Похожие разделы

Андзьошина Н.М. Навчаємо словотворчості. Формування навичок написання творів і переказів у молодших школярів. 2-4 класи

 • формат pdf
 • размер 557,81 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2008. — 108, [4] c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 8 (56)). — ISBN 978-966-333-938-2. Посібник містить розгорнуті конспекти уроків розвитку зв’язного мовлення у 2–4 класах, складені відповідно до вимог чинної програми та оновленого Державного стандарту. Використання на уроках цікавого дидактичного матеріалу, різноманітних методів і форм організації навчальної роботи сприятиме формуванню основних компетентностей...

Вашуленко М.С. (ред.). Методика навчання української мови в початковій школі

 • формат pdf
 • размер 2,90 МБ
 • добавлен 07 января 2013 г.
Навчально методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Літера ЛТД, 2011. — 364 с. У навчальному посібнику висвітлено всі розділи, передбачені програмою з методики викладання української мови в початкових класах для педагогічних навчальних закладів II–IV рівнів акредитації. Матеріали посібника зорієнтовані на Державний стандарт початкової загальної освіти з освітньої галузі «Мова і література» та нову програму з української м...

Вашуленко М.С. (ред.). Методика навчання української мови в початковій школі

 • формат djvu
 • размер 4,79 МБ
 • добавлен 02 сентября 2014 г.
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Літера ЛТД, 2011. — 364 с. — ISBN 978-966-178-015-5. У навчальному посібнику висвітлено всі розділи, передбачені програмою з методики викладання української мови в початкових класах для педагогічних навчальних закладів II—IV рівнів акредитації. Матеріали посібника зорієнтовані на Державний стандарт початкової загальної освіти з освітньої галузі «Мова і література» та нов...

Вивчення теми Прикметник як засобу формування пізнавальної активності молодших школярів

degree
 • формат rtf
 • размер 137,38 КБ
 • добавлен 12 июля 2014 г.
Автор невідомий. — 126 с. Об’єктом магістерської роботи є процес вивчення прикметника на уроках української мови в початкових класах. Предметом дослідження є система вправ для формування знань, умінь і навичок з теми «Прикметник» як засобу формування пізнавальної активності молодших школярів. Мета магістерської роботи – з’ясувати роль прикметника як засобу формування пізнавальної активності молодших школярів на уроках рідної мови. Гіпотеза дослід...

Використання дидактичних ігор та цікавих вправ у процесі вивчення частин мови в початкових класах

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 86,53 КБ
 • добавлен 02 декабря 2014 г.
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, Кіровоград, 2014. — 38 с. Дисципліна — Методика викладання української мови в початкових класах. Вступ. Теоретичні основи використання дидактичних ігор та цікавих вправ в початковій школі. Роль гри у формуванні навчальної діяльності. Особливості використання дидактичних ігор при вивченні частин мови. Умови ефективності ігрової взаємодії. Дидактичні ігри та цікаві вправи у проце...

Використання мовленнєвих ситуацій у процесі розвитку мовлення учнів 4-х класів

degree
 • формат doc
 • размер 83,36 КБ
 • добавлен 19 июня 2012 г.
Без вихідних даних, 2009 р., 79 с. Психолінгвістичні основи формування комунікативних навичок школярів. Дидактичні й методичні аспекти розвитку мовлення засобами ситуативних завдань. Основні методичні підходи до системи роботи з розвитку мовлення школярів. Особливості роботи над розвитком зв’язного мовлення учнів із застосуванням ситуативних завдань. Аналіз шкільних програм і підручників. Стан досліджуваної проблеми у практиці шкільного навчання....

Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами української народної казки

degree
 • формат doc
 • размер 94,08 КБ
 • добавлен 14 декабря 2013 г.
Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) Євпаторійський інститут соціальних наук кафедра методик початкової і дошкільної освіти дипломна робота освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на тему «Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами української народної казки» Виконала: студентка 4 курсу, напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» Євпаторія – 2013, 88 стор Зміст вступ...

Гончарова І.М., Полохова Л.М. Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей молодших школярів. Уроки розвитку зв’язного мовлення в 1 класі

 • формат pdf
 • размер 584,35 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2010. — 139, [5] c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 3 (75)). — ISBN 978-617-00-0482-6. У посібнику розглянуто роль уроків розвитку зв’язного мовлення у процесі формування мовленнєво-комунікативних компетентностей молодших школярів в умовах особистісно орієнтованого навчання. Автори пропонують орієнтовне календарне планування та конспекти уроків зв’язного мовлення в 1 класі з використанням інноваційних, інтерактив...

