• формат doc
 • размер 281.49 КБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. / Гол. ред. В. С. Пазенок. - К.: КУТЕП, 2010. – Випуск 8 – 334 с.
Збірник містить наукові статті, які висвітлюють актуальні філософські проблеми соціології, історії, економіки, правознавства, політології та теорії туризму в контексті соціальних реалій сьогодення.
Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів, фахівців та усіх, хто цікавиться проблемами туризму в Україні та інших державах.
Похожие разделы
Смотрите также

Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу

 • формат doc
 • размер 395.39 КБ
 • добавлен 26 марта 2010 г.
У виданні розглядається теоретико-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму як цілісної системи урбокомпенсаційного природокористування. На основі конструктивно-географічного підходу розкриваються особливості менеджменту та маркетингу урбокомепсаційпого екологічного туризму. Окремий розділ присвячено проблемі фахової освіти менеджера екологічного туризму. Видання адресовано науковцям - природни...

Збірник статей - Праксеологія туризму

 • формат doc
 • размер 292 КБ
 • добавлен 14 июля 2010 г.
Київський університет туризму, економіки і права, 2009 Філософія туризму, як і будь-яка інша теоретична рефлексія, прагне насамперед з’ясувати сутність туризму у понятійний спосіб, представити її категоріально, концептуально. Це досить складне завдання, адже туризм настільки багатобічне явище суспільного життя, що його неможливо однозначно визначити. За своєю природою туризм є мультидисциплінарним, багатофакторним явищем. Зміст Пазенок В. С. Ф...

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні

 • формат docx
 • размер 309.46 КБ
 • добавлен 27 сентября 2011 г.
Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с. У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму, та перспективи використання інфраструктури туризму тощо. Особлива увага звертається на функціонування туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезп...

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні

 • формат doc
 • размер 1.39 МБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с. У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму та перспективи використання інфраструктури туризму тощо. Особлива увага приділяється функціонуванню туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезпечен...

Лозовецька В.Т., Лук’янова Л.Б. та ін. Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму

 • формат pdf
 • размер 1.71 МБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Навчально-методичний посібник. Київ: Інститут професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України Лабораторія сфери послуг і туризму. - 2010. - 382с. Представлено теоретичні і практичні засади формування професійної компетентності майбутнього фахівця сфери послуг і туризму. Обґрунтовано концептуальні підходи щодо розробки моделей професійної компетентності та відповідних психолого-педагогічних засад формування професійної компетентност...

Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права

 • формат doc
 • размер 1.56 МБ
 • добавлен 14 июля 2010 г.
Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). - К.: КУТЕП, 2009. – 278 с. Київський університет туризму, економіки і права «КУТЕП» – член Ділової Ради Всесвітньої туристської міжнародної організації спеціалізованої установи ООН (UNWTO) – представляє шостий випуск щорічника. Зміст В. С. Пазенок Філософія туризму в системі соціальної філософії А. М. Єрмоленко Феномен туризму у світлі взаємодії стратегіч...

Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права (2010 р.)

 • формат doc
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 14 июля 2010 г.
Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 7 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). - К.: КУТЕП, 2010. – с. 296. Київський університет туризму, економіки і права «КУТЕП» – член Ділової Ради Всесвітньої туристської міжнародної організації спеціалізованої установи ООН (UNWTO) – представляє сьомий випуск щорічника. Збірник містить наукові статті, які висвітлюють актуальні питання та проблеми філософії, соціології, політології в контексті соці...

Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу

 • формат doc
 • размер 12.95 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Монографія / Тетяна Іванівна Ткаченко. - 2-ге вид., випр. та доповн. - К. : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2009. - 463 с У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні проблеми розвитку туризму на основі діалектичного, системного та функціонального підходів. Доведено необхідність розгляду туризму як складної системи в єдності соціальної, економічної та екологічної компонент, подальший генезис якої базуватиметься на концепції стало...

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні

 • формат doc
 • размер 1.8 МБ
 • добавлен 31 марта 2010 г.
Навчальний посібник «Історія туризму в Україні», підготовлений викладачами Київського університету туризму, економіки і права, - це перша спроба систематизувати величезний фактичний матеріал. Посібник «Історія туризму в Україні» написаний відповідно до програми курсу «Історія розвитку світового туризму». При його підготовці автори використали праці вітчизняних і російських учених, власні дослідження. Видання розраховане на студентів та фахівців з...

Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.С. Педагогіка туризму

 • формат doc
 • размер 1.74 МБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. Київ: Видавничий дім "Слово", 2004. - 296 с. У навчальному посібнику розроблено основи педагогіки туризму, представлено предмет та функції галузевої педагогіки. Розкриваються проблеми теорії і практики туристського виховання, освіти та навчання. Визначаються основні тенденції розвитку зарубіжного досвіду підготовки фахівців для сфери туризму. Узагальнюється вітчизняний досвід підготовки фахівців для галузі. Вступ до педагогі...