Похожие разделы

Айунц Л.Р., Твердохліб Ж.О., Крук А.З. та ін. Практичні матеріали до комплексної програми з фізичного виховання у 1 - 4 класах

 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 29 декабря 2012 г.
Студентам – практикантам, вчителям початкових класів, вчителям фізичної культури: Методичні рекомендації. — Житомир: Вид - во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. — 120 с. У практичних матеріалах до «Комплексної програми з фізичного виховання у 1–4 кл.», висвітлюються актуальні питання методики та організації навчальної роботи з дітьми, проведення спортивних свят, використання танцювальних вправ, подано поурочні розробки. Методичні рекомендації необхідні...

Архипова Л.А. Методика преподавания физической культуры в начальной школе

 • формат pdf
 • размер 4,31 МБ
 • добавлен 12 марта 2016 г.
Учебное пособие. — Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. — 264 с. Структура учебного пособия повторяет структуру требований государственного образовательного стандарта к содержанию одноименного курса. В нем представлены сведения о планировании, организации, регулировании и контроле физического воспитания учащихся младших классов. Большое внимание уделено современным тенденциям в физкультурном образовании школьников....

Асташина М.П., Шульпина В.П. Оздоровительная гимнастика с детьми дошкольного и младшего школьного возраста

 • формат image
 • размер 37,72 МБ
 • добавлен 11 октября 2014 г.
Методическое пособие. — Омск: Наука, 2008. — 58 стр. Введение. Оздоровительная гимнастика в режиме дня образовательных учреждений разного типа. Особенности проведения корригирующей гимнастики. Комплексы корригирующей гимнастики. Особенности использования дыхательной гимнастики. Особенности проведения мануальной гимнастики. Особенности использования глазодвигательной гимнастики. Комплексы глазодвигательной гимнастики. Особенности проведения психог...

Бондар Т.С. Фізична культура. 1-4 класси. Розробки уроків

 • формат pdf
 • размер 99,55 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харків: Ранок, 2008. - 272 с. Посібник складений відповідно до нової програми 12-річної школи з фізичної культури, затвердженої Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх закладів. Видання містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків, комплекси загальнорозвивальних вправ, комплексні тести оцінювання стану фізичної підготовленості учнів. Посібник призначений для вчителів фізичної культури загальноосвітніх нав...

Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Методика фізичного виховання учнів початкових класів

 • формат doc
 • размер 22,12 МБ
 • добавлен 28 апреля 2013 г.
Посібник. — К.: Полімед. — 70 с. Посібник "Методика фізичного виховання учнів початкових класів" складено згідно з вимогами нової програми фізичної культури для молодших школярів. У посібнику подано техніку виконання вправ основної гімнастики, легкої атлетики, плавання, ходьби на лижах, бігу на ковзанах, а також підготовчі і підвідні вправи і методику навчання цих вправ. Посібник розраховано на учнів педучилищ, студентів педвузів, а також на вчи...

Буц Л.М. Вправи з художньої гімнастики для формування постави

 • формат djvu
 • размер 12,12 МБ
 • добавлен 14 февраля 2017 г.
К.: Радянська школа, 1971. — 96 с. Автор посібника на основі узагальнення власного досвіду подає методику проведення коригуючої гімнастики з використанням засобів художньої гімнастики. Поєднання коригуючої гімнастики з художньою сприяє емоціональному проведенню занять, підвищує їх ефективність. Матеріал викладено за окремими комплексами наростаючої складності. 20 комплексів вправ художньо-коригуючої гімнастики розраховані на два роки занять, по...

Буц Л.М. Рухливі ігри під музику

 • формат pdf
 • размер 5,68 МБ
 • добавлен 14 февраля 2017 г.
К.: Музична Україна, 1978. — 66 с. У цьому посібнику зібрано рухливі ігри, які виконуються під музику. Участь у них допоможе дітям, зокрема дівчаткам, що вчаться у 1—2-му класах, фізично розвинутися і, головне, виробити правильну і красиву поставу.

