Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 222.72 КБ
  • добавлен 23 января 2012 г.
Qilichboyev O.(Tuzuvchi) Toshkent shahridagi oliy o’quv yurtlari kutubxonalari
Toshkent, 2005 - 39 b.

Mazkur ma’lumotnomada Toshkent shahridagi oliy o‘quv yurtlari kutubxonalari (kutubxonalar ro‘yxati mundarijada berilgan) to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan. Ma’lumotnomada kutubxonalaing to‘liq nomi, manzili, elektron pochta manzili, veb-sayti, kutubxona rahbarining ismi sharifi, telefon raqami, shuningdek, kutubxonalaing qisqacha tarixi, bugungi kundagi faoliyati va ilg‘or ish tajribalari berilgan. Ma’lumotnomadan kutubxona xodimlari va keng kitobxonlar ommasi foydalanishlari mumkin.
Похожие разделы
Смотрите также

Рўзиева Ф.(tuzuvchi) Му?аммад Пай?амбар

  • формат pdf
  • размер 259.86 КБ
  • добавлен 18 января 2012 г.
Т.: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий к-наси. нашриёти, 2005.- 30 б. Мазкур методик ?ўлланма пай?амбаримиз Му?аммад алай?иссалом таваллудининг 1435 йиллиги муносабати билан тайёрланди. Ушбу ?ўлланмада пай?амбаримизнинг ?аётлари ?а?идаги маълумотлар ?ис?а ?илиб берилган. ?ўлланма кутубхона ходимларига методик ёрдам сифатида тайёрланган.

Ro‘zieva F.(tuzuvchi) Тил-дил кўзгуси

  • формат pdf
  • размер 126.43 КБ
  • добавлен 18 января 2012 г.
T.: Alisher Navoiynom. O‘zbekiston Milliy k-nasi nashriyoti, 2005 - 37 b. Yer yuzida 5000 dan ziyod til bo‘lib, ularning orasida qadimiy tillardan bo‘lmish, bizning ona tilimiz o‘zbek tilidir. O‘zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub hisoblanadi. Ushbu qo‘llanmada o‘zbek tilining o‘z diyorida, mustaqil O‘zbekiston davlatida tutgan o‘rni va ahamiyati, taraqqiyoti va muammolari haqida ba’zi fikrlar keltirilgan. Ona tilimiz haqidagi adabiyotlarni...