Клиническая психология
Психологические дисциплины
pottee
 • формат doc
 • размер 408 КБ
 • добавлен 22 июня 2010 г.
Ответы на экзаменационные вопросы по Клинической психологии
Предмет, завдання і методологія клінічної психології. Особистість як об'єкт клінічного дослідження: проблеми норми і патології. Проблеми охорони психічного здоров'я особистості в умовах глобалізації. Міжнародні та національні програми щодо охорони психічного здоров'я особистості.
Аналіз стану психічного здоров'я в Україні і на Рівненщині та проблеми його збереження в умовах глобалізації. Проблеми психічного здоров'я особистості в умовах середньої і вищої школи. Організація психологічної служби навчальних закладів щодо профілактики розладів психіки і поведінки особистості.
Історія вітчизняної та зарубіжної клінічної психології: основні етапи, здобутки і перспективи. Основні моделі психіки, поведінки та особистості: історичний аналіз та клінічне значення.
Особливості діяльності психолога у клініці соматичних хвороб. Профілактика розладів психіки і поведінки особистості на виробництві, у сфері послуг та закладах освіти.
Клінічна психологія та медико-біологічні і соціальні дисципліни: міжпредметні зв'язки, методологічна та діагностична співпраця. Складові професійної діяльності клінічного психолога.
Проблеми методології клінічної психології: співвідношення біологічних (спадкових) і соціальних (набутих) складових особистості при розладах психіки і поведінки. Генетичні аспекти розладів психіки і поведінки особистості.
Методологічні аспекти клінічної психології: проблеми адаптації і дезадаптації особистості в процесі онтогенезу. Клінічні аспекти онтогенезу особистості: кризові періоди розвитку та їх клінічний аналіз.
Класифікація розладів психіки і поведінки особистості: міжнародні та національні критерії (основи нозології). МКХ-10, клас
Основи національної класифікації: ендогенні та екзогенні психічні і поведінкові розлади.
Нейропсихологія як розділ клінічної психології: історія, методологія, здобутки і перспективи розвитку. Вищі психічні функції особистості: клінічні аспекти (Л. Виготський, О. Лурія).
Функціональні блоки мозку: проблеми норми і патології (О. Лурія). Проблеми функціональної асиметрії мозку: клінічні аспекти. Лівопівкульна і правопівкульна особистість: проблеми діагностики і терапії.
Основні нейропсихологічні симптоми і синдроми та їх клінічний аналіз. Агнозії, амнезії, афазії, апраксії: клінічні аспекти.
Внутрішня картина хвороби особистості (Р. Лурія). Типи психологічного реагування особистості на соматичну хворобу. Внутрішня картина здоров'я та саногенне мислення особистості.
Патопсихологія як розділ клінічної психології: історія, методологія, здобутки і перспективи розвитку. Патопсихологічні дослідження у клініці соматичних хвороб.
Основні патопсихологічні симптоми і синдроми та їх клінічний аналіз. Розлади пізнавальних та емоційно-вольових процесів особистості: клінічні аспекти.
Розлади мислення особистості: клінічні аспекти (етіологія, патогенез, класифікація). Інтелект: історія і методологія дослідження, модель Г. Айзенка. Вікові і статеві аспекти та расові проблеми дослідження інтелекту. Клінічні аспекти інтелекту у структурі МКХ-10, клас 5.
Розлади свідомості особистості: клінічні аспекти (етіологія, патогенез, класифікація). Змінені стани свідомості особистості: психофізіологічні та клінічні аспекти. Розлади свідомості особистості у структурі МКХ-10, клас 5.