Вільчковський Е.С., Козленко М.П., Цвек С.Ф. Система фізичного виховання молодших школярів

 • формат doc
 • размер 22,47 МБ
 • добавлен 04 августа 2011 г.
К.: ІЗМН, 1998. — 232 с. Фактически приведен не текстовый документ, а собранные в текстовом редакторе изображения страниц. Загальні основи системи фізичного виховання. Мета, засоби та організація фізичного виховання учнів молодших классів. Навчальна програма - основний документ роботи з фізичного виховання та ін.

Ванджура В.Я., Бірюков О.В. Основи здоров'я і фізична культура 1 клас

 • формат doc
 • размер 3.44 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Ванджура В. Я., Бірюков О. В. Основи здоров'я і фізична культура 1 клас - Тернопіль: Астон, 2005. - 286 с. У посібнику подані орієнтовні напрямки планування навчального матеріалу з предмету "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 1-х класів. Посібник розрахований на вчителів фізичної культури молодших класів.

Василевская Е.С. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня в начальной школе

 • формат pdf
 • размер 7,40 МБ
 • добавлен 16 января 2015 г.
Пособие для учителей начальных классов. — Мозырь: Белый ветер, 2007. — 54 с. Пособие содержит методические рекомендации по организации и проведении физкультурно-оздоровительной работы, комплексы упражнений, игры, рекомендации по проведению занятий в домашних условиях с учётом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста и очерёдности упражнений на разные группы мышц. Адресуется учителям начальных классов, воспитателям групп продлённ...

Васьков Ю.В. Система фізичного виховання у групі подовженого дня в 1-4 класах: навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Васьков Ю. В. Система фізичного виховання у групі подовженого дня в 1—4 класах. — X.: Вид-во «Ранок», 2010. — 128 с. — (Практикум вихователя ПІД). Посібник призначений для організації годин фізичної культури у групах подовженого дня початкової школи. Книга містить комплекси вправ для учнів, навчальне планування годин фізичної культури, опис рухливих ігор. Пропонований посібник дозволить побудувати цілісну систему фізичного виховання в ГПД. Посібн...

Васьков Ю.В. Фізична культура. 2 клас

 • формат pdf
 • размер 2,54 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Ранок, 2013. — 208 с. — (Серія «Розробки уроків»). Навчальний посібник укладено на основі нової програми «Фізична культура» для учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У посібнику розкриваються основні цілі й завдання з фізичної культури для учнів 2-х класів, наводиться календарне планування і плани-конспекти на 102 уроки фізичної культури. Матеріали, що пропонуються, призначені для учителів фізичної культури, учителів початков...

Ващенко О.М., Єрмолова В.М. та ін. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра

 • формат doc
 • размер 1,38 МБ
 • добавлен 14 сентября 2013 г.
Ващенко О.М., Єрмолова В.М., Іванова Л.І., Операйло С.I., Романенко Л.В. Навчально-методичний посібник. — Кам янець-Подільський: Абетка, 2003. — 150 с. — (Серія «Здоров'ятко»). — ISBN 966-682-178-8. У посібнику висвітлюються питання орієнтовного планування навчального матеріалу, оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів, а також організації домашніх завдань з «Основ здоров'я та фізичної культури». Ґрунтовно розкривається методика та орган...

Влияние физкультпауз и игровых перемен на работоспособность младших школьников

Курсовая работа
 • формат doc, ppt
 • размер 9,02 МБ
 • добавлен 19 марта 2012 г.
Средняя школа – гимназия № 10 им. Ч. Валиханова, г. Талдыкорган, Казахстан. Абдрахманова Д. — 14 с.; 23 с. Цель: Изучить процесс влияния физкультурных пауз и игровых перемен на работоспособность младших школьников. Гипотеза. Доказать эффективность выполнения физкультурных пауз, физкультминут и игровых перемен в течении учебного дня и во время выполнения домашнего задания. Практическая значимость заключается в том, что работу можно использовать: В...

Гімнастика

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 33,82 КБ
 • добавлен 25 января 2016 г.
ЗНТУ, 2016. — 31 с. Вступ. Літературний огляд особливостей проведення ранкової гімнастики в загальноосвітній школі. Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Поняття про працездатність молодших школярів. Вплив фізичних вправ на організм молодшого школяра. Методи та засоби проведення ранкової гімнастики із молодшими школярами. Особливості проведення занять ранкової гігієнічної гімнастики із дітьми молодшого шкільного віку. О...

Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Физическая культура в 1 классе

 • формат image
 • размер 165.47 МБ
 • добавлен 08 июня 2012 г.
Мн.: ТетраСисемс, 2004. — 336 с. Учебно-методическое пособие для учителей начальных классов. В пособии изложены конспекты уроков (тема, задачи урока, место проведения, оснащение, ход урока), а также общие методические указания к уроку. Обращено внимание на возрастные и психологические особенности учащихся 1 года обучения, на основы взаимодействия учителя и ученика в учебном процессе по физическому воспитанию.

Дипломная работа - Влияние занятий подвижными играми на физическую подготовленность младших школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья

degree
 • формат doc
 • размер 936.5 КБ
 • добавлен 02 августа 2011 г.
Екатеринбург: УГПУ, 2011г. -60с. Содержание. Введение. Теоретические аспекты влияния подвижных игр на физическую подготовленность младших школьников с отклонениями в состоянии здоровья. Психолого-педагогическая и физиологическая характеристика младших школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Подвижные игры как средство физического воспитания младших школьников. Влияние подвижных игр при основных отклонениях в состоянии здоровья младши...

Дубогай О. Навчання в Русі. Здоров'язберігаючі педагогічні технології в початковій школі

 • формат djvu
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 29 ноября 2011 г.
Методичний посібник. — Київ: Шкільний світ, 2005. — 112 с. У книзі розкриваються питання діагностики та корекції психофізіологічного і фізичного стану молодших школярів, основні форми освітньо-виховної роботи у школі, спрямованої на підвищення індивідуальної рухової активності учнів в системе "сім'я - школа" засобами фізичного виховання.

Исаева С.А. Физкультурные минутки в начальной школе. Практическое пособие

 • формат djvu
 • размер 813,18 КБ
 • добавлен 18 июля 2011 г.
М.: Айрис-пресс, 2010. – 48 с. – (Серия: Культура здоровья с детства). Книга знакомит с требованиями к проведению физкультминуток, их видами, обращает внимание на основные ошибки, которые могут быть допущены педагогами во время их проведения. Пользуясь этим пособием, педагоги смогут выбрать оптимальное время и место для организации физкультминутки, а также составить сбалансированный комплекс упражнений, что позволит снять умственное и физическое...

Исаева С.А. Физкультурные минутки в начальной школе. Практическое пособие

 • формат pdf
 • размер 23,79 МБ
 • добавлен 08 июня 2011 г.
М.: Айрис-пресс, 2010. — 47 с. — (Культура здоровья детства). В этом пособии, адресованном учителям начальных классов и воспитателям групп продленного дня, обоснована необходимость организации двигательной активности младших школьников, раскрыта роль движений в развитии психики и интеллекта. Книга знакомит педагогов с требованиями к проведению физкультминуток, их видами, обращает внимание на основные ошибки, которые могут быть допущены педагогами...

Качашкин В.М. Методика физического воспитания

 • формат doc
 • размер 22.24 МБ
 • добавлен 28 декабря 2008 г.
В пособии даются краткие сведения о курсе теории методики физического воспитания, а также рассматриваются следующие вопросы: физическое воспитание в СССР, методика проведения учебной и внеучебной работы по физическому воспитанию в начальной школе, их планирование в учет.rn

Конспект урока по гимнастике 1 класс. Висы и упоры

Статья
 • формат doc
 • размер 11,61 КБ
 • добавлен 28 мая 2012 г.
Удгу, Ижевск, 2012. — 4 с. Задачи: Учить лазанию по гимнастической скамейке в упоре присев и стоя на коленях, подтягиванию в положении лежа на животе Разучить группировку и перекаты вперёд и назад в группировке Продолжить учить строевым командам, поворотам в строю

