Социальная работа
Академическая и специальная литература
Дисертация
 • формат rtf
 • размер 492.07 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
Власова О.І. Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 44 с.

Анотація.
Досліджено питання структури, динаміки соціальних здібностей та чинників їх розвитку за умов первинної соціалізації. Розроблено структурну, генетичну та прикладну теорії соціальних здібностей. Доведено необхідність виділення двох основних сфер розвитку та самореалізації загальних здібностей людини: соціальної та предметної. Здійснено узгоджене створення концептуальної, операційної й емпіричної моделей зрілого функціонування системи здібностей, притаманних соціально обдарованій особистості. Показано, що цілісна структура соціальних здібностей формується як взаємодія емоційних, мовленнєвих, когнітивних та конативних компонентів реалізації та координації соціальних проявів людини за керівної ролі механізмів усвідомлення нею себе як творчого суб'єкта соціальної життєдіяльності. На засадах генетичної теорії розкрито особливості гетерохронного становлення основних підсистем соціальних здібностей особистості, специфіку онтогенетичних ліній розвитку кожної з них. В межах прикладної теорії досліджено такі детермінанти розвитку соціальних здібностей людини як роль особливостей її позиції, родинного, групового та гендерного статусу дитини, установок її батьків, впливу якості та рівня освіти, урбанізації сучасного соціуму.

Зміст.
Теоретичний аналіз методологічних основ та історичного досвіду осмислення динаміки, детермінант розвитку і структури соціальних здібностей людини.
Сучасні емпіричні дослідження складу соціальних здібностей особистості та особливостей їх становлення.
Концептуальна модель структури соціальних здібностей людини як динамічної системи.
Засоби психодіагностики розвитку соціальних здібностей особистості.
Психологічні чинники розвитку соціальних здібностей дитини.
Динаміка та чинники становлення соціальних здібностей підлітка.
Розвиток потенціалу соціальних здібностей особистості в юнацькому й дорослому віці.
Статус соціальних здібностей у сучасній психології.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Конфликтология в социальной работе
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Социальная медицина и медико-биологическая статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Социальная педагогика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Политология
 3. Социальная политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Ученые записки СПбГИПСР
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Психология социальной работы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Социоинженерная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Право социального обеспечения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Английский язык
 4. Для специалистов / English for Specific Purposes
 5. Для психологов, педагогов, социологов и социальных работников / English for Psychology, Pedagogy, Social Studies, and Social Workers
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Социальная работа
Смотрите также

Звєрєва І.Д. Нові моделі соціальних служб для сімей й дітей: форми і методи роботи

 • формат pdf
 • размер 2.89 МБ
 • добавлен 30 сентября 2010 г.
Методичні матеріали для тренера / Авт. -упор. І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, О. А. Лещенко, Л. О. Ніколаєнко, О. В. Павлик, Л. І. Стрига, Н. В. Татарчук; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої – К. , 2007. - 132 с. Методичні матеріали для тренера «Нові моделі соціальних послуг для сімей та дітей: форми й методи роботи» підготовлені на основі узагальнення і адаптування міжнародного та вітчизняного досвіду роботи, напрацювань у ході реалізації проекту ЄС «Розв...

Звєрєва І.Д., Петрочко Ж.В. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації

 • формат pdf
 • размер 5.26 МБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
Навч. -метод. комплекс / Автор. -упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та інш. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко – К.: Фенікс, 2007. - 528 с. Зміст Вступ Теоретико-методологічні основи організації роботи інтегрованих соціальних служб Характеристика соціальної роботи як професійної діяльності Захист прав дитини як пріоритетний напрям соціальної роботи Гейткіпінг як нова філософія, концепція та мех...

Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах

 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
К.: ДАКККіМ, 2009. - 298 с. У навчальному посібнику розглядаються історія виникнення соціальної роботи як професійної та наукової діяльності в зарубіжних країнах, моделі соціального забезпечення населення країн Європи та США, соціальні служби та послуги, що надаються різним категоріям населення. Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном. Виникнення соціальної роботи як професії. Науково-дослідні традиції в соціальній...

Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах і таблицях

 • формат pdf
 • размер 2.29 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
К.: ДАКККіМ, 2010. - 124 с. Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном . Виникнення соціальної роботи як професії. Науково-дослідні традиції в соціальній роботі. Професія соціального працівника: сучасні вимоги. Становлення та розвиток соціальної роботи в США. Сутність соціальної роботи в США. Підготовка соціальних працівників в США. Соціальна робота із сім'єю. Соціальна робота в школі. Психолого-педагогічна служба "Га...

Кунцевська А.В. Інтраперсональні конфлікти у діяльності соціальних працівників

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 261.65 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Вперше розроблено модель чинників виникнення інтраперсональних конфліктів у діяльності соціальних працівників. Показано, що їх виникнення обумовлене неадекватним відображенням у професійній свідомості фахівців наявних протиріч у функціональній структурі соціальної роботи. Запропоновано типологію інтраперсональних к...

Омельченко С.О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

 • формат doc
 • размер 3.45 МБ
 • добавлен 28 января 2010 г.
Монографія, 2007. - 352 с. У монографії подано сутнісну характеристику відкритої соціально-педагогічної системи взаємодії соціальних інститутів суспільства, спрямованих на формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Запропоновано концептуальну модель взаємодії соціальних інститутів на регіональному рівні. Викладено сучасні теоретико-методологічні підходи до формування здорового способу життя школярів. Розкрито с...

Соціальна робота в Україні: теорія і практика 2009 №1

 • формат pdf
 • размер 639.62 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Науково-методичний журнал. Київ, 2009 Розділи- підвищення проесійної компетентності соціальних працівників, забезпечення доступу громади до соціальних послуг, психологія для всіх, міжнародний досвід, заочна супервізія

Соціальний захист та соціальне включення в Україні. Короткий зміст

Реферат
 • формат pdf
 • размер 196.19 КБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Доповідь. 2009, 9 стр. Європейська комісія Генеральна дирекція з питань зайнятості, соціальних справ і рівних можливостей Ця доповідь профінансована та підготовлена для використання Європейською Комісією, Генеральною дирекцією з питань зайнятості, соціальних справ і рівних можливостей. Він не обов’язково відображає офіційну позицію Європейської Комісії Автори: Елла Лібанова Олена Макарова Людмила Черенько Лідія Ткаченко Олена Палій Автори вдячні...

Сходинки: просвiтницько-профiлактичнi тренiнговi заняття з пiдлiтками

 • формат pdf
 • размер 7.61 МБ
 • добавлен 06 сентября 2011 г.
Навч.-метод. посібник для соціальних педагогів, соціальних працівників, аутріч-працівників, практичних психологів / За наук. ред. проф. І. Д. Звєрєвої; Авт. кол.: Журавель Т. В., Лях В. В., Лях Т. Л., Скіпальська Г. Б. – К. : Видавничий дім "Калита", 2010. – 164 с. Навчально-методичний посібник-порадник підготований для проведення просвітницько-профілактичних занять з підлітками з питань ВІЛ-інфекції, наркозалежності, ІПСШ та ризикованих форм по...

Холт Інтернешенл. Методичні рекомендації. Впровадження програми надання соціальних послуг сім’ям з дітьми раннього та дошкільного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах

 • формат pdf
 • размер 1.89 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
- Програма Родина для дитини. Холт Інтернешнл. 2008. Методичні рекомендації розроблені для впровадження Програми надання соціальних послуг сім’ям з дітьми раннього та дошкільного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах. Програма спрямована саме на забезпечення розвитку дітей та практичну допомогу батькам у справі виховання дітей. В основу Програми закладено модель, що розроблена і вже понад 30 років реалізується в США, і є ефективною у...