Топливно-энергетический комплекс
 • формат pdf
 • размер 22.43 МБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник
Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник. - К: Освіта України, 2009. - 438 с.
У навчальному посібнику наведені методологія і постановка задачі енергетичного аудиту, приклади і результати розрахунків, фрагменти звітів реальних енергетичних аудитів та інші матеріали з енергетичних аудитів, у яких автори безпосередньо брали участь. У складі енергосервісної компанії виконувались роботи різних енергетичних проектів і програм.
Зміст.
Передмова.
Вступ.
Основні етапи енергетичного аудиту.
Методологія енергоаудиту.
Простий енергоаудит.
Попередній енергоаудит.
Комплексний енергоаудит.
Виробнича система як об'єкт енергоаудиту.
Вимоги до енергетичного аудитора.
З. Профіль використання енергії.
Розрахунок спожитого палива.
Інтеграція показників переносних вимірювачів.
Регресійний аналіз.
Перевірочний тест.
Аналіз потоків енергії.
Системи вентиляції і кондиціонування.
Системи охолодження.
Парогенерувальні котли.
Теплообмінники.
Оцінка споживання енергоресурсів.
Освітленння.
Електроприводи вентиляторів і помп.
Повітряні і холодильні компресори.
Інші електроприводи та офісне устаткування.
Електронагрівальне і холодильне устаткування.
Паронагрівальне устаткування.
Газонагрівальне устаткування.
Перехресна перевірка даних.
Вхідний і вихідний паливно-Енергетичний баланс. Споживання заводом електричної енергії.
Вхідний і вихідний паливно-Енергетичний баланс. Паровий котел.
Баланс маси пари і конденсату.
Ефективність використання енергії. Потужність освітлення і досягнута освітленість.
Порівняння з показниками роботи.
Звіт з енергоаудиту.
Загальні рекомендації.
Опис промислового підприємства і будівель.
Виконання енергетичного аудиту.
Рекомендації з енергозбереження.
Перехресна перевірка енергозаощаджень.
Заощадження первинних і вторинних енергоресурсів.
Життєздатність проекту.
Оцінка витрат.
Шляхи підвищення енергоефективності деяких енергетичних установок.
Системи стисненого повітря.
Холодильне устаткування.
Вентиляційні системи.
Помпові установки.
Електропривод.
Освітлювальні установки.
Електротермічні установки.
Електрозварювальні установки.
Системи електропостачання.
Приклад звіту з енергоаудиту.
Вступний розділ.
Коротка експертиза.
Рекомендації.
Управління виробництвом і енергетичний менеджмент.
Загальний опис підприємства.
Проведення енергетичного аудиту.
Опис можливостей енергозбереження.
Вплив рекомендацій на стан навколишнього середовища.
Додатки.
Автоматизація обліку енергоресурсів.
Підсистема вимірювання та обліку.
Комунікаційна підсистема.
Підсистема збирання та оброблення.
Приклади організації обліку.
Приладне забезпечення енергоаудиту.
Основні поняття.
Вимірювання параметрів електричної енергії.
Вимірювання параметрів теплової енергії.
Вимірювання аеродинамічної енергії.
Вимірювання параметрів навколишнього середовища.
Вимірювання параметрів газу.
Вимірювання параметрів рідини, пари, газу та споживання теплової енергії.
Література.
Читать онлайн
Смотрите также

ДСТУ 4065-2001. Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальнi технiчнi вимоги

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 7.31 МБ
 • добавлен 09 марта 2009 г.
Нормативні посилання. Визначення понять. Загальні положення. Вимоги до складу робіт з енергетичного аудиту. Вимоги до аналізу економічного становища підприємства. Звіт про енергетичний аудит.rn

ДСТУ 4713: 2007 Енергозбереження Енергетичний аудит промислових підприємств (Порядок проведення та вимоги до організації робіт)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 467.65 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Національний стандарт України, Київ, Держспоживстандарт України 2007, 18 стр

Маляренко В.А. Енергетичні установки. Загальний курс (укр.)

 • формат doc
 • размер 5.07 МБ
 • добавлен 16 сентября 2009 г.
Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287 с. Наведено інформацію про теоретичні основи перетворення і використання енергії, базові положення енергетики, традиційні та альтернативні енергоустановки, технології виробництва електричної і теплової енергії. Розглянуто головні аспекти їх взаємодії з довкіллям. Показано перспективні екологічно чисті та енергозберігаючі напрямки розвитку сучасної енергетики, організаційно–технічні заходи підвище...