Конспект урока по гимнастике в 3 классе Гимнастика с элементами акробатики

Статья
 • формат doc
 • размер 66.5 КБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Задачи урока: 1. Совершенствовать технику выполнения комбинации из акробатических элементов. 2. Развивать координационные и силовые способности, гибкость, формировать правильную осанку. 3. Воспитывать силу воли, настойчивость. Тип урока: комбинированный. 5 станиц

Конспект урока по гимнастике, 3 класс

Статья
 • формат doc
 • размер 8.54 КБ
 • добавлен 14 ноября 2010 г.
Цели и задачи: 1)Формировать умение лазать по гимнастической стенке различными способами. 2) Закрепить ранее изученные элементы гимнастики. 3) Развивать спортивные качества: гибкость, ловкость, координацию. 4) Прививать навыки З. О. Ж.

Конспект урока по физической культуре для 4 класса

Статья
 • формат doc
 • размер 9.18 КБ
 • добавлен 12 марта 2011 г.
План-конспект урока по гимнастике для 4 класса. Задачи на урок: Обучение вскоку в упор присев и соскоку прогибаясь с «козла» в ширину. Развитие гибкости. Вводная часть, основная часть, заключительная часть. Методические рекомендации.

Конспект урока физкультуры для 2 класса

Статья
 • формат doc
 • размер 14,96 КБ
 • добавлен 27 апреля 2011 г.
Без выходных данных, 3 стр. Тема урока: Разучивание новых подвижных игр направленных на развитие силы, выносливости, координации. Цели урока: (образовательные) сообщить необходимый минимум по профилактике нарушения осанки; (оздоровительные): развивать физические качества: силу, выносливость, формировать и укреплять здоровье средствами физической нагрузки развивающего характера; (воспитательные): воспитывать сознательное отношение к совершенст...

Конспект урока физкультуры для 4 класса

Статья
 • формат doc
 • размер 10,98 КБ
 • добавлен 12 мая 2011 г.
Передача и ловля баскетбольного мяча. Цель: Формирование двигательных навыков у обучающихся, привлечение детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Задача: Совершенствовать ловлю мяча двумя руками. Совершенствовать передачи мяча от груди, снизу, сверху. Воспитывать быстроту, ловлю, координационные способности.

Конспект урока физкультуры для 4 класса

Статья
 • формат doc
 • размер 18,95 КБ
 • добавлен 22 мая 2011 г.
Низкий старт. Задачи урока. Научить выполнению команд, подаваемых при низком старте. Продолжить обучение разбегу с попаданием на место отталкивания в прыжках в длину способом «согнув ноги». Воспитывать трудолюбие, дисциплинированность.

Лущик І.В. Усі уроки фізичної культури. 1 клас

 • формат pdf
 • размер 2,11 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч.-метод. посібник. — Х.: Основа, 2012. — 221, [3] с.: іл., табл. — (Серія «Усі уроки»). — ISBN 978-617-00-1382-8. У виданні значну увагу приділено плануванню та організації роботи з фізичної культури для учнів 1-го класу загальноосвітньої школи за новою програмою (2011). Наведено графік розподілу та проходження навчального матеріалу на рік, календарні плани на 1-й і 2-й семестри та конспекти уроків основних навчальних модулів. У додатках наве...

Методика преподавания физической культуры

 • формат rtf
 • размер 264.62 КБ
 • добавлен 08 апреля 2010 г.
Анатомо-физиологические особенности учащихся младшего школьного возраста. Задачи физического воспитания учащихся начальной школы. Средства и особенности физвоспитания в начальных классах. Врачебный контроль над физическим воспитанием младших школьников. Кол-во стр. 33

Методические материалы: конспекты уроков для учебной практики

 • формат doc
 • размер 209.94 КБ
 • добавлен 26 февраля 2010 г.
Конспекты уроков составлены для прохождения учебной практики в НГУ им. П. ф. Лесгафта (4 курс) Панкратьевой Т. В. 2009 г. материалы содержат 10 конспектов уроков для начальных классов (1-3 кл). 1 четвертной план график. 1 конспект для проведения зачетного урока. 1 конспект фрагмента урока. каждый конспект урока содержит: Задачи урока. Частные задачи. Средства. Дозировка. Методические приемы обучения, воспитания и организации.

Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів

 • формат pdf
 • размер 539,07 КБ
 • добавлен 03 мая 2013 г.
Монографія. — Дніпропетровськ: Вид-во „Інновація", 2007. — 252 с. У файлі представлені сторінки 142-156, 161-198. У книзі розглянуто сучасний стан організації фізичного виховання з молодшими школярами, проблеми, які існують в організації фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах. На основі експериментальних досліджень визначені сучасні підходи до організації і методики проведення основних форм фізкультурно- оздоровчої роботи з діть...

Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія

 • формат doc
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Москаленко Н. В. Фізичне виховання молодших школярів: Монографія. - Дніпропетровськ: Вид-во „Інновація", 2007. - 252 с. У книзі розглянуто сучасний стан організації фізичного виховання з молодшими школярами, проблеми, які існують в організації фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах. На основі експериментальних досліджень визначені сучасні підходи до організації і методики проведення основних форм фізкультурно- оздоровчої роботи...

Общеразвивающие упражнения для начальной школы

Практикум
 • формат doc
 • размер 235,61 КБ
 • добавлен 15 марта 2014 г.
Омск, Омский педагогический колледж №1, 5 курс, 2013. — 11 с. Методические указания по физической культуре, общеразвивающие упражнения для каждого класса (1-4) начальной школы.

Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 2 класс

 • формат djvu
 • размер 4,55 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: ВАКО, 2014. — 272 с. — (В помощь школьному учителю). — ISBN 978-5-408-01457-6. В пособии представлены поурочные разработки по курсу «Физическая культура» для 2 класса общеобразовательных учреждений к УМК «Школа России», соответствующие требованиям ФГОС НОО. Издание адресовано учителям физической культуры общеобразовательных учреждений, тренерам и преподавателям учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, студентам...

Подвижные игры для детей младшего школьного возраста

Реферат
 • формат doc
 • размер 8.2 КБ
 • добавлен 06 апреля 2011 г.
В данной работе содержится 14 интересных и подвижных игр для детей младшего школьного возраста (Ручейки и озера, Охотники и утки, Стрелок, Большой мяч и другие). Данная работа пригодится в качестве сдачи норматива по физической культуре в высшем учебном заведении. 3 листа. Волгоград, 2011. ВГПУ, факультет ДНО.

Поцелуев А.А. Направленность и содержание урока физической культуры для детей младшего школьного возраста с ожирением

Дисертация
 • формат doc
 • размер 938,01 КБ
 • добавлен 02 февраля 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Специальность: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. МПГУ. Москва. 2014. — 220 с. Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Юдин Б.Д. Цель исследования: разработка и научное обоснование педагогических условий коррекции ожирения у детей средствами физической культуры. Объект и...

Применение игрового метода в физическом воспитании как средство активизации двигательной деятельности на занятиях физической культуры

degree
 • формат doc
 • размер 185,94 КБ
 • добавлен 17 ноября 2013 г.
61 стр. (Автор и выходные данные не указаны). Содержание: Введение. Научно-методические основы применения подвижных игр на начальном этапе подготовки конькобежцев. Педагогическое значение подвижных игр в физическом воспитании детей. Физиологические и психологические особенности детей среднего школьного возраста. Особенности воспитания физических качеств. Методология исследования. Организация исследования. Методы исследования. Влияние подвижных иг...

