Психологические дисциплины
Дисертация
  • формат pdf
  • размер 1,48 МБ
  • добавлен 06 февраля 2016 г.
Перун М.Б. Типологія материнської ідентичності жінок на ранньому етапі материнства
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. ЛНУ. Львів. – 2015. – 249 с. Науковий керівник Партико Тетяна Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент
Мета дослідження полягає у виявленні типів материнської ідентичності у контексті глобальної ідентичності жінок та з'ясуванні загальних і специфічних чиників їхнього становлення на ранньому етапі материнства.
Об’єкт дослідження: материнська ідентичність жінок як динамічний психологічний конструкт цілісного прийняття, усвідомлення і переживання жінкою себе як матері та своєї особистісної самореалізації в материнстві.
Предметом дослідження виступають типи материнської ідентичності жінок у перші місяці після народження дитини.
Зміст
Вступ
Теоретичні засади вивчення проблеми материнської ідентичності жінок

Материнська ідентичність у структурі ідентичностей жінки
Формування материнської ідентичності
Визначення чинників становлення материнської ідентичності
Теоретична модель материнської ідентичності жінок на ранньому етапі материнства
Методичне підґрунтя емпіричного дослідження типології материнської ідентичності жінок на ранньому етапі материнства
Програма дослідження материнської ідентичності жінки у перші місяці після народження дитини
Емпіричні показники та методичний інструментарій дослідження
Загальна характеристика групи досліджуваних
Емпіричне дослідження материнської ідентичності жінок у перші місяці життя дитини
Особливості взаємозв’язків між компонентами структури материнської ідентичності жінок у перші місяці життя дитини
Місце материнської ідентичності у структурі глобальної ідентичності у перші місяці життя дитини
Особливості материнської ідентичності жінок з різними типами глобальної ідентичності
Емоційної чинники несформованого, формального та усвідомленого типів материнської ідентичності
Подружньо-сімейні чинники материнської ідентичності
Біологічні чинники різних типів материнської ідентичності
Освітньо-професійні чинники схильності до різних типів материнської ідентичності у перші місяці життя дитини
Узагальнена емпірична модель материнської ідентичності на ранньому етапі материнства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Похожие разделы