Психологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 23,28 МБ
  • добавлен 02 сентября 2012 г.
Пальчевський С.С. Акмеологія
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів — Київ: Кондор, 2008,- 398 с.
Акмеологія як наука про досягнення людиною вершин у самоактуал ізаци та у самовдосконаленні на етапі особистісноїзрілості.
історії виникнення і розвитку акмеології як галузі інтегративного знання.
Предмет, функції, завдання загальноїакмеології,її зв'язки з іншими науками.
Концепція особистісної зрілості А.О. Реана в акмеології особистості.
Педагогічна акмеологія як галузь акмеологічних знань.
Предмет, основні категорії, функції та завдання педагогічної акмеології.
Акмеологія сучасної шкільної освіти.
Акмеометрія - як напрям педагогічної акмеології,який досліджує проблеми виміру вершинних досягнень педагога та учня.
Акмеологічна модель сучасного педагога.
Філософські засади акмеології як науки.
Проблематика "акме" у міфологіїта у філософській думці минулого.
Парксистські концепції власного самотворення людини та відчуження від своєї людяності.
філософія екзистенціалізму про шлях справжньої, автентичноїлюдини у справжньому, автентичному житті.
Філософія нестабільності про вершини розвитку людини як складно організованої нестабільної системи.
Похожие разделы