Джемула Г.П., Лавренчук Т.М. Методичні рекомендації до зошитів з розвитку зв’язного мовлення Барви рідного слова 1-4 класи

Практикум
 • формат pdf
 • размер 40.91 МБ
 • добавлен 28 декабря 2010 г.
К.: Наш світ, 2006. — 82 с. Запропонований дидактичний матеріал з мови та розвитку зв’язного мовлення не випадково має назву « Барви рідного слова». Завдання націлені на навчання дитини цінувати й любити рідне слово, відчувати його красу, неповторне звучання, розуміти його значення, вміти граматично і логічно поєднувати з іншими словами, виховувати відчуття інтонування кожного слова. Я розмістила на сайті також і самі зошити для 1-4 класів /file/...

Диференціація у процесі розвитку мовлення другокласників

degree
 • формат doc
 • размер 103,79 КБ
 • добавлен 12 июля 2012 г.
Без вихідних даних, 2011 р., 83 с. Вступ. Поняття диференціація навчання у педагогічній літературі. Врахування психологічних особливостей молодших школярів у реалізації диференційованого підходу. Лінгвістичні особливості зв’язного мовлення. Огляд методичної літератури в розрізі досліджуваної проблеми. Стан досліджуваної проблеми у шкільній практиці. Хід експериментального дослідження. Аналіз результатів експериментального навчання.

Засоби збагачення активного словника третьокласників етнокультурознавчою лексикою

degree
 • формат doc
 • размер 70,79 КБ
 • добавлен 14 июня 2012 г.
Без вихідних даних, 2009 р., 58 с. Лінгвістичні особливості етнокультурознавчої лексики. Дидактичні умови збагачення словника учнів. Огляд методичної літератури. Стан проблеми в шкільній практиці. Методи і прийоми експериментального дослідження. Опис експериментальної методики. Система тренувальних вправ, спрямована на збагачення мовлення етнокультурознавчою лексикою. Аналіз результатів експериментального навчання.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час складання творів українознавчої тематики в 4-му класі

degree
 • формат doc
 • размер 1,15 МБ
 • добавлен 18 июня 2012 г.
Без вихідних даних, 2012 р., 79 с. Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні мови – підґрунтя електронної лінгводидактики. Сучасні засоби інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку мовлення молодших школярів. Вікові психологічні особливості молодших школярів у аспекті розвитку звʼязного мовлення засобами ІКТ. Українознавчі засади сучасної мовної освіти. Аналіз процесу навчання молодших школярів складати твори українознавчої темати...

Застосування електронного посібника на уроках української мови в 4-му класі

degree
 • формат doc
 • размер 1,63 МБ
 • добавлен 07 июня 2012 г.
Без вихідних даних, 2012 р., 83 с. Сучасні мультимедійні технології у початковій ланці освіти. Характеристика електронних посібників з мови та методика їх створення і використання. Роль та значення електронних посібників в навчанні мови . Дидактичні особливості застосування та різновиди електронних посібників у початковій школі. Вимоги до змісту та інтерфейсу електронних посібників з мови. Етапи створення електронних посібників . Аналіз розділ...

Каніщенко А.П., Ткачук Г.О. (ред.) Українська мова з методикою навчання в початкових класах. Інтегрований курс

 • формат pdf
 • размер 107,05 МБ
 • добавлен 18 января 2013 г.
К.: Промінь, 2003. — 232 с. Підручник з інноваційними технологіями неперервного вивчення рідної мови у ВНЗ та в початковій школі створено на основі результатів експериментально-дослідної роботи та передового педагогічного досвіду. Для студентів і викладачів української мови й методики навчання в початковій школі ВНЗ I-IV рівнів акредитації за ступеневою підготовкою молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

Лобчук О.Г. Навчання мовленнєвої діяльності на уроках мови

 • формат doc
 • размер 691.5 КБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Посібник є першою спробою узагальнити напрацьований у лінгвістиці та методиці матеріал щодо формування у молодших школярів умінь усіх видів мовленнєвої діяльності. У першій частині посібника подані теоретичні питання мовленнєвої діяльності: поняття про мовлення, його види і функції, структуру мовленнєвого висловлювання, культуру мовлення. У другій частині розглядаються зміст і методика роботи з аудіювання, читання, письма, говоріння, складання ді...

