Система управления ОТ на предприятии
Охрана труда на предприятии
  • формат pdf
  • размер 4,02 МБ
  • добавлен 26 октября 2013 г.
Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці
Навч. посіб. - 4-те вид., допов, і перероб. - К.: Університет «Україна», 2009. - 295 с.
У навчальному посібнику розглянуто законодавче та нормативно- правове
забезпечення охорони прані її Україні, міжнародне регулювання та співробітництво в
галузі охорони праці. Викладені питання державного управління охороною праці та
організації охорони праці на підприємствах, державного нагляду і громадського
контролю за охороною праці.
Для студентів вищих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації. Посібник
може використовуватися спеціалістами та працівниками у вирішенні питань,
пов'язаних з охороною праці, а також викладачами з дисциплін «Охорона праці» та
«Охорона праці в галузі».
Вступ. Загальні питання охорони праці
1. Міжнародні норми в галузі охорони праці
2. Правові основи охорони праці в Україні
3. Державне управління охороною праці
4. Організація охорони праці на підприємстві
5. Навчання з питань охорони праці
6. Травматизм та професійні захворювання
7. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на
виробництві
8. Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці
9. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці