Психологические дисциплины
Дисертация
  • формат doc
  • размер 268,54 КБ
  • добавлен 22 марта 2016 г.
Пуертас Савіна Д.К. Ситуативна актуалізація цінностей як чинник електорального вибору студентської молоді
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.11 – політична психологія. Інститут соціальної та політичної психології. Київ – 2015. – 181 с. Науковий керівник доктор психол. Наук Полунін О. В.
Мета дослідження полягає у вивченні ситуативної актуалізації цінностей як чинника електорального вибору.
Об’єкт дослідження – електоральний вибір.
Предмет дослідження – цінності як чинник електорального вибору студентської молоді.
Зміст
Вступ
Теоретико-методологічні засади дослідження цінностей як чинника електорального вибору

Традиції дослідження цінностей у соціокультурних теоріях
Ціннісні орієнтації як чинник електорального вибору
Динаміка та ситуативна актуалізація цінностей
Організація та методи дослідження проблеми ситуативної актуалізації цінностей як чинника електорального вибору
Організація експерименту з вивчення впливу ситуативної актуалізації цінностей на електоральний вибір студентів
Психодіагностичні методи дослідження
Характеристика досліджуваних
Процедура дослідження, обробка результатів
Експериментальне дослідження ситуативної актуалізації цінностей як чинника електорального вибору студентської молоді
Первинний експеримент з вивчення впливу ситуативної актуалізації цінностей на електоральний вибір студентів
Ситуативна актуалізації цінностей досягнення як чинник електорального вибору студентської молоді
Ситуативна актуалізація цінностей відношення до навколишнього середовища як чинник електорального вибору студентської молоді
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Стимульний текст для актуалізації цінностей досягнення «Стів Джобс»
Бланк методики «Профілі особистості» Ш. Шварца
Демографічна анкета
Методика «Огляд цінностей» Ш. Шварца
Похожие разделы