Меренцова І.О. Матеріали до уроків. Рідна мова. 3 клас

 • формат pdf
 • размер 103,32 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Харків: Торсінг, 2005. — 384 с. Уроки спрямовані на розвиток творчої особистості учнів. Методичний посібник має високий виховний потенціал на уроках, що дає позитивну можливість поліпшення якості знань учнів та рівня їх вихованості, підвищує ефективність і результативність уроків. Для учнів загальноосвітних навчальних закладів та вчителів початкових класів.

Методика викладання української мови в початкових класах

Статья
 • формат doc
 • размер 1.39 МБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Лекції для педучилищ. — 246 с. Автор: студентка Мусієнко Ю.С. Всього 23 лекції: Предмет і завдання курсу. Зв'язок методики викладання української мови з іншими науками. Основні розділи курсу "Методика викладання української мови в початковій школі". Лінгвістичні і психологічні основи методики навчання грамоти. Читання і письмо - види мовленнєвої діяльності. Звукова система української мови у взаємозв'язку з графічною. Сучасний звуковий аналітико...

Методика роботи над картиною на уроках української мови у 4 класі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 46,64 КБ
 • добавлен 13 октября 2014 г.
Педагогічний коледж ЛНУ ім. І.Франка, Львів, 2014. — 37 с. Вступ. Значення та теоретичні засади роботи над картиною на уроках української мови. Значення роботи над картиною на уроках української мови. Роль засобів мистецтва на уроках української мови у формуванні емоцій та почуттів школярів. Художня картина як засіб розвитку мови учнів. Методика роботи над картиною на уроках української мови у 4 класі. Методика роботи над картиною на уроках украї...

Моісієнко С.В., Меренцова О.В. Зошит для контрольних та перевірних робот. 3клас

 • формат image
 • размер 48,18 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
З Української мови. Харьків, Ранок, 2007. 48с. Зошит призначений для аудіювання, перевірки пісьма та говоріння. Посібник включає завдання для виявлення рівня сформованності орфографічних і пунктуаційних навичок, графічних навичок письма, культури оформлення письмових робіт.

Мультимедійна підтримка уроків української мови як засіб становлення національної самосвідомості молодших школярів

degree
 • формат doc
 • размер 91,31 КБ
 • добавлен 26 июня 2012 г.
Без вихідних даних, 2012 р., 83 с. Національна самосвідомість молодших школярів та шляхи її формування. Традицієзнавчий підхід до навчання й виховання сучасних молодших школярів. Теоретичні аспекти застосування мультимедійних технологій у освітньому процесі. Урок із мультимедійною підтримкою в сучасній науці. Класифікація мультимедійних жанрів на уроках рідної мови. Експериментальне вивчення застосування мультимедійної підтримки для становле...

Підготовка майбутнього вчителя до застосування мультимедійної підтримки уроків розвитку зв’язного мовлення молодших школярів

degree
 • формат doc
 • размер 612,31 КБ
 • добавлен 12 июля 2012 г.
Без вихідних даних, 2012 р., 62 с. Особливості мультимедіа як способу пізнання. Основні засоби мультимедіа на уроках в початковій школі. Психолого-педагогічний аспект використання мультимедійних технологій для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів. Поняття «урок з мультимедійною підтримкою» та «мультимедійний урок» у сучасній науці. Методика застосування мультимедійних технологій у початковій школі. Переваги використання мультиме...

Пентилюк М.І. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс

 • формат pdf
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Ленвіт, 2011. - 368 с. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс Посібник для студентів педагогічних університетів та інститутів

Петрюк Л.П., Рисована З.Г. Зошит для контрольних робіт. 3 клас. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 18,81 МБ
 • добавлен 20 февраля 2015 г.
Х.: Факт, 2008. — 48 с. Зошит містить у собі завдання зі всіма видами перевірок знань та вмінь учнів. Методичні рекомендації відповідають навчальним програмам і містять завдання до всіх видів перевірок знань і вмінь учнів (аудіювання, діалог, усний та письмовий перекази, усний твір, мовні знання й уміння, диктанти, списування). Типи й кількість перевірок відповідають критеріям оцінювання досягнень учнів з окремих предметів у системі початкової за...

