Презентація - Наукова революція Нового часу Формування засад класичної науки

Презентація - Наукова революція Нового часу Формування засад класичної науки
 • рефераты
 • ppt
 • 1.28 МБ
 • добавлен 24.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ, 5 курс, 2010 рік, 8 слайдів
Основні риси філософії нового часу. Головний інструментарій відкриттів. Представники класичної філософії. Філософія епохи просвітництва.

Смотрите также


Реферат - Наукова революція Нового часу Формування засад класичної науки

Реферат - Наукова революція Нового часу Формування засад класичної науки

 • рефераты
 • doc
 • 68.5 КБ
 • добавлен 06.11.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 8 Дисципліна - філософія права
Виникнення експериментального наукового пізнання.Важливі передумови експериментального наукового пізнання. Науковий рух XVII ст. Філософія Нового часу.
Презентація - Новий час і епоха Просвітництва перша наукова революція і становлення технічного знання

Презентація - Новий час і епоха Просвітництва перша наукова революція і становлення технічного знання

 • рефераты
 • ppt
 • 1.02 МБ
 • добавлен 07.11.2011
Національний аграрний університет, м.Київ, 5 курс, 2010 рік, 8 слайдів
Перша наукова революція. Особливості революції. Метофізика. Субстанція. Гносеологія.
Презентація - Соціально-економічні і духовні особливості епохи Нового часу. Формування емпіризму (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм)та раціоналізму (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц)

Презентація - Соціально-економічні і духовні особливості епохи Нового часу. Формування емпіризму (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм)та раціоналізму (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц)

 • рефераты
 • ppt
 • 1.04 МБ
 • добавлен 24.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ, 5 курс, 2010 рік, 8 слайдів
Течії західнофілософської німецької думки. Емпіризм та раціоналізм. Засновники течій.
Реферат - Новий час і епоха Просвітництва перша наукова революція і становлення технічного знання

Реферат - Новий час і епоха Просвітництва перша наукова революція і становлення технічного знання

 • рефераты
 • doc
 • 51.5 КБ
 • добавлен 25.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 5 Дисципліна - філософія права.
Суть наукової революції. Відмежування наукового знання від релігії та філософських вчень минулого. Піднесення досвіду до рангу експерименту. Проголошення математики мовою науки. Виокремлення проблеми методу в самостійну с...
Реферат - Соціально-економічні і духовні особливості епохи Нового часу. Формування емпіризму (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм)та раціоналізму (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц)

Реферат - Соціально-економічні і духовні особливості епохи Нового часу. Формування емпіризму (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм)та раціоналізму (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц)

 • рефераты
 • doc
 • 56.5 КБ
 • добавлен 28.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 6 Дисципліна - філософія права.
Поняття емпіризму та раціоналізму.Ідоли Ф. Бэкона. Раціоналізм Р. Декарта.теорія пізнання (гносеологія) Г. В. Лейбніца.
Презентація - Виникнення та особливості розвитку філософії науки в XIX ст. Позитивізм (О.Конт, Дж.С.Мілль, Г.Спенсер)

Презентація - Виникнення та особливості розвитку філософії науки в XIX ст. Позитивізм (О.Конт, Дж.С.Мілль, Г.Спенсер)

 • рефераты
 • ppt
 • 1.38 МБ
 • добавлен 21.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ, 5 курс, 2010 рік, 8 слайдів
Позитивізм. Етапи революції позитивізму.1, 2 і 3 позитивізм.
Костицький М.В., Чміль Б.Ф. Філософія права

Костицький М.В., Чміль Б.Ф. Філософія права

 • разное
 • doc
 • 1.54 МБ
 • добавлен 02.10.2010
Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2000. - 336 с.

Зміст

Передмова
Вступ до філософії права. Предмет філософії права
Сучасна дискусія про предмет філософії права
Сутність філософського підходу до права
Значення парадигми новітньої науки для розуміння права
Право як засіб реалізації загальнолю...
Бігун В.С. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення

Бігун В.С. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення

 • разное
 • pdf
 • 1.06 МБ
 • добавлен 19.02.2011
Колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун). — К. , 2009. — 316 с.

Проблеми правосуддя, висвітлені у монографії, є одними з найбільш складних та актуальних для української юридичної науки ...
Реферат - Філософсько-правові погляди Нового часу

Реферат - Філософсько-правові погляди Нового часу

 • рефераты
 • doc
 • 79 КБ
 • добавлен 24.03.2011
Філософсько-правові погляди Г. Гроція
Види права за Гроцієм
Проблема війни та миру за Гроцієм
Філософсько-правові погляди Т. Гоббса
Природний стан держави за Гоббсом
Природний стан людини за Гоббсом
Цивільний стан держави за Гоббсом
Цивільний стан людини за Гоббсом
Взаємодія людини та держави за ...
Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки

Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки

 • разное
 • pdf
 • 1.41 МБ
 • добавлен 25.12.2009
Тарасов Н. Н. Методологические проблемы юридической науки: Монография. - Екатеринбург, 2001. - 264с
Содержание:
Введение
Глава первая Социокультурные основания проблем методологии современной юридической науки
1.1. Философско-методологические основания советской юридической науки
1.2. Аспекты анализа методоло...