Психологические дисциплины
  • формат doc
  • размер 516,37 КБ
  • добавлен 21 февраля 2013 г.
Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді
(На укр. яз.) Методичні рекомендації. - К.: ІПППО АПН України, КФ ВМУРоЛ «Україна», ПП Щербатих О.В. 2007. - 68 с.
Рецензенти: Побірченко Н.А. - доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу психології профорієнтації ІПППО АПН України; Кісарчук З.Г. - кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії консультативної психології і психотерапії Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України.
Анотація.
Методичні рекомендації відображають результати науково-дослідної роботи, виконаної у 2006 році згідно з Міжгалузевою комплексною програмою «Здоров'я нації». Робота присвячена методичним питанням виявлення і профілактики суїцидальних тенденцій в учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Викладено сучасні наукові дані щодо проблеми, запобігання самогубств в учнівської молоді. Висвітлено соціально-психологічні, індивідуально-психологічні та особистісні передумови виникнення суїцидальних тенденцій, підходи, принципи, методи і прийоми психодіагностичної та психопрофілактичної роботи із потенційними суїцидентами, а також практичний досвід роботи в цьому напрямі автора з учнями, що забезпечує збереження найціннішого, що є у молодої людини, - ЇЇ життя.
Призначено для педагогічних працівників, методистів, практичних психологів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, а також - учнів, студентів та їх батьків.
Зміст.
Сутність, види та засоби суїцидальної поведінки.
Соціально-психологічні, індивідуально-психологічні та особистісні чинники виникнення та перебігу суїцидальної поведінки у молоді.
Захисні антисуїцидальні фактори.
Виявлення суїцидальних тенденцій в учнівської молоді.
Формування адекватного ставлення оточуючих людей до суїцидальних проявів і можливостей їх виявлення та подолання.
Як визначити в ході спостереження перші загрозливі тенденції, ознаки суїцидальної поведінки підлітків та юнаків.
Психодіагностика суїцидальних схильностей і дій учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.
Карта визначення ризику суїцидальності (В.М. Прийменко).
Тест на виявлення суїцидального ризику СР-45.
Тест на виявлення суїцидальних намірів (Н. Шавровська, О. Гончаренко, І. Мельникова).
Методика вивчення схильності до суїцидальної поведінки (М.В. горська).
Модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків (О.Є. Лічко –С.І. Подмазін).
Конкретні методи психологічної профілактики та корекції суїцидальних тенденцій в учнівської молоді.
Бажане упереджу вальне поводження батьків та оточуючих із схильними до суїциду дітьми та підлітками.
Рекомендації педагогічним працівникам щодо надання превентивної допомоги учневі при потенційному суїциді.
Професійні науково-методичні заходи і підходи у профілактичній та корекційній роботі психологів із суїцидентами.
Психотерапія суїцидента через піднесення цінності його особистості.
Психолого-педагогічна система профілактики і корекції суїцидальної поведінки учнівської молоді.
Перспективи створення державної системи превенції суїциду.
Практичний досвід роботи із суїцидентами в умовах загальноосвітньої школи та вищого навчального закладу.