Система управления ОТ на предприятии
Охрана труда на предприятии
Практикум
  • формат pdf
  • размер 726,68 КБ
  • добавлен 02 августа 2014 г.
Прокопчук Н.М., Туровська Г.І. Методичні вказівки до виконання курсового проекту Безпека праці при будівництві насосної станції наземного типу
Методичні вказівки. - Рівне: НУВГП, 2006. – 28 с.
Для студентів спеціальності 7.092602 "Гідромеліорація" спеціалізації "Охорона праці у водному господарстві".
Проектом передбачено розробку заходів з техніки безпеки при проектуванні технології та організації робіт зі зведення насосної станції.
Метою проекту є набуття навичок застосування теоретичного матеріалу з дисципліни "Безпека праці у водогосподарському будівництві" при вирішенні практичних питань на стадії розробки проекту організації будівництва (ПОБ) та проекту виконання робіт (ПВР) згідно з ДБНА 3.1-5-
96. Результатом проектування є будівельний генеральний план будівництва, технологія і організація виконання окремих видів робіт, технічні рішення, що сприяють зростанню безпеки праці і екології в будівництві, відомості про суми асигнувань на номенклатурні заходи передбачені проектом.
Вступ
Паспорт проекту
Загальні відомості про район будівництва
Характеристика об'єкта будівництва
Специфікація конструкцій
Технологія виконання робіт
Контроль якості робіт
Матеріально-технічні ресурси
Техніка безпеки
Зміст проекту
Приклад 1-3
Література