Стандарт
 • формат doc
 • размер 467.65 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
ДСТУ 4713: 2007 Енергозбереження Енергетичний аудит промислових підприємств (Порядок проведення та вимоги до організації робіт)
Національний стандарт України, Київ, Держспоживстандарт України
2007, 18 стр
Похожие разделы
Смотрите также

ДСТУ 4065-2001. Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальнi технiчнi вимоги

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 7.31 МБ
 • добавлен 09 марта 2009 г.
Нормативні посилання. Визначення понять. Загальні положення. Вимоги до складу робіт з енергетичного аудиту. Вимоги до аналізу економічного становища підприємства. Звіт про енергетичний аудит.rn

ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств(Методика побудови та аналізу)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 754.2 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Національний стандарт України, Київ, Держспоживстандарт, 2007 рік. 25 стр

Зеркалов Д.В. Організація використання енергоресурсів. Довідник

 • формат pdf
 • размер 1.79 МБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
К.: Основа, 2009. — 273 с. (Енергозбереження в Україні. Кн.2) Розглянуто організація використання паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі ядерної енергетики. Приділено увагу нормуванню витрат палива та енергії, обліку нормативних втрат, звітності за різними формами, проведенню аналізу та експертизи. Для органів державного управління, керівних і інженерно-технічних працівників підприємств, а також професорсько-викладацького складу, студентів...

Зеркалов Д.В. Правова основа енергозбереження. Довідник

 • формат pdf
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
К.: КНТ, 2007. — 400 с. (Серія: «Енергозбреження в Україні»). Узагальнені й систематизовані нормативно-правові документи та методичні матеріали з енергозбереження в Україні — діяльності (організаційної, наукової, практичної, інформаційної), яка спрямована на раціональне використання та економічне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічн...

Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 22.43 МБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник. - К: Освіта України, 2009. - 438 с. У навчальному посібнику наведені методологія і постановка задачі енергетичного аудиту, приклади і результати розрахунків, фрагменти звітів реальних енергетичних аудитів та інші матеріали з енергетичних аудитів, у яких автори безпосередньо брали участь. У складі енергосервісної компанії виконувались роботи різних енергетичних проектів і програ...

Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Методичний посібник. Енергетичний аудит систем вентиляції і кондиціювання

Практикум
 • формат pdf
 • размер 30.2 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.Уклад.: Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. та ін. - К.:НТУУ "КПІ", 2008. - 64 с. Зміст Енергетичний аудит. Загальні положення Вивчення і аналіз роботи систем вентиляціїї і кондиціонування Регулювання продуктивності вентиляторных установок Побудова енергетичного балансу систем вентиляції та кондиціонування Методика аналітичного визначення складових енергобалансу систем вентиляції т...

Розен.В.П., Соловей О.І., Бржестовський С.В. Енергетичний аудит об'єктів житлово-комунального господарства

 • формат pdf
 • размер 44.58 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Монографія. Під заг. ред.В.П. Розена, О.І. Солов'я - К.: ПП ВКФ "Дельта Фокс", 2007. - 224 с. Анотація Монографія підготовлена колективом авторів Національного технічного університету України «КПІ» та спеціалістами державного підприємства «Інноваційний центр" з урахуванням міжнародних та національних стандартів України, нормативно-методичних документів Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів У...

Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження: Навч. пос

 • формат pdf
 • размер 3.44 МБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. У навчальному посібнику розглянуто основні принципи енергозбереження за рахунок використання вторинних енергетичних pecypciв. Значну увагу звернуто на економічну ефективність енергозбереження. Наприкінці кожного розділу запропоновано контрольні запитання, що в значній мipi сприяє самостійному опануванню навчального матеріалу, а практичні приклади дозволяють краще освоїти методики еко...

Стандарт енергоменеджмента (укр.)

standart
 • формат doc
 • размер 394 КБ
 • добавлен 20 января 2010 г.
Чинний від 1 січня 2008 р. Стандарт встановлює: Вимоги до організації робіт з енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства України і необхідні передумови для створення служби енергоменеджменту. Методологію створення служби енергоменеджменту на підприємствах ЖКГ. Вимоги до кваліфікації енергоменеджера підприємств ЖКГ. Вимоги щодо створення служби енергоменеджменту з одночасним провденням с...

Типова методика - Загальні вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту

 • формат doc
 • размер 919 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Вступ. Сфера застосування. Терміни та визначення понять. Познаки та скорочення. Загальні положення. Основні етапи проведення енергетичного аудиту. Вимоги до організації робіт з енергетичного аудиту. Вимоги до збору інформації про об’ЄКт енергетичного аудиту. Вимоги до оброблення та аналізу інформації про об’ЄКт енергетичного аудиту. Вимоги до розроблення рекомендацій щодо впровадження енергоощадних заходів. Вимоги до складання звіту за результата...