пособие в форме рабочей тетради разработано для 4-го класса трехлетней (четырехлетней) начальной школы и соответствует интегрированному учебному курсу «Окружающий мир», который охватывает с учетом регионального аспекта такие образовательные области, как: «Природа», «Человек», «Общество». Пособие ориентировано на требование общеобразовательного стандарта, экологические особеннос...

УМК Занков Окружающий мир

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,77 МБ
 • добавлен 04 июля 2014 г.
Педагогический институт, г. Комсомольск-на-Амуре, 4 курс, 2014 г., 48 слайдов. Дисциплина — Методика преподавания в начальной школе. Система Л.В.Занкова. Основа содержания интерактивного курса Окружающего мира УМК Занкова. Цели по ФГОС. Задачи по ФГОС. Характеристика программы с 1 по 4 класс УМК Занкова. Ядро рационального постижения мира. Планируемые результаты обучения курсу «Окружающий мир» (УУД). Портрет выпускника начальной школы.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс

 • формат djvu
 • размер 623,92 КБ
 • добавлен 27 сентября 2012 г.
Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2012. — 112 с. Методическое пособие для учителей по курсу «Окружающий мир» (1 класс) учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа» разработано на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (стандарта второго поколения) и программы по учебным предметам, с учетом особенностей дидактического обеспечения курса (учебника, хре...

Формирование естествоведческих понятий

degree
 • формат doc
 • размер 3,69 МБ
 • добавлен 16 апреля 2013 г.
НГПУ, г. Новосибирск/Россия, преподаватель Зыкова У.А, 73 стр., студентка 5 курса Дианова Л.Г., 2012 г. Специальность "Психология". Введение. Теоретический и методический аспекты формирования естествоведческих понятий. Характеристика естествоведческих понятий. Методика формирования естествоведческих понятий. Формирование естествоведческих понятий при помощи словесных методов. Выводы по 1 главе. Экспериментальное исследование эффективности словесн...

Формирование УУД средствами предмета Окружающий мир

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,18 МБ
 • добавлен 13 марта 2015 г.
УрГПУ, Екатеринбург, 2014 г., препод. Лазарева О.С. — 21 слайд. Дисциплина — Теория и технология преподавания предмета "Окружащий мир". Формирование УУД средствами предмета окружающий мир рассматривается на примере учебника и рабочей тетради "Окружающий мир" (авт. Вахрушев А. А.) 2 класс, ОС "Школа 2100". Развитие регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД (с примерами).

Хитяєва Л.П., Діптан Н.В. Я і Україна (Громадянська освіта. Природознавство). Робочий зошит. 3 клас

 • формат pdf
 • размер 21,24 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Ранок, 2013. — 64 с. Зошит створено відповідно до программ курсу "Я i Україна" i підручника Т.М. Байбари та Н.М. Бібік "Я i Україна" для 3 класу. Різнорівневі завдання з використанням малюнків, схем i таблиць сприятимуть розвитку мислення та мовлення дітей, розширятъ та збагатять уявлення молодших школярів про свою країну та її природу. У зошиті вміщено матеріали з громадянської освіти та природознавства. Зошит призначений для організації роб...

Хитяєва Л.П., Діптан Н.В. Я і Україна (Громадянська освіта. Природознавство). Робочий зошит. 4 клас

 • формат pdf
 • размер 19,20 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Ранок, 2012. — 64 с. Зошит створено відповідно до нової програми курсу „Я і Україна" та підручників Т.М. Байбари, Н.М. Бібік „Я і Україна" для початкової школи. Різнорівневі завдання з використанням малюнків, схем і таблиць сприятимуть розвитку мислення й мови дітей, розширять і збагатять уявлення молодших школярів про рідну країну та її природу. В зошиті розміщені матеріали з громадянської освіти та природознавства. Зошит призначений для орг...

Хитяева Л.П., Диптан Н.В. Я и Украина. Рабочая тетрадь. 3 класс

Рабочая тетрадь
 • формат djvu
 • размер 3,90 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харьков: Веста, 2012. — 64 с.: ил.+ 16 с. прил. — ISBN 978-966-08-1718-0. Сверстано в формате djvu, разрешение 300 dpi. Тетрадь создана в соответствии с действующей программой курса "Я и Украина" и учебника Т.Н.Байбары и Н.М.Бибик "Я и Украина" для 3 класса.

Чугайнова Л.В. Теоретические основы обучения естествознанию

Практикум
 • формат pdf
 • размер 789,46 КБ
 • добавлен 28 января 2016 г.
Учебно-методическое пособие. — Соликамск: СГПИ, 2012. — 112 с. Учебно-методическое пособие содержит систему опорных материалов, которые помогут эффективно и грамотно спланировать и построить учебную и внеучебную работу с младшими школьниками. Данное пособие составлено в соответствии со стандартом ГОС ВПО и программой по «Теоретическим основам и технологиям обучения естествознанию». Пособие предназначено для студентов направления «Педагогика», пр...

Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Методика преподавания курса Окружающий мир. 1 класс

Практикум
 • формат pdf
 • размер 602,92 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вита-Пресс, 2013. — 151 с. Входит в УМК «Система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова».

Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Методика преподавания курса Окружающий мир. 2 класс

Практикум
 • формат pdf
 • размер 572,91 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вита-Пресс, 2013. — 135 с. Входит в УМК «Система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова».

Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Методика преподавания курса Окружающий мир. 3 класс

Практикум
 • формат pdf
 • размер 634,72 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вита-Пресс, 2013. — 143 с. Входит в УМК «Система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова».

Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Методика преподавания курса Окружающий мир. 4 класс

Практикум
 • формат pdf
 • размер 458,37 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вита-Пресс, 2013. — 120 с. Входит в УМК «Система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова».

Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Окружающий мир. 1-4 классы. Программа

 • формат pdf
 • размер 749,95 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вита-Пресс, 2011. — 44 с. Методическая поддержка с сайта издательства. Входит в УМК «Система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова».

Чудинова Е.В., Красных О.А. Окружающий мир. 1-4 классы. Программа

 • формат pdf
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вита-Пресс, 2016. — 61 с. Методическая поддержка с сайта издательства. Входит в УМК «Система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова

Экологическое образование и воспитание в начальных классах на уроках окружающего мира

degree
 • формат doc
 • размер 81,69 КБ
 • добавлен 13 ноября 2015 г.
Педагогический институт, Россия, Чеченская республика, 2015. — 50 с. Введение. Экологическое воспитание в начальных классах общеобразовательной школы. Особенности экологического воспитания в младшем школьном возрасте на уроках окружающего мира. Примерные тематические конспекты уроков окружающий мир.