• формат doc
 • размер 1.8 МБ
 • добавлен 31 марта 2010 г.
Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні
Навчальний посібник «Історія туризму в Україні», підготовлений викладачами Київського університету туризму, економіки і права, - це перша спроба систематизувати величезний фактичний матеріал. Посібник «Історія туризму в Україні» написаний відповідно до програми курсу «Історія розвитку світового туризму». При його підготовці автори використали праці вітчизняних і російських учених, власні дослідження. Видання розраховане на студентів та фахівців з туризму.
Читать онлайн
Смотрите также

Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу

 • формат doc
 • размер 395.39 КБ
 • добавлен 26 марта 2010 г.
У виданні розглядається теоретико-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму як цілісної системи урбокомпенсаційного природокористування. На основі конструктивно-географічного підходу розкриваються особливості менеджменту та маркетингу урбокомепсаційпого екологічного туризму. Окремий розділ присвячено проблемі фахової освіти менеджера екологічного туризму. Видання адресовано науковцям - природни...

Збірник статей - Праксеологія туризму

 • формат doc
 • размер 292 КБ
 • добавлен 14 июля 2010 г.
Київський університет туризму, економіки і права, 2009 Філософія туризму, як і будь-яка інша теоретична рефлексія, прагне насамперед з’ясувати сутність туризму у понятійний спосіб, представити її категоріально, концептуально. Це досить складне завдання, адже туризм настільки багатобічне явище суспільного життя, що його неможливо однозначно визначити. За своєю природою туризм є мультидисциплінарним, багатофакторним явищем. Зміст Пазенок В. С. Ф...

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні

 • формат docx
 • размер 309.46 КБ
 • добавлен 27 сентября 2011 г.
Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с. У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму, та перспективи використання інфраструктури туризму тощо. Особлива увага звертається на функціонування туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезп...

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні

 • формат doc
 • размер 1.39 МБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с. У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму та перспективи використання інфраструктури туризму тощо. Особлива увага приділяється функціонуванню туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезпечен...

Коваль П.Ф., Алешугіна Н.О. В’їзний туризм. Ніжин

 • формат doc
 • размер 3.44 МБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
Навчальний посібник, Ніжин, Вид.Лукяненко В.В., 2010, 304 с. У посібнику розкрито теоретичні, нормативно-правові та організаційні засади в’їзного туризму. Висвітлено історію розвитку в’їзного туризму в Україні, узагальнено принципи, на яких він базується, та фактори, що на нього впливають. Розкрито особливості роботи туроператорів щодо формування турпродукту, а також специфіку технологій обслуговування іноземних туристів. Аналізується туристичний...

Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права

 • формат doc
 • размер 281.49 КБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. / Гол. ред. В. С. Пазенок. - К.: КУТЕП, 2010. – Випуск 8 – 334 с. Збірник містить наукові статті, які висвітлюють актуальні філософські проблеми соціології, історії, економіки, правознавства, політології та теорії туризму в контексті соціальних реалій сьогодення. Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів, фахівців та усіх, хто цікавиться пробле...

Парфіненко А.Ю. Історія туризму

 • формат doc
 • размер 37.28 КБ
 • добавлен 17 сентября 2009 г.
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу Історія туризму Харків: ХНАМГ, 2007. – 26 с Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Історія туризму» Тематичний план навчальної дисципліни План проведення практичних (семінарських) занять Контрольні запитання для самодіагностики Система поточного та підсумкового контролю знань студентів Дидактичне забезпечення Список рекомендованої літератури

Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності

 • формат pdf
 • размер 9.81 МБ
 • добавлен 15 апреля 2010 г.
Підручник. К.: Грамота, 2006. 264 с. У підручнику описані основи туризму як соціально-економічного явища, історія його розвитку, висвітлена класифікація його структури за видами й формами, наведені визначення основних понять і термінів, а також подана концепція підготовки менеджерів туризму. Розглядаються основні принципи організації туристичної діяльності, основи туроперейтінгу та екскурсознавства. Наприкінці кожного розділу сформульовані контро...

Федорченко В.К., Костюкова О.М. Історія екскурсійної діяльності в Україні

 • формат pdf
 • размер 744.93 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Федорченко В. К., Костюкова О. М., Дьорова Т. А., Олексійко М. М. Історія екскурсійної діяльності в Україні. - Изд. Кондор. - Київ, 2004р. - 164 стр. Мова - українська. Навчальний посібник. На основі численних архівних документів відтворюється діяльність навчальних закладів, наукових товариств і установ України наприкінці ХIХ - на початку ХХ століття.; розкрито механізм залучення населення до екскурсій та їх ідеологічну спрямованність за часів ра...

Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.С. Педагогіка туризму

 • формат doc
 • размер 1.74 МБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. Київ: Видавничий дім "Слово", 2004. - 296 с. У навчальному посібнику розроблено основи педагогіки туризму, представлено предмет та функції галузевої педагогіки. Розкриваються проблеми теорії і практики туристського виховання, освіти та навчання. Визначаються основні тенденції розвитку зарубіжного досвіду підготовки фахівців для сфери туризму. Узагальнюється вітчизняний досвід підготовки фахівців для галузі. Вступ до педагогі...