Мисак Й.С, Гнатишин Я.М, Близнюк В.Ф, Крук В.Ю. Пристрої для утилізації теплової енергії (укр.)

 • формат djvu
 • размер 52.07 МБ
 • добавлен 26 апреля 2010 г.
Мисак Й. С. та ін. Пристрої для утилізації теплової енергії: Навч. посібник. / Й. С. Мисак, ЯМ. Гнатишин, В. Ф. Близнюк, В. Ю. Крук. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. - 152 с. У навчальному посібнику коротко розглянуто питання про основні процеси теплообміну - теплопровідність, конвективний теплообмін і теплове випромінювання із задачами та їх розв'язками. Описано пристрої', які використовують вторинн...

Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Енергетичний аудит насосних станцій

Практикум
 • формат pdf
 • размер 30.23 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.Уклад.: Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. та ін. - К.:НТУУ "КПІ", 2007. - 64 с. Зміст Основні теоретичні відомості Основні можливості з енергозбереження для насосних установок Втрати в насосних системах Вимірювальні прилади, що застосовуються під час енергоаудиту насосних систем

Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Методичний посібник. Енергетичний аудит систем вентиляції і кондиціювання

Практикум
 • формат pdf
 • размер 30.2 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.Уклад.: Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. та ін. - К.:НТУУ "КПІ", 2008. - 64 с. Зміст Енергетичний аудит. Загальні положення Вивчення і аналіз роботи систем вентиляціїї і кондиціонування Регулювання продуктивності вентиляторных установок Побудова енергетичного балансу систем вентиляції та кондиціонування Методика аналітичного визначення складових енергобалансу систем вентиляції т...

Толбатов В.А., Лебединський І.Л., Толбатов А.В. Організація систем енергозбереження на промислових підприємствах

 • формат doc
 • размер 9.16 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
Навчальний посібник (на укр. яз.). - Суми : Вид-во СумДУ, 2009. Гриф «Рекомендовано МОН України» (лист №1.4/18 Г-2987 від 31.12.2008 р.). Содержание: Суть, значение и задачи энергосбережения Энергохозяйство промышленного предприятия и показатели эффективности его энергоснабжения-энергопотребления Основы нормализации энергопотребления Энергобаланс и энергетические характеристики энергоустановок Энергетическая экономичность работы энергопотре...

Федишин Б.П. Економіка енергетики (укр.мова)

 • формат djvu
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 13 марта 2010 г.
Навчальний посібник для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Тернопіль: Астон, 2003. 160 с. Розглянуто економічні, правові та організаційні основи енергетики України. Зроблено нові підходи щодо місця і ролі фондів в енергетиці, розрахунку їх ефективного використання, обгрунтовано шляхи залучення інвестицій, методи визначення продуктивності праці в специфічних умовах енергетики. Значну увагу приділено затратам енергетич...

Черемісін М.М. ін. Економічні розрахунки в інженерній діяльності (укр.)

 • формат djvu
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 20 марта 2010 г.
Економічні розрахунки в інженерній діяльності (на прикладах задач електроенергетики): Навчальний посібник. — X.: Факт, 2006. — 168 с. У навчальному посібнику розглянуті питання оцінки економічної ефективності капіталовкладень в енергетику, сучасні методи пошуку й аналізу оптимальних рішень. Наводиться методика оцінки базових оптимальних параметрів електричних мереж у передпроектних рішеннях. Розглянуто економічну ефективність інвестицій у проект...

Шевчук В.Я, Білявський Г.О., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. Екологізація енергетики

 • формат djvu
 • размер 1.68 МБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
Навчальний посібник К. : Вища освіта, 2002. - 111 с. Висвітлено системний підхід до екологізації енергетики як одного з пріорітетних напрямів запезпечення національної безпеки і розвитку України. Стратегічні питання і прикладні проблеми викладено в контексті Всесвітньої програми дій ООН на XXI століття, Енергетичної Хартіі та міжнародних зобов'язань україни. Основну увагу акцентовано на нетрадиційних джерелах енергії, енернетичному менеджменті...