Социальная работа
Академическая и специальная литература
Статья
 • формат docx
 • размер 30.67 КБ
 • добавлен 12 декабря 2011 г.
Рудакова А.Вплив соціуму на правосвідомість неповнолітніх
Стаття. Науковий пошук молодих дослідників: Соціально-педагогічні науки №
2. - Л.ЛНУ, 2011.- С. 64-70


За час незалежності України у сучасному суспільстві спостерігається різка зміна пріоритетів мешканців нашої країни. На перший план виступає пріоритет грошей та влади. Для більшості українців є найціннішим : статус, робота в керівництві, гроші. Мало хто замислюється про те, що кожен з нас є громадянином держави Україна, і що в нас є не тільки права «даровані» державою,з допомогою яких ми й досягаємо благ, а й обов’язки.
Кожна держава спрямована на розвиток та досягнення статусу держави високорозвиненої, демократичної, соціальної та правової. Як досягне цього наша держава, якщо для значимої частини населення є характерним правовий нігілізм – це незнання законів, неповага до них й небажання їх виконувати. Також однією з причин неповаги к закону є незнання про свої права та нездатність до їх захисту.
За даними опитування українського Інституту соціальних досліджень, рівень правової культури та знань дітей про свої права й обов’язки досить низький. Майже кожна шоста дитина взагалі не знає законів, які її захищають. Дітям бракує елементарної обізнаності у сфері своїх прав, обов’язків та відповідальності за багатьох життєвих ситуацій.
Таким чином,ми бачимо, що проблема формування правосвідомості підростаючого покоління є актуальною в наш час.
Проблема правосвідомості розглянута в роботах таких авторів, як Требін М.П., Битяк Ю., Трофимова З.В.
Проблемою формування правосвідомості неповнолітніх займалися Ковганич Г.Г., Лівенцова В.А., Андріанов М.С., Дибовська Н.В.
Мета статті – розкрити вплив соціальних інститутів на процес формування правосвідомості неповнолітніх.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Конфликтология в социальной работе
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Социальная медицина и медико-биологическая статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Социальная педагогика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Политология
 3. Социальная политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Ученые записки СПбГИПСР
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Психология социальной работы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Социоинженерная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Право социального обеспечения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Английский язык
 4. Для специалистов / English for Specific Purposes
 5. Для психологов, педагогов, социологов и социальных работников / English for Psychology, Pedagogy, Social Studies, and Social Workers
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Социальная работа
Смотрите также

Власова О.І. Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 492.07 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 44 с. Анотація. Досліджено питання структури, динаміки соціальних здібностей та чинників їх розвитку за умов первинної соціалізації. Розроблено структурну, генетичну та прикладну теорії соціальних здібностей. Доведено необхідність виділення двох основних сфер розвитку та самореалізації загальних здібностей людини: соціальної та предметної....

Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей. Посібник з найкращих практик

 • формат pdf
 • размер 4.79 МБ
 • добавлен 06 сентября 2011 г.
Видання Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей. Посібник з найкращих практик містить виклад міжнародного досвіду з трансформації систем догляду дітей, залишених без батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Поміщення дитини у інтернатний заклад на тривалий період (інституціалізація) справляє надзвичайно шкідливий вплив на її розвиток, особливо у ранньому віці. Тому необхідно вживати всіх заход...

Звєрєва І.Д., Петрочко Ж.В. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації

 • формат pdf
 • размер 5.26 МБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
Навч. -метод. комплекс / Автор. -упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та інш. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко – К.: Фенікс, 2007. - 528 с. Зміст Вступ Теоретико-методологічні основи організації роботи інтегрованих соціальних служб Характеристика соціальної роботи як професійної діяльності Захист прав дитини як пріоритетний напрям соціальної роботи Гейткіпінг як нова філософія, концепція та мех...

Річард Картер Опіка над дітьми: сім'я і держава. Вплив інституційної форми виховання на розвиток дітей (моніторинговий звіт)

 • формат pdf
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 30 мая 2011 г.
К.: Логос, 2005. - 88 с. Переклад з англійської. Моніторинговий звіт присвячений аналізу питання впливу інституційної форми виховання на розвиток дітей. У виданні досліджено процес розвитку сімейних форм опіки над дітьми у Центральній і Східній Європі й у країнах колишнього Радянського Союзу.