Для специалистов / English for Specific Purposes
Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,74 МБ
  • добавлен 30 октября 2015 г.
Мукан Н.В. Методичні вказівки до написання англійською мовою есе, реферату, анотації, наукової статті, тез доповіді, ревю та підготовки презентації
Укладачі: І.М. Байбакова, О.Л. Гасько, Л.В. Лучит, Н.В. Мукан, І.С. Орищин
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 44 с.
Обізнаність із нормами сучасного англомовного наукового письма і вміння представляти свої наукові здобутки є надзвичайно важливими для тих фахівців, хто хоче активно спілкуватися зі своїми зарубіжними колегами і стати рівноправними членами міжнародних науково-освітніх спільнот.
Методичні вказівки укладені з метою навчити студентів писати есе, реферати, анотації, наукові статті, тези доповідей, ревю та підготувати презентацію, що є надзвичайно важливим для їхньої майбутньої професійної кар’єри.
Зміст:
Вступ
Есе
Реферат
Анотація
Наукова стаття
Тези доповіді
Презентація
Список рекомендованої літератури
Похожие разделы