Топливно-энергетический комплекс
Практикум
 • формат pdf
 • размер 30.2 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Методичний посібник. Енергетичний аудит систем вентиляції і кондиціювання
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.Уклад.: Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. та ін. - К.:НТУУ "КПІ", 2008. - 64 с.
Зміст
Енергетичний аудит. Загальні положення
Вивчення і аналіз роботи систем вентиляціїї і кондиціонування
Регулювання продуктивності вентиляторных установок
Побудова енергетичного балансу систем вентиляції та кондиціонування
Методика аналітичного визначення складових енергобалансу систем вентиляції та кондиціонування
Визначення складових енергетичного балансу експриментальним шляхом
Можливовості енергозбереження для систем вентиляції та кондиціонування
Методика оцінки ефективності впровадження можливостей з енергозбереження
Смотрите также

ДСТУ 4065-2001. Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальнi технiчнi вимоги

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 7.31 МБ
 • добавлен 09 марта 2009 г.
Нормативні посилання. Визначення понять. Загальні положення. Вимоги до складу робіт з енергетичного аудиту. Вимоги до аналізу економічного становища підприємства. Звіт про енергетичний аудит.rn

ДСТУ 4713: 2007 Енергозбереження Енергетичний аудит промислових підприємств (Порядок проведення та вимоги до організації робіт)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 467.65 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Національний стандарт України, Київ, Держспоживстандарт України 2007, 18 стр

Зеркалов Д.В. Організація використання енергоресурсів. Довідник

 • формат pdf
 • размер 1.79 МБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
К.: Основа, 2009. — 273 с. (Енергозбереження в Україні. Кн.2) Розглянуто організація використання паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі ядерної енергетики. Приділено увагу нормуванню витрат палива та енергії, обліку нормативних втрат, звітності за різними формами, проведенню аналізу та експертизи. Для органів державного управління, керівних і інженерно-технічних працівників підприємств, а також професорсько-викладацького складу, студентів...

Зеркалов Д.В. Правова основа енергозбереження. Довідник

 • формат pdf
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
К.: КНТ, 2007. — 400 с. (Серія: «Енергозбреження в Україні»). Узагальнені й систематизовані нормативно-правові документи та методичні матеріали з енергозбереження в Україні — діяльності (організаційної, наукової, практичної, інформаційної), яка спрямована на раціональне використання та економічне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічн...

Маляренко В.А., Немировский И.А. Энергосбережение и энергетический аудит. Учебное пособие

 • формат pdf
 • размер 4.68 МБ
 • добавлен 20 ноября 2009 г.
Маляренко В. А., Немировский И. А. Энергосбережение и энергетический аудит. Учебное пособие / Под ред. проф. Маляренко В. А. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – 253с. с прил Рассмотрено состояние, экологические и экономические аспекты энергетики и пути ее развития. Показана роль энергосбережения, энергетического менеджмента и аудита в повышении эффективности использования первичных топливно-энергетических ресурсов и энергоснабжения. Изложены нормативная б...

Мельникова О.В. Праховник А.В., та ін. Енергозбереження (укр.)

 • формат pdf
 • размер 4.54 МБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Мельникова О. В. Праховник А. В., Даг Арне Хойстад, Іншеков Є. М., Дешко В. І., Конеченков А. Є. Енергозбереження. Посібник з раціонального використання ресурсів та енергії для учнів загальноосвітньої школи. Видання друге виправлене та доповнене. Київ. - 2004. - 104 с. Посібник із збереження та раціонального використаня ресурсів та енергії для учнів загальноосвітньої школи створений екологічним клубом "Еремурус"в рамках міжнародної шкільної освіт...

Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 22.43 МБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник. - К: Освіта України, 2009. - 438 с. У навчальному посібнику наведені методологія і постановка задачі енергетичного аудиту, приклади і результати розрахунків, фрагменти звітів реальних енергетичних аудитів та інші матеріали з енергетичних аудитів, у яких автори безпосередньо брали участь. У складі енергосервісної компанії виконувались роботи різних енергетичних проектів і програ...

Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Енергетичний аудит насосних станцій

Практикум
 • формат pdf
 • размер 30.23 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.Уклад.: Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. та ін. - К.:НТУУ "КПІ", 2007. - 64 с. Зміст Основні теоретичні відомості Основні можливості з енергозбереження для насосних установок Втрати в насосних системах Вимірювальні прилади, що застосовуються під час енергоаудиту насосних систем

Розен.В.П., Соловей О.І., Бржестовський С.В. Енергетичний аудит об'єктів житлово-комунального господарства

 • формат pdf
 • размер 44.58 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Монографія. Під заг. ред.В.П. Розена, О.І. Солов'я - К.: ПП ВКФ "Дельта Фокс", 2007. - 224 с. Анотація Монографія підготовлена колективом авторів Національного технічного університету України «КПІ» та спеціалістами державного підприємства «Інноваційний центр" з урахуванням міжнародних та національних стандартів України, нормативно-методичних документів Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів У...

Толбатов В.А., Лебединський І.Л., Толбатов А.В. Організація систем енергозбереження на промислових підприємствах

 • формат doc
 • размер 9.16 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
Навчальний посібник (на укр. яз.). - Суми : Вид-во СумДУ, 2009. Гриф «Рекомендовано МОН України» (лист №1.4/18 Г-2987 від 31.12.2008 р.). Содержание: Суть, значение и задачи энергосбережения Энергохозяйство промышленного предприятия и показатели эффективности его энергоснабжения-энергопотребления Основы нормализации энергопотребления Энергобаланс и энергетические характеристики энергоустановок Энергетическая экономичность работы энергопотре...