Психологические дисциплины
  • формат doc
  • размер 2,09 МБ
  • добавлен 17 мая 2014 г.
Петрик В.М., Присяжнюк М.М., Компанцева Л.Ф. Сугестивні технології маніпулятивного впливу
(На укр.яз.) Навчальний посібник / [В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк, Л.Ф.Компанцева, Є.Д.Скулиш, О.Д.Бойко, В.В.Остроухов] – 2-ге вид. – К.: ЗАТ ВІПОЛ, 2011. – 248 с.
Анотація.
Розкрито сутність і засоби маніпулювання свідомістю, розглянуто особливості маніпулятивного впливу з використанням нейролінгвістичного програмування, піару та інших сучасних сугестивних технологій. У додатку уміщено програму навчального спецкурсу для впровадження матеріалів посібника в освітній процес.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів гуманітарної спрямованості, насамперед психологів, журналістів, політологів, кримінологів, а також практичних психологів і психіатрів, представників спецслужб й інших силових відомств.
Зміст.
Основні поняття та сутність маніпулятивного впливу
.
Походження й еволюція феномену маніпуляція.
Основні поняття маніпулятивного впливу.
Сутність та зміст сугестивних технологій маніпулятивного впливу.
Історичні й наукові особливості сугестивних явищ.
Поняття та напрями реалізації сугестивних технологій.
Сучасні технології нейролінгвістичного програмування.
Сутність нейролінгвістичного програмування й особливості його використання.
Базові пресупозиції нейролінгвістичного програмування.
Збирання інформації. Репрезентативні системи.
Калібрування й підлаштовування.
Приєднання та ведення.
Основні прийоми нейролінгвістичного програмування.
Нейролінгвістичне програмування та профілактика терористичної діяльності.
Нейролінгвістичне програмування і специфіка силових структур.
Політичний нейромаркетинг.
Інформаційно-комунікативне суспільство як новий об’єкт сугестивного впливу.
Наукові концепції інформаційного суспільства.
Визначення поняття інформаційне суспільство
Від інформаційного до інформаційно-комунікативного суспільства.
Досвід України у формуванні інформаційно-комунікативного суспільства.
Чорний піар.
Чорний піар як сугестивна технологія.
Чорний піар: підходи, зміст, принципи.
Сугестія як психолінгвістична основа чорного піару.
Піартехніки: реалізація сугестії .
Чорний піар і чорна риторика.
Чорна риторика – маніпулятивна технологія чорного піару.
Принципи й правила чорної риторики: сугестивний підхід.
Особливості здійснення сугестивного впливу в інтернеті .
Інтернет як нове середовище сугестивного впливу.
Сугестія в Інтернеті: інформаційно-комунікативні передумови.
Сугестивний вплив в Інтернеті як аспект соціальних комунікацій.
Принципи сугестивної лінгвістики в інтернетній комунікації.
Реалізація сугестії в жанрах Інтернету.
Медіавіруси.
Комп’ютерні ігри.
Блоги.
Захист від маніпулятивного впливу.
Особливості механізмів психічного відображення.
Поняття, форми й методи психологічного захисту.
Несвідома та свідома форми захисту від маніпулювання .
Пасивний і активний захист від маніпулювання.
Базові стратегії та механізми психологічного захисту.
Як розпізнати загрозу маніпулювання й протидіяти йому.
Додаток. Програма навчального спецкурсу Сугестивні технології маніпулятивного впливу .
Похожие разделы