Система управления ОТ на предприятии
Охрана труда на предприятии
Реферат
 • формат doc
 • размер 90.5 КБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Реферат - Оцінка стану охорони праці на підприємстві. Методи аналізу травматизму, їх суть
Організація охорони праці на виробництві.
Обов’язки власника та служби охорони праці.
Обов’язки працівника.
Методи аналізу виробничого травматизму.
Охорона праці є органічним елементом процесу виробництва. Тому саме вона покликана огороджувати працівників від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечувати найбільш сприятливі умови праці, що запобігає марній витраті сил і підвищує рівень праці.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Березуцький В.В. (ред.). Основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 2.68 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Навч. посіб. / В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Г. Г. Валенко та ін.; За заг. ред. В. В. Березуцького. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Факт, 2007. – 480 с. (OCR) Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми курсу «Основи охорони праці». Розглянуто питання охорони праці, правові й організаційні основи забезпечення безпеки праці, дано методику розслідування причин травматизму та планування профілактичних заходів. Розрахо...

Березуцький В.В. Основи охорони праці

 • формат djvu
 • размер 3.57 МБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
Навчальний посібник / За ред проф. В В. Березуцького. - X.: Факт, 2005 - 480 с. Підручник підготовлено відповідно до типової програми курсу «Основи охорони праці», розглянуто питання охорони праці, правові й організаційні основи забезпечення безпеки праці, а також методика розслідування причин травматизму і планування профілактичних заходів. Розраховано на студентів загальноінженерних, економічних, педагогічних та гуманітарних спеціальностей вищ...

Дипломная работа - Розділ Охорона праці диплому спеціаліста

degree
 • формат doc
 • размер 467.5 КБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
Аналіз нормативно-правових документів, що регламентують дотримання вимог охорони праці на підприємстві. Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві. Визначення ступеня вогнестійкості будівлі. План евакуації працівників на підприємстві (тільки один поверх). Розрахунок часу евакуації. Визначення типу та кількості вогнегасників. Висновки за розділом "Охорона праці".

Керб Л.П. Основи охорони праці

 • формат doc
 • размер 518.96 КБ
 • добавлен 12 июня 2009 г.
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 215 с. Розглядаються основні теоретичні й практичні аспекти охорони праці. Висвітлюється сутність умов та охорони праці на виробництві, їх оцінка. Особлива увага приділяється аналізу і профілактиці професійних захворювань та виробничого травматизму. Розкриваються економічні аспекти охорони праці. Для викладачів, студентів економічних факультетів вузів, практичних працівників.

Конспект лекцій по Основам охорони праці

Статья
 • формат doc
 • размер 1.06 МБ
 • добавлен 21 мая 2011 г.
Мета та завдання вивчення предмету „Основи охорони праці". Предмет „Основи охорони праці", його зміст і задачі та зв’язок його з іншими предметами. Основні терміни та означення основних понять в області охорони праці. Стан охорони праці в Україні та інших країнах. Ідентифікація і вплив на людину негативних факторів виробничого середовища. Основні стадії ідентифікації негативних виробничих факторів. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів в...

Контрольна робота - Охорона праці в галузі. Варіант №3

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 87.23 КБ
 • добавлен 17 января 2010 г.
НУВПГ, 2010, 27 с. Функції та структура СУОПГ. Порядок розробки інструкцій з техніки безпеки для характерних видів професійної діяльності в умовах галузі. Оцінка стану безпеки праці на робочих місцях, дільницях і структурних підрозділах галузі. Стан умов праці в структурних підрозділах. Оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні умови праці в структурних підрозділах праці. Професійні захворювання, що можуть спричинені вібраційним чинником...

Лекции - 16 лекций по охране труда в Украине

Статья
 • формат doc
 • размер 436.02 КБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
Основні правові та нормативні положення про охорону праці, Державний нагляд та державні нормативні акти з охорони праці, Організація охорони праці на підприємстві, Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом, Процесс горіння та протипожежні вимоги до будівель та споруд, Виробничий травматизм та захворюваність та інше.

Охрана труда и расчет

 • формат doc
 • размер 35.92 КБ
 • добавлен 26 ноября 2009 г.
Вступ. Законодавчі акти по охороні праці. Задача. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Навчання працівників з питань охорони праці. Контроль та нагляд питань охорони праці в Україні. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань. та аварій зі смертельними наслідками. Статистичний метод аналізу травматизму. Гігієна праці та виробнича санітарія. Основні шкідливі виробничі фактори, що супроводжують роботу. опер. ст. з ПК. Одиниці вимі...

Реферат Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.38 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина. Реферат содержит 15 страницы, год написания работы 2011. Зміст реферата Нормативно-правові акти з охорони праці Основні законодавчі акти з охорони праці Закон України "Про охорону праці" Охорона праці жінок Охорона праці неповнолітніх Охорона праці інвалідів Программа поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011-2015 рр. Положення про медичний огля...

Індивідуальна розрахункова робота

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 114 КБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Завдання 1 Середньооблікова чисельність працівників підприємства – 1600 чол. Чисельність працівників, що працюють із шкідливими речовинами – 350 чол. Чисельність працівників на роботах підвищеної небезпеки, що підлягають щорічній атестації – 250 чол. Ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці – 1820 год. Середньорічна заробітна плата одного працівника з відрахуваннями на соціальне страхування – 8500 грн. Вартість виро...