Разяпова Р.Н., Малорошвило Л.Н. Лапта

 • формат pdf
 • размер 1,09 МБ
 • добавлен 21 января 2017 г.
Учебно-методическое пособие. — Оренбург: Оренбургский государственный педагогический университет, 2013. — 104 с. Лапта не требует ни особенных дорогостоящих принадлежностей, ни фундаментального специального оборудования площадок. Поэтому во многих регионах русскую лапту включает в школьные программы. Цель данного учебного пособия ознакомить учителей физической культуры школ, средних учебных заведений, студенческую молодежь с новым (или старым и з...

Рубцов А.Т. Физкультура в школе. 1 класс

 • формат pdf
 • размер 14,63 МБ
 • добавлен 31 октября 2011 г.
М.: Планета, 1972. — 51 с. Комплект из 25 цветных открыток (фотография + описание) где изображены упражнения основной гимнастики. Являются дидактическим пособием для учителей начальных классов, ведущих уроки физической культуры. Учителя могут использовать эти карточки для демонстрации школьникам правильного выполнения упражнений и рекомендовать их для занятий в домашних условиях. Карточки могут быть также использованы воспитателями групп продленн...

Смирнов В.В. Формирование индивидуальных и командных действий с мячом у детей младшего школьного возраста при обучении игре в баскетбол

 • формат pdf
 • размер 255,55 КБ
 • добавлен 19 мая 2012 г.
Губаха, Пермский край: МОУ «СОШ №25», 2010. — 35 с. Цель работы: Проанализировать и дать методические и практические рекомендации по формированию основных действий с мячом и без мяча в младших классах в рамках раздела образовательной программы «Подвижные игры». Показать возможность создания теоретической и практической базы у младших школьников для изучения раздела «Спортивные игры» в основной и средней школе. Содержание: Введение. Анатомо-физиол...

Сочеванова Е.А. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 22. Зимние виды спорта и спортивные дисциплины

 • формат
 • размер 69,00 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Детство-Пресс, 2012. — 32 с. (8 с. текста + 28 цв. ил.) — (Оснащение педагогического процесса в ДОУ.) — ISBN 978-5-89814-740-2. Языки: Русский. Цветные иллюстрации: Да. Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый инструкторам физического воспитания, педагогам ДОУ, а также работникам детских спортивных школ. В комплект входят сюжетные картинки, сопроводительные тексты к ним, вопросы для закрепления знаний и примерн...

Тарнопольская Р.И. Физическая культура. Методические рекомендации к учебникам для 1-4 классов

Практикум
 • формат pdf
 • размер 322,35 КБ
 • добавлен 20 апреля 2014 г.
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. – 48 с. – ISBN 978-5-418-00771-1 Общая характеристика учебного предмета. Место предмета «физическая культура» в учебном плане. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. Требования к результатам освоения учебного предмета. Содержание учебного предмета. Требования к знаниям и умениям. Планирование программного материала по физической культуре в начальной школе. Оценивание успеваемости учащихся...

Чуйко О.Ю. Методика проведення занять на спортивно-оздоровчому етапі підготовки

 • формат doc
 • размер 1,02 МБ
 • добавлен 27 февраля 2014 г.
Методична розробка. — Вінниця: Вінницький технічний ліцей, 2012 рік. — 9 с. Чуйко О.Ю. - вчитель фізичної культури, спеціаліст II кваліфікаційної категорії. Мета дослідження - покращення рівня фізичної підготовленості дітей 6-8 років на основі застосування розвиваючих програм на заняттях спортивно-оздоровчого етапу. Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані при розробці програм з фізичного вихован...

Шиганаков А.Т. Методика преподавания физической культуры в начальных классах

Практикум
 • формат pdf
 • размер 294,11 КБ
 • добавлен 16 июля 2012 г.
Методические указания. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. - 11 с. Указания по физической культуре для начальных классов представлены в помощь студентам специальности 0312 при подготовке к педагогической практике. В них предлагается примерный план - конспект урока, перечень подвижных игр, методические советы по проведению урока физической культуры.

Шпаргалка - 50 подвижных игр для развития способностей у учеников младших классов

 • формат doc
 • размер 331.5 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
50 карточек с подвиждными играми включают в себя схемы построения, содержание игры, общие методические указания для проведения, а также правила игры.