Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 126.43 КБ
  • добавлен 18 января 2012 г.
Ro‘zieva F.(tuzuvchi) Тил-дил кўзгуси
T.: Alisher Navoiynom. O‘zbekiston Milliy k-nasi nashriyoti, 2005 - 37 b.

Yer yuzida 5000 dan ziyod til bo‘lib, ulaing orasida qadimiy tillardan bo‘lmish, bizning ona tilimiz o‘zbek tilidir. O‘zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub hisoblanadi. Ushbu qo‘llanmada o‘zbek tilining o‘z diyorida, mustaqil O‘zbekiston davlatida tutgan o‘i va ahamiyati, taraqqiyoti va muammolari haqida ba’zi fikrlar keltirilgan. Ona tilimiz haqidagi adabiyotlai targ‘ib qilishda kutubxonalarga qisqacha maslahatlar berilgan.
Похожие разделы
Смотрите также

Рўзиева Ф.(tuzuvchi) Му?аммад Пай?амбар

  • формат pdf
  • размер 259.86 КБ
  • добавлен 18 января 2012 г.
Т.: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий к-наси. нашриёти, 2005.- 30 б. Мазкур методик ?ўлланма пай?амбаримиз Му?аммад алай?иссалом таваллудининг 1435 йиллиги муносабати билан тайёрланди. Ушбу ?ўлланмада пай?амбаримизнинг ?аётлари ?а?идаги маълумотлар ?ис?а ?илиб берилган. ?ўлланма кутубхона ходимларига методик ёрдам сифатида тайёрланган.

Qilichboyev O.(Tuzuvchi) Toshkent shahridagi oliy o’quv yurtlari kutubxonalari

  • формат pdf
  • размер 222.72 КБ
  • добавлен 23 января 2012 г.
Toshkent, 2005 - 39 b. Mazkur ma’lumotnomada Toshkent shahridagi oliy o‘quv yurtlari kutubxonalari (kutubxonalar ro‘yxati mundarijada berilgan) to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan. Ma’lumotnomada kutubxonalarning to‘liq nomi, manzili, elektron pochta manzili, veb-sayti, kutubxona rahbarining ismi sharifi, telefon raqami, shuningdek, kutubxonalarning qisqacha tarixi, bugungi kundagi faoliyati va ilg‘or ish tajribalari berilgan. Ma’lumotnomadan kutub...