Презентація - Філософія техніки

Презентація - Філософія техніки
 • рефераты
 • ppt
 • 3.16 МБ
 • добавлен 07.11.2011
Національний аграрний університет, м.Київ, 5 курс, 2010 рік, 24 слайда
Техніка та історія людства. Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення. Техніка як філософське поняття. Головні проблеми досліджень у філософії техніки.Проблема оцінки техніки.

Смотрите также


Презентація - Функції філософії

Презентація - Функції філософії

 • рефераты
 • ppt
 • 1.97 МБ
 • добавлен 24.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ, 5 курс, 2010 рік, 8 слайдів
Поняття функцій. Філософські вчення наукового буття. Філософія як світогляд.
Реферат - Взаємодія філософії науки з іншими філософськими дисциплінами

Реферат - Взаємодія філософії науки з іншими філософськими дисциплінами

 • рефераты
 • doc
 • 61 КБ
 • добавлен 25.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 7 Дисципліна - філософія права
Правова філософія як особлива дисципліна. Співвідношення філософії з теорією держави і права. Соціологія та філософія права.Співвідношення філософії права з правовою ідеологією. Філософія і політика.
Презентація - Політичні ідеали французького Просвітництва

Презентація - Політичні ідеали французького Просвітництва

 • рефераты
 • ppt
 • 1.76 МБ
 • добавлен 09.11.2011
Національний аграрний університет, м.Київ, 5 курс, 2010 рік, 11 слайдів Предмет філософія права.
Поняття та основні ідеї Просвітництва.Ш.Л. Монтеск’є. Ж.Ж. Руссо . К.А. Гельвецій. П. Гольбах.
П. Гольбах.
Презентація - Наукова революція Нового часу Формування засад класичної науки

Презентація - Наукова революція Нового часу Формування засад класичної науки

 • рефераты
 • ppt
 • 1.28 МБ
 • добавлен 24.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ, 5 курс, 2010 рік, 8 слайдів
Основні риси філософії нового часу. Головний інструментарій відкриттів. Представники класичної філософії. Філософія епохи просвітництва.
Реферат - Наукова революція Нового часу Формування засад класичної науки

Реферат - Наукова революція Нового часу Формування засад класичної науки

 • рефераты
 • doc
 • 68.5 КБ
 • добавлен 06.11.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 8 Дисципліна - філософія права
Виникнення експериментального наукового пізнання.Важливі передумови експериментального наукового пізнання. Науковий рух XVII ст. Філософія Нового часу.
Реферат - Соціально-економічні і духовні особливості епохи Нового часу. Формування емпіризму (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм)та раціоналізму (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц)

Реферат - Соціально-економічні і духовні особливості епохи Нового часу. Формування емпіризму (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм)та раціоналізму (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц)

 • рефераты
 • doc
 • 56.5 КБ
 • добавлен 28.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 6 Дисципліна - філософія права.
Поняття емпіризму та раціоналізму.Ідоли Ф. Бэкона. Раціоналізм Р. Декарта.теорія пізнання (гносеологія) Г. В. Лейбніца.
Реферат - Рівні і форми пізнання

Реферат - Рівні і форми пізнання

 • рефераты
 • doc
 • 55 КБ
 • добавлен 06.11.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 6 Дисципліна - філософія права
Джерела знання. Чуттєве пізнання. Форми абстрактного мислення.
Реферат - Межі державної влади (філософський аспект)

Реферат - Межі державної влади (філософський аспект)

 • рефераты
 • doc
 • 140 КБ
 • добавлен 03.12.2011
Хмельницький університет управління та права. Дисципліна - філософія права. 2011 рік.
Зміст
Природа поняття влада та державна влада
Межі державної влади
Реферат - Поняття екологічної кризи та її види

Реферат - Поняття екологічної кризи та її види

 • рефераты
 • doc
 • 50 КБ
 • добавлен 25.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 5 Дисципліна - філософія права.
Поняття екологічної кризи. Відмінність кризи від катастрофи. Сутність екологічної кризи. Класифікація криз.
Реферат - Функції філософії у науковому пізнанні

Реферат - Функції філософії у науковому пізнанні

 • рефераты
 • doc
 • 58.5 КБ
 • добавлен 25.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 7 Дисципліна - філософія права
Поняття філософії, зміст філософії. Місце філософії. Основні функції філософії.Світоглядна. Гносеологічна. Методологічна. Інтегративна. Аксіологічна. Критична.