Соматопсихологія як розділ клінічної психології: історія, методологія, здобутки і перспективи розвитку. Психосоматичні та соматоформні розлади особистості.
Основні нейропсихологічні та патопсихологічні симптоми і синдроми соматично хворої особистості: клінічний аналіз, проблеми діагностики і терапії.
Класифікація методів дослідження психічних процесів, станів і властивостей особистості та їх клінічне значення. Класифікація методів дослідження особистості як об'єкту клінічної психології. Функціональні методи діагностики розладів психіки і поведінки особистості.
Алгоритми діяльності клінічного психолога у клініці соматичних хвороб, в умовах виробництва, сфери послуг і навчання. Механізми психологічного захисту особистості та їх клінічний аналіз.
Афективні розлади: етіологія, патогенез, класифікація. Афективні розлади у клініці соматичних хвороб: проблеми діагностики, профілактики і терапії. Афективні розлади у структурі МКХ-10, клас 5.
Депресія: етіологія, патогенез, класифікація. Депресія у клініці соматичних хвороб -проблеми діагностики, профілактики і терапії. Депресія у структурі МКХ-10, клас 5.
Фобії: етіологія, патогенез, класифікація. Фобії у клініці соматичних хвороб -проблеми діагностики, профілактики і терапії. Фобії у структурі МКХ-10, клас 5.
Стрес як загальний адаптаційний синдром. Нейробіологія стресу, стадії стресу та проблеми імунітету. Постравматичний стресовий синдром. Стрес у структурі МКХ-10, клас 5.
Акцентуації особистості та психопатії:: історія, етіологія, патогенез, класифікація. Акцентуації та психопатії у структурі МКХ-10, клас 5.
Психогенні розлади: етіологія, патогенез, класифікація. Дидактогенії та ятрогенії. Психогенні розлади у структурі МКХ-10, клас 5.
Неврози: історія, етіологія, патогенез, класифікація. Класичні неврози: істеричний невроз, неврастенія, невроз нав'язливих станів. Інформаційні неврози. Неврози органів і систем. Неврози у структурі МКХ-10, клас 5.
Психосоматичні розлади: історія, етіологія, патогенез, класифікація. Психофізіологічні та психодинамічні моделі психосоматичних розладів. Психосоматичні розлади у структурі МКХ-10, клас 5.
Девіантна поведінка особистості: етіологія, патогенез, класифікація. Проблеми діагностики, профілактики і терапії девіантної поведінки особистості. Девіантна поведінка у структурі МКХ-10, клас 5.
Адиктивна поведінка особистості: етіологія, патогенез, класифікація. Проблеми діагностики, профілактики і терапії адиктивних форм поведінки. Адиктивна поведінка у структурі МКХ-10, клас 5.
Основи сучасної психотерапії та психофармакології розладів психіки і поведінки особистості та проблеми їх взаємодії і ефективності. Функціональні методи терапії розладів психіки і поведінки особистості.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вопросы ментальной медицины и экологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вопросы психического здоровья детей и подростков
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Клиническая и специальная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Медицинская психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Медицинская психология в России
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Обозрение психиатрии и медицинской психологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психическое здоровье
Смотрите также

