Топливно-энергетический комплекс
Практикум
 • формат pdf
 • размер 30.23 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Енергетичний аудит насосних станцій
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.Уклад.: Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. та ін. - К.:НТУУ "КПІ", 2007. - 64 с.
Зміст
Основні теоретичні відомості
Основні можливості з енергозбереження для насосних установок
Втрати в насосних системах
Вимірювальні прилади, що застосовуються під час енергоаудиту насосних систем
Читать онлайн
Смотрите также

Дахин С.В. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях

 • формат pdf
 • размер 3.05 МБ
 • добавлен 05 января 2011 г.
Учебное пособие / Дахин С. В. Воронеж, ГОУВПО "Воронежский государственный технический университет", 2010. - 182 с. В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы, касающиеся энергосбережения в теплоэнергетике и теплотехнологиях. Издание соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 140100 «Теплоэнергетика», специальности 140104 «Промышленная теп...

ДСТУ 4065-2001. Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальнi технiчнi вимоги

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 7.31 МБ
 • добавлен 09 марта 2009 г.
Нормативні посилання. Визначення понять. Загальні положення. Вимоги до складу робіт з енергетичного аудиту. Вимоги до аналізу економічного становища підприємства. Звіт про енергетичний аудит.rn

ДСТУ 4713: 2007 Енергозбереження Енергетичний аудит промислових підприємств (Порядок проведення та вимоги до організації робіт)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 467.65 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Національний стандарт України, Київ, Держспоживстандарт України 2007, 18 стр

Зеркалов Д.В. Організація використання енергоресурсів. Довідник

 • формат pdf
 • размер 1.79 МБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
К.: Основа, 2009. — 273 с. (Енергозбереження в Україні. Кн.2) Розглянуто організація використання паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі ядерної енергетики. Приділено увагу нормуванню витрат палива та енергії, обліку нормативних втрат, звітності за різними формами, проведенню аналізу та експертизи. Для органів державного управління, керівних і інженерно-технічних працівників підприємств, а також професорсько-викладацького складу, студентів...

Зеркалов Д.В. Правова основа енергозбереження. Довідник

 • формат pdf
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
К.: КНТ, 2007. — 400 с. (Серія: «Енергозбреження в Україні»). Узагальнені й систематизовані нормативно-правові документи та методичні матеріали з енергозбереження в Україні — діяльності (організаційної, наукової, практичної, інформаційної), яка спрямована на раціональне використання та економічне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічн...

Маляренко В.А., Немировский И.А. Энергосбережение и энергетический аудит. Учебное пособие

 • формат pdf
 • размер 4.68 МБ
 • добавлен 20 ноября 2009 г.
Маляренко В. А., Немировский И. А. Энергосбережение и энергетический аудит. Учебное пособие / Под ред. проф. Маляренко В. А. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – 253с. с прил Рассмотрено состояние, экологические и экономические аспекты энергетики и пути ее развития. Показана роль энергосбережения, энергетического менеджмента и аудита в повышении эффективности использования первичных топливно-энергетических ресурсов и энергоснабжения. Изложены нормативная б...

Прокопенко В.В. Энергоаудит. Лекции

 • формат pdf
 • размер 891.38 КБ
 • добавлен 01 февраля 2009 г.
Институт энергосбережения и энергоменеджмента. 2005 г. Понятие энергетического аудита. Методология энергетического аудита. Профиль использования энергии. Анализ потоков энергии. Оценка потребления энергоресурсов. Перекрёстная проверка данных. Отчёт по энергоаудиту.

Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 22.43 МБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник. - К: Освіта України, 2009. - 438 с. У навчальному посібнику наведені методологія і постановка задачі енергетичного аудиту, приклади і результати розрахунків, фрагменти звітів реальних енергетичних аудитів та інші матеріали з енергетичних аудитів, у яких автори безпосередньо брали участь. У складі енергосервісної компанії виконувались роботи різних енергетичних проектів і програ...

Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Методичний посібник. Енергетичний аудит систем вентиляції і кондиціювання

Практикум
 • формат pdf
 • размер 30.2 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.Уклад.: Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. та ін. - К.:НТУУ "КПІ", 2008. - 64 с. Зміст Енергетичний аудит. Загальні положення Вивчення і аналіз роботи систем вентиляціїї і кондиціонування Регулювання продуктивності вентиляторных установок Побудова енергетичного балансу систем вентиляції та кондиціонування Методика аналітичного визначення складових енергобалансу систем вентиляції т...

Розен.В.П., Соловей О.І., Бржестовський С.В. Енергетичний аудит об'єктів житлово-комунального господарства

 • формат pdf
 • размер 44.58 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Монографія. Під заг. ред.В.П. Розена, О.І. Солов'я - К.: ПП ВКФ "Дельта Фокс", 2007. - 224 с. Анотація Монографія підготовлена колективом авторів Національного технічного університету України «КПІ» та спеціалістами державного підприємства «Інноваційний центр" з урахуванням міжнародних та національних стандартів України, нормативно-методичних документів Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів У...