Порощук В.П. Використання поетичних творів на уроках української мови у 2-4-х класах. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 4,49 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2011. — 144 c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 10 (94)). — ISBN 978-617-00-1145-9. Посібник містить систему дидактичних матеріалів до уроків української мови у 2–4-х класах, дібраних за мовними темами відповідно до чинної програми з української мови. Використання поезії на уроках рідної мови відкриває невичерпні можливості: сприяє практичному засвоєнню та закріпленню програмового мате- ріалу, розвитку мовлення та...

Походжай Н.Я., Шост Н.Б. Картки оперативного контролю знань з української мови. 3 (2) клас

 • формат pdf
 • размер 12,29 МБ
 • добавлен 18 февраля 2014 г.
Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. — 32 с. У посібнику подано 27 карток (по 2 варіанти) з української мови для оперативного контролю знань учнів 3 (2) класу по всіх темах діючої програми. Посібник призначений для самостійної роботи учнів і контролю їх знань з боку вчителів та батьків.

Реалізація українознавчого аспекту навчання на уроках української мови в 3-му класі

degree
 • формат doc
 • размер 131,31 КБ
 • добавлен 24 июня 2012 г.
Без вихідних даних, 2012. — 76 с. Українознавство як основа національної школи. Українознавчий аспект вивчення української мови в школі. Методичні особливості реалізації соціокультурної змістової лінії навчання української мови в науковій літературі. Аналіз соціокультурної змістової лінії в навчальній програмі з української мови. Діагностувально-констатувальний етап експериментальної роботи. Формувальний етап експерименту. Контрольний етап експе...

Резніченко Н.Г. Українська мова в іграх, казках, подорожах. Розробки нестандартних уроків. 1-4 класи

 • формат pdf
 • размер 46,34 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2008. — 172, [4] с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 3 (51)). — ISBN 978-966-333-678-7. Збірка містить авторські розробки нестандартних за формою проведення у 1–4 класах уроків з української мови та цікавий додатковий матеріал. У розробках автор розкрив методику творчого навчання української мови, у процесі якого поглиблюється уявлення школярів про навколишній світ, розвивається образне і логічне мислення, а також...

Розвиток умінь і навичок учнів 4-го класу складати твори-міркування

degree
 • формат doc
 • размер 82,08 КБ
 • добавлен 03 июня 2012 г.
Без вихідних даних, 2009 р., 73 с. Психолого-педагогічний аспект розвитку мислительних та мовленнєвих умінь учнів початкових класів. Опора на логічні принципи організації міркування. Лінгвістичні основи роботи над творами-міркуваннями в початковій школі. Методичні шляхи розвитку мовленнєво-мислительної діяльності учнів 4-х класів. Аналіз процесу формування в молодших школярів умінь і навичок складати твори-міркування в практиці початкової школи...

Роль дидактичних ігор в збагаченні мовлення другокласників описовими конструкціями

degree
 • формат doc
 • размер 75,27 КБ
 • добавлен 26 июня 2012 г.
Без вихідних даних, 2011 р., 77 с. Науково-методичні основи формування у молодших школярів. умінь і навичок складати тексти-описи на основі використання дидактичних ігор та ігрових ситуацій. Психолого-педагогічний аспект розвитку зв’язного мовлення молодших школярів. Текст як основна лінгводидактична одиниця зв’язного мовлення. Методичні основи використання дидактичних ігор та ігрових ситуацій у процесі формування умінь та навичок молодших школя...

Роль дидактичної гри на уроках української мови

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 123,91 КБ
 • добавлен 25 апреля 2012 г.
ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012, 37с. предмет: методика викладання української мови. Теоретичні засади застосування педагогічної гри на уроках української мови Дидактична гра як один із способів залучення молодших школярів до активної розумової діяльності Роль педагогічної гри у розвитку мовленнєвих здібностей учнів Застосування педагогічної гри з метою розкриття й удосконалення мовленнєвих здібностей учнів в умовах діалектного оточення Типові орфоепіч...

Савчук Л.М. Дидактичні та інтелектуальні ігри на уроках української мови. 2-4 класи

 • формат pdf
 • размер 1021,69 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2009. — 143, [1] c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання», Вип. 6 (66)). — ISBN 978-611-00-0161-8. Посібник містить добірку дидактичних та інтелектуальних ігор, розробки нестандартних за формою підсумкових уроків-ігор з української мови у 2–4 класах. Матеріал посібника дібраний відповідно до чинної Програми з української мови для 2–4 класів та поданий за основними розділами підручників М. С. Вашуленка. Для вчителів та учнів...