Ведехина С.А. Клиническая психология. Шпаргалка

 • формат pdf
 • размер 187.59 КБ
 • добавлен 16 ноября 2009 г.
Издательство: ЭКСМО Автор: Ведехина С. А. Количество страниц: 32 Студенту без шпаргалки никуда! Удобное и красивое оформление, ответы на все экзаменационные вопросы ведущих вузов России. Содержание: Клиническая психология как самостоятельная наука Цели и структура клинической психологии Практические задачи и функции клинического психолога. Методы патопсихологического исследования Психологическая коррекция и многое другое.

Ведехина С.А. Клиническая психология. Шпаргалки

 • формат fb2
 • размер 80.37 КБ
 • добавлен 14 января 2011 г.
Издательство: ЭКСМО Год: 2009 Формат: fb2 Удобное и красивое оформление, ответы на все экзаменационные вопросы ведущих вузов России. Клиническая психология как: самостоятельная наука. Определение клинической психологии Предмет и объект исследования клинической психологии Цели и структура клинической психологии. Основные разделы и области их исследования Взаимосвязь клинической психологии с другими науками Зарождение и становление клинической...

Гизатулина И.С. (Сост.) Учебно-методический комплекс по дисциплине Клиническая психология

 • формат doc
 • размер 557 КБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Самара, СМИУ, 2008 г. УМК содержит лекции объект, предмет клинической психологии. взаимосвязь клинической психологии с другими науками методологические принципы клинической психологии основные задачи и общие принципы психологического исследования в клинике предмет и задачи патопсихологии история развития отечественной патопсихологии патопсихологический эксперимент беседа патопсихолога с больным и наблюдение за его поведением во время исследов...

Контрольная работа - Понятие, история зарождения и этика клинической психологии

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 32.89 КБ
 • добавлен 16 августа 2010 г.
Понятие и зарождение клинической психологии. Структура клинической психологии. Этика в клинической психологии. Интерес врачей к психологии, при «биологической» по преимуществу ориентации их подготовки, обусловлен все более убедительным диагностическим, лечебным и реабилитационным опытом последних лет, научными дискуссиями ведущих специалистов мира, рассматривающих психологию как дополнение к двум другим базисным медицинским наукам — патологическо...

Лекции - Теоретико-методологические основы клинической психологии

Статья
 • формат doc
 • размер 126.5 КБ
 • добавлен 23 января 2010 г.
Общая характеристика клинической психологии. Взаимосвязь клинической психологии с другими науками. Методологические принципы клинической психологии. Основные задачи и общие принципы психологического исследования в клинике. Этика в клинической психологии.

Ответы к экзамену по дисциплине Клиническая психология (подробные)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 828 КБ
 • добавлен 18 ноября 2011 г.
Дисциплина: Клиническая психология. Московский областной педагогический институт, 2008 г., Орехово-Зуево. Ответы на вопросы к экзамену по клинической психологии. 1. Клиническая психология. Определение, предмет, задачи. 2. История возникновения клинической психологии. 3. Разделы клинической психологии и связанные с ними отрасли медицины. 4. Патопсихология как раздел клинической психологии. Определение, предмет, задачи. 5. Нейропсихология как разде...

Ответы на тестовые задания по клинической психологии

pottee
 • формат doc
 • размер 198 КБ
 • добавлен 02 июня 2010 г.
МГГУ им. Шолохова, дисциплина - клиническая психология. Тест содержит 162 вопроса по клинической психологии. Правильные ответы выделены красным цветом. Кому принадлежит термин «клиническая психология»? Кто первым открыл экспериментально-психологическую лабораторию в России? Кого можно считать родоначальником нейропсихологии? Назовите основателя научной психологии Укажите психолога, внесшего наибольший вклад в развитие патопсихологии в России Осно...

Ответы на экзамен по клинической психологии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1.67 МБ
 • добавлен 09 августа 2010 г.
Предмет, задачи и место клинической психологии в системе психологических наук. Психологические факторы и соматические болезни. Отношение клинической психологии и медицины (психиатрии). Психологический эксперимент в психологическом исследовании (психиатрический клинике) (Э. Крепелин, Н. Н. Ланге, С. С. Корсаков, В. М. Бехтерев). Психолог (клинический психолог) - общее и отличное в системе помогающих профессий (педагог, социальный работник, врач)....

Ответы на экзаменационные вопросы по клинической психологии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 87.12 КБ
 • добавлен 06 октября 2010 г.
МГГУ им. Шолохова, факультет - психологии, дисциплина - клиническая психология. Всего разобрано 18 вопросов, шрифт 9, стр. 27. В основном для ответов использовался учебник Репиной "Основы клинической психологии". Предмет и задачи клинической психологии как комплексной дисциплины. Клинико – психологическая диагностика в клинической психологии, её цели, задачи. Психологическое заключение в клинической психологии. Его форма и содержание. Нейропсихо...

Шпаргалки для экзамена по клинической психологии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 124.8 КБ
 • добавлен 26 сентября 2010 г.
Здесь вы найдёте краткие ответы на основные экзаменационные вопросы по клинической психологии. Ими удобно пользоваться при подготовке к экзамену. Ну и на экзамене тоже удобно; ))). К файлам прилагается список вопросов и сами вопросы в виде шпоргалок. Так же этот материал вполне пригоден для подготовки к семинарским занятиям - если у вас нет времени на чтение нескольких книг, воспользуйтесь краткими ответами - вся основная информация в них содержи...