Сас В.І. Українська мова. Мовленнєвий розвиток учнів. 1-4 класи

 • формат djvu
 • размер 2,82 МБ
 • добавлен 17 июля 2012 г.
Посібник для вчителя. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007. — 56 с. — ISBN 978-966-408-179-2. У посібнику відповідно до програми Міністерства освіти і науки України та Державного стандарту початкової загальної освіти з української мови подано комплекс вправ з мовленнєвого розвитку учнів у процесі роботи над текстами-описами, текстами-міркуваннями, в ході складання казок та під час роботи над розвитком поетичних здібностей школярів. Запропо...

Тимченко Л.І. Зошит для контролю навчальних досягнень з української мови в 2 класі

 • формат pdf
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Вид-во «Ранок», 2011. — 32 с. Зошит містить усі види завдань для перевірки й оцінювання мовних умінь і навичок другокласників. Зміст посібника відповідає новим «Критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» (2008 р.). У зошиті подані завдання з аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення, контрольні роботи за мовними темами, контрольні диктанти та списування, підсумкові контрольні роботи в кінці кожного семестру. Вп...

Хижняк І.А. Педагогічна практика з методики навчання рідної мови

 • формат pdf
 • размер 750,08 КБ
 • добавлен 03 июля 2012 г.
Метод. рекоменд. для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів. —Слов’янськ: СДПУ, 2010. — 48 с. У методичному посібнику подано загальну характеристику педагогічної практики як форми навчання у ВНЗ: її мету, завдання, функції, різновиди, основні вимоги до організації, права та обов’язки її учасників, критерії оцінювання, перелік та прилади оформлення звітної документації з методики навчання української мови тощо; окреслено загаль...

Хорошковська О.Н. Методика навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою викладання

 • формат pdf
 • размер 5,58 МБ
 • добавлен 13 октября 2012 г.
К.: Промінь, 2006. — 256 с. Методику навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою навчання розроблено вперше. Вона адресується як підручник студентам педагогічних вузів та педколеджів, а також викладачам цих закладів, методистам та вчителям поч класів.

Чекіна О.Ю. Робота зі словниковими словами: нетрадиційні прийоми, ігри та завдання для учнів 1-4 класів

 • формат pdf
 • размер 942,54 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа: Тріада+, 2008. — 109, [3] с.: іл. табл. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 1 (49)). — ISBN 978-966-495-044-9. У посібнику висвітлюються теоретичні питання щодо вивчення словникових слів на уроках української мови в початковій школі. Докладно описана методика застосування міжпредметних зв’язків, елементів етимологічного аналізу, жанрів цікавої граматики, какографії тощо. Різноманітний дидактичний матеріал може бути в...

Шляхи використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках читання

degree
 • формат doc
 • размер 6,74 МБ
 • добавлен 10 июля 2012 г.
Без вихідних даних, 2012 р., 92 с. Психолого-педагогічні основи сприймання художніх творів молодшими школярами. Методичні закономірності роботи з художніми творами у початкових класах. Різновиди та засоби інформаційно-комунікаційних технологій у початковій мовно-літературній освіті. Опис програмних ресурсів для підготовки та проведення уроків читання. Етапи роботи над художнім твором у експериментальній методиці навчання. Види творчих робіт уч...

Шляхи подолання лексичної та граматичної інтерференції в українському мовленні російськомовних першокласників

degree
 • формат doc
 • размер 97,45 КБ
 • добавлен 07 июля 2012 г.
Без вихідних даних, 2010 р., 93 с. Теоретичні засади формування культури українського мовлення першокласників. Культура мовлення як система основних комунікативних ознак. Психолінгвістичні та психологічні основи формування мовленнєвої культури російськомовних першокласників. Лінгвістичні основи формування мовленнєвої культури. Аналіз програм і підручників з рідної мови. Експериментальна система формування культури українського мовлення російськом...

Шпаргалка для студента-практиканта та вчителя молодших класів

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 11,45 КБ
 • добавлен 07 сентября 2012 г.
ЗОШ №1 Вінницьких-Хуторів, 2012 р., 2 с. Педагогічні хитрощі. Рекомендації, поради. В шпаргалці даються поради що робити, якщо учень пропускає букви, недописує закінчення слів, робить помилки в суфіксах, плутає букви, помиляється